Mannen en vrouwen achter laptopscherm

Nieuwe zorgproducten en -concepten ontwikkelen

De vijf fases van het innovatieproces voor zorgondernemers

Ben je een medisch ondernemer met de ambitie om te innoveren? Misschien heb je dan alleen nog maar een interessant idee. Óf je bent al zo ver dat je zoekt naar een passende financiering. In welke fase je ook bent: wij helpen je graag verder met de volgende stap.

Bent u op de goede weg?
1. Ben je op de goede weg?

Je hebt een sterk idee voor een innovatief product of een vernieuwende aanpak. Maar heeft dat idee kans van slagen? Is er een markt voor? En waar moet je op letten als je dat idee verder ontwikkelt? Je vindt het antwoord op deze vragen door jouw idee te valideren. Ga te rade bij andere medici, bij mogelijke afnemers en bij marktpartijen. Bij de validatie hoort ook een marktscan en een concurrentieanalyse.

2. Heb je al een businessplan?

Een doordacht bedrijfsplan is de zakelijke ruggengraat van elke startende onderneming. Het maakt jouw ideeën concreet en biedt je meer zicht op jouw ambities en de haalbaarheid.

Schrijf je eigen businessplan in 10 stappen op Ikgastarten.nl

Een businessplan in de zorg is anders dan in andere sectoren:

Behalve met de burger heb je te maken met andere doelgroepen: zorgverzekeraars, zorgaanbieders en werknemers in de zorg.De prijs wordt niet bepaald door vraag en aanbod, maar door derden. Denk aan zorgverzekeraars, de overheid of de Nederlandse Zorgautoriteit.Wetgeving en mogelijke veranderingen van het basispakket en aanvullende verzekeringen maken het bepalen van de strategie lastiger.Veel (product)innovaties kunnen pas worden geïmplementeerd na langlopende klinische testen.
3. Doe je mee aan innovatiewedstrijden?

Ondernemers met een innovatief idee kunnen hun idee en businessplan testen door zich aan te melden voor verschillende soorten innovatiecompetities. Ons advies: schrijf je in voor zoveel mogelijk wedstrijden. Ze bieden de winnaars allerlei voordelen: financiering, netwerk en bekendheid. Maar ook als je niet wint is meedoen nuttig. Het zet je aan het denken en dwingt je jouw pitch scherp neer te zetten.

Blijf op de hoogte over de Rabo Duurzame Innovatieprijs

4. Wie helpt je te slagen?

Om jouw idee tot een succes te maken, heb je anderen nodig. Mensen die meedenken over mogelijkheden in de markt, die je in contact brengen met potentiële afnemers en invloedrijke partijen, zoals zorgverzekeraars. Kortom: je hebt een netwerk nodig. Dat kun jezelf opbouwen, en de Rabobank helpt daarbij.

Kom in contact met zorgprofessionals via ons gezondheidszorgnetwerk

5. Wie financiert jouw idee?

Een zakelijk idee tot werkelijkheid maken – dat kost geld. Hoe kom je als ondernemer aan voldoende financiering?

Investeerders

Als je een veelbelovend idee en een overtuigende pitch hebt, dan kun je de belangstelling wekken van investeringsfondsen. Denk aan private gezondheidsfondsen innovatiefondsen van zorgverzekeraars en fondsen die risicodragend investeren in ondernemingen. De fondsen stappen in tijdens de 'seed-fase': ze helpen om een product te ontwikkelen en in de markt te zetten. In deze periode gaan de kosten voor de baten uit. En het kan even duren voordat je voldoende omzet draait om deze kosten te dekken.

Tip: houd mogelijkheden om zo snel mogelijk omzet te maken nauwlettend in de gaten. Wacht niet tot het eindproduct helemaal gereed is. Misschien kun je al kennis vermarkten, bijvoorbeeld door betaalde workshops of advies te geven over een product of thema?

Informal investors

Ook particuliere investeerders kunnen risicodragend kapitaal inbrengen in jouw onderneming. In ruil daarvoor krijgen ze bijvoorbeeld een aandelenbelang. Belangstelling? Kijk eens op Money Meets Ideas (www.moneymeetsideas.nl), het Rabobank-platform voor informal investing. Via dit platform kun je in contact komen met geschikte informal investors die naast kapitaal ook kennis, expertise en een netwerk kunnen bieden.

Crowdfunding

Kun je anderen enthousiast maken voor jouw innovatie? Dan is crowdfunding een interessante bron van financiering. Vooral voor een maatschappelijk relevante sector als de gezondheidszorg. Jaarlijks maken honderden ondernemingen in Nederland er succesvol gebruik van. Is crowdfunding iets voor jou?

Meer informatie over crowdfunding

De Rabobank

Naast leningen, kredieten en leaseoplossingen, kan de Rabobank ook andere bancaire producten aanbieden. Zowel voor de 'pre-seedfase' tot aan de start en verdere groei van het bedrijf:

Speciale leningen met gunstige voorwaarden. Denk aan fondsen en initiatieven van lokale Rabobanken.Leningen met extra garanties vanuit de overheid. Zoals het innovatie-borgstellingskrediet.Risicodragende en achtergestelde leningen. Een voorbeeld hiervan is het Rabobank Stimuleringskapitaal.Een bedrijfsfinanciering van de Rabobank is pas mogelijk als je een omzet draait. Met deze lening kun je het bedrijf verder uitbouwen. Daarbij staan we je met raad en daad bij. Bijvoorbeeld door mee te denken over de groeistrategie.

Wil je met ons sparren over jouw groeistrategie en bedrijfsfinanciering? Maak dan een afspraak met onze medicidesk.

Neem contact op