Blog gezondheidszorg

Michel van Schaik

Leiden of lijden?

Michel van Schaik

Onlangs mocht ik een bijdrage leveren aan een bijeenkomst waar ongeveer 35 medisch specialisten aanwezig waren. Doel van de bijeenkomst was om in gesprek te gaan over de toekomst van ziekenhuizen en de rol van de medisch specialist daarin. Onder meer een strategisch adviseur, een advocaat, een accountant, een headhunter en ondergetekende in de rol van financier gaven hun mening als experts.

Veel van de aanwezige specialisten vervullen een bestuurlijke functie in een recent opgericht Medisch Specialistisch Bedrijf. Er waren ook vertegenwoordigers aanwezig die werkzaam zijn in een academisch ziekenhuis.

Klinisch leiderschap

Alle aanwezigen waren het erover eens dat de kwaliteit van zorg het enige legitieme en juiste ordeningsprincipe is om te komen tot de noodzakelijke herstructurering van het ziekenhuislandschap. Dit vereist klinisch leiderschap van dokters. Gezaghebbende medisch specialisten zullen opnieuw inhoud moeten geven aan hun beroepsuitoefening. Natuurlijk met het belang van de patiënt voorop. Je zou zeggen dat dit voor artsen een prachtig en wenkend perspectief is om de lead te nemen in discussies die nu vooral gedomineerd worden door zorgverzekeraars.

Werk aan de winkel

De realiteit was dat wij uitvoerig hebben stilgestaan bij de implicaties van de recent opgerichte Medisch Specialistische Bedrijven. Mij werd tijdens de bijeenkomst duidelijk dat er op veel plaatsen nog heel veel moet gebeuren om het MSB praktisch inhoud te geven en de fiscus tevreden te stellen, waarvande verwachting is dat die weinig coulance zal betrachten. De vraag is overigens of alle betrokken dokters bij MSB’s zich daarvan voldoende bewust zijn.

Voorkom die lijdensweg!

Ik hoop oprecht dat de structuurdiscussies over de MSB’s snel worden afgerond. Het is namelijk de hoogste tijd dat MSB’s en de ziekenhuisbestuurders in gezamenlijkheid scherpe strategische portfoliokeuzes gaan maken. Het afronden van structuurdiscussies over het MSB moet niet een lijdensweg worden die het klinisch leiderschap en een toekomstgericht beleid van het ziekenhuis in de weg staat.

Ik nodig u van harte uit om te reageren op deze blog en/of andere onderwerpen in onze netwerkgroep op LinkedIn.

Blog, 9 april 2015

Reageer via Rabobank Gezondheidszorg netwerkgroep op LinkedIn

Contact

Rabobank