Nieuwe zorgproducten en -concepten ontwikkelen

De vijf fases van het innovatieproces voor zorgondernemers

Bent u een medisch ondernemer met de ambitie om te innoveren? Misschien heeft u dan alleen nog maar een interessant idee. Óf u bent al zo ver dat u zoekt naar een passende financiering. In welke fase u ook bent: wij helpen u graag verder met de volgende stap.

Innovatie in de gezondheidszorg

1. Bent u op de goede weg?

U heeft een sterk idee voor een innovatief product of een vernieuwende aanpak. Maar heeft dat idee kans van slagen? Is er een markt voor? En waar moet u op letten als u dat idee verder ontwikkelt? U vindt het antwoord op deze vragen door uw idee te valideren. Ga te rade bij andere medici, bij mogelijke afnemers en bij marktpartijen. Bij de validatie hoort ook een marktscan en een concurrentieanalyse.

2. Heeft u al een businessplan?

Een doordacht bedrijfsplan is de zakelijke ruggengraat van elke startende onderneming. Het maakt uw ideeën concreet en biedt u meer zicht op uw ambities en de haalbaarheid.

Schrijf uw eigen businessplan in 10 stappen op Ikgastarten.nl

Een businessplan in de zorg is anders dan in andere sectoren:

  • Behalve met de burger heeft u te maken met andere doelgroepen: zorgverzekeraars, zorgaanbieders en werknemers in de zorg.
  • De prijs wordt niet bepaald door vraag en aanbod, maar door derden. Denk aan zorgverzekeraars, de overheid of de Nederlandse Zorgautoriteit.
  • Wetgeving en mogelijke veranderingen van het basispakket en aanvullende verzekeringen maken het bepalen van de strategie lastiger.
  • Veel (product)innovaties kunnen pas worden geïmplementeerd na langlopende klinische testen.

Lees de voorbereiding van kinderarts en Diabeter-oprichter Henk Veeze

3. Doet u mee aan innovatiewedstrijden?

Ondernemers met een innovatief idee kunnen hun idee en businessplan testen door zich aan te melden voor verschillende soorten innovatiecompetities. Ons advies: schrijf u in voor zoveel mogelijk wedstrijden. Ze bieden de winnaars allerlei voordelen: financiering, netwerk en bekendheid. Maar ook als u niet wint is meedoen nuttig. Het zet u aan het denken en dwingt u uw pitch scherp neer te zetten. Begin 2016 kunt u zich ook weer inschrijven voor de Herman Wijffels Innovatieprijs. En vergeet The Next Entrepreneur niet! Dit initiatief helpt vernieuwende startups met kennis, inspiratie en uitbreiding van hun netwerk.

Schrijf u in voor de Herman Wijffels Innovatieprijs van 2016

Lees meer over The Next Entrepreneur

4. Wie helpt u te slagen?

Om uw idee tot een succes te maken, heeft u anderen nodig. Mensen die meedenken over mogelijkheden in de markt. Die u in contact brengen met potentiële afnemers en invloedrijke partijen, zoals zorgverzekeraars. Kortom: u heeft een netwerk nodig. Dat kunt u zelf opbouwen, maar daar kan de Rabobank u ook bij helpen. Bent u bijvoorbeeld al lid van het Rabobank Gezondheidszorg LinkedIn-netwerk?

Ga naar het LinkedIn-netwerk

5. Wie financiert uw idee?

Een zakelijk idee tot werkelijkheid maken – dat kost geld. Hoe komt u als ondernemer aan voldoende financiering?

Investeerders

Als u een veelbelovend idee en een overtuigende pitch heeft, dan kunt u de belangstelling wekken van investeringsfondsen. Denk aan private gezondheidsfondsen innovatiefondsen van zorgverzekeraars en fondsen die risicodragend investeren in ondernemingen. De fondsen stappen in tijdens de 'seed-fase': ze helpen u om uw product te ontwikkelen en in de markt te zetten. In deze periode gaan de kosten voor de baten uit. En het kan even duren voordat u voldoende omzet draait om deze kosten te dekken.

Tip: houd mogelijkheden om zo snel mogelijk omzet te maken nauwlettend in de gaten. Wacht niet tot het eindproduct helemaal gereed is. Misschien kunt u al kennis vermarkten, bijvoorbeeld door betaalde workshops of advies te geven over uw product of thema?

Informal investors

Ook particuliere investeerders kunnen risicodragend kapitaal inbrengen in uw onderneming. In ruil daarvoor krijgen ze bijvoorbeeld een aandelenbelang. Belangstelling? Kijk eens op Money Meets Ideas (www.moneymeetsideas.nl), het Rabobank-platform voor informal investing. Via dit platform kunt u in contact komen met geschikte informal investors die u naast kapitaal ook kennis, expertise en een netwerk kunnen bieden.

Crowdfunding

Kunt u anderen enthousiast maken voor uw innovatie? Dan is crowdfunding een interessante bron van financiering. Vooral voor een maatschappelijk relevante sector als de gezondheidszorg. Jaarlijks maken honderden ondernemingen in Nederland er succesvol gebruik van. Is crowdfunding iets voor u?

Meer informatie over crowdfunding

De Rabobank

Naast leningen, kredieten en leaseoplossingen, kan de Rabobank ook andere bancaire producten aanbieden. Zowel voor de 'pre-seedfase' tot aan de start en verdere groei van het bedrijf:

  • Speciale leningen met gunstige voorwaarden. Denk aan fondsen en initiatieven van lokale Rabobanken.
  • Leningen met extra garanties vanuit de overheid. Zoals het innovatie-borgstellingskrediet.
  • Risicodragende en achtergestelde leningen. Een voorbeeld hiervan is het Rabobank Stimuleringskapitaal.

Een bedrijfsfinanciering van de Rabobank is pas mogelijk als u al een omzet draait. Met deze lening kunt u uw bedrijf verder uitbouwen. Daarbij kunnen we u met raad en daad bijstaan. Bijvoorbeeld door mee te denken over uw groeistrategie.

Wilt u met ons sparren over uw groeistrategie en bedrijfsfinanciering? Maak dan een afspraak met onze medicidesk.