Praktijkoverdracht: stappenplan voor zorgprofessionals

U heeft uw eigen praktijk en weet dat er een moment komt dat u deze gaat overdragen. Ongeveer vijf jaar voor de daadwerkelijke overdracht, begint het proces om na te denken over uw opvolging. Daar komt veel bij kijken. Een opvolger vinden, fiscale en juridische zaken, financiële planning en emoties. Maar ook het afscheid nemen van uw patiënten, met wie u al jarenlang een band heeft. En de vraag wat u hierna gaat doen.

Op tijd beginnen

Een opvolger zoeken voor een praktijk is lastiger dan u misschien denkt. Een opvolger moet bij uw praktijk en uw werkgebied passen. Heeft u een huisartsprakijk met een apotheek, dan kan de zoektocht naar een opvolger veel meer tijd kosten. Hetzelfde geldt voor een praktijk in een dunbevolkt gebied. Begin daarom op tijd met uw zoektocht.

Stappenplan

Een stappenplan biedt houvast bij het traject van praktijkoverdracht. De stappen overlappen elkaar soms, maar globaal volgen ze na elkaar.

Stap 1: oriëntatie

Een succesvolle praktijkoverdracht begint met veel praten en nadenken. Zo kunt u de verwachtingen, wensen en belangen van alle betrokken partijen in kaart brengen. Ook die van uzelf. Praat met uw familie, vrienden, collega's, ervaringsdeskundigen en financiële adviseurs. Denk na over een mogelijke opvolger, en over wie u bij de overdracht wilt betrekken.

Om over na te denken:

Uw wensen

 • Hoe lang wilt u nog praktijkhouder blijven?
 • Gaat u met (vervroegd) pensioen? Of wilt u blijven werken als adviseur, waarnemer of in loondienst?
 • Wat gaat u doen na uw pensioen?
 • Wat zijn de (financiële) gevolgen voor u en uw gezin? 

Uw praktijk

 • Wat wilt u precies verkopen? Alleen de praktijk of ook uw woonhuis? Is er een apotheek in het spel?
 • Is uw praktijk klaar voor de toekomst?
 • Zijn er zaken die u nog wilt realiseren voor u uw praktijk overdraagt?
 • Is uw praktijk aantrekkelijk om over te nemen?

Uw opvolger

 • Wat voor type opvolger zoekt u?
 • Wat voor type zorgprofessional past bij uw praktijk?
 • Heeft u mensen in uw netwerk die in deze zoektocht iets voor u kunnen betekenen?

Uw financiële situatie

 • In hoeverre bent u financieel voorbereid op uw praktijkoverdracht?
 • Hoeveel heeft u nodig om rond te komen nadat u gestopt bent?

Tips

 • Praat met uw dierbaren, maar ook met ervaringsdeskundigen en bespreek niet alleen het zakelijke, maar ook het emotionele aspect
 • Check met uw accountant of de rechtsvorm van uw praktijk nog de juiste is. U heeft nu nog tijd om een herstructurering door te voeren.
 • Kijk met uw financieel adviseur naar uw vermogen. Is de verhouding tussen zakelijk en privévermogen in balans?
 • Weet wat u nog wilt bereiken voor u uw praktijk overdraagt, maak een bucketlist.

Kijk hier voor inspiratie

Quote heer Sikkens

Stap 2: voorbereiding

Maak een gestructureerd plan van aanpak. Dat geeft rust. Belangrijke aandachtspunten zijn: het praktijkprofiel of verkoopmemorandum, én de zoektocht naar uw opvolger. Daarnaast is dit ook het moment om nog verbeteringen aan uw praktijk door te voeren.

Het praktijkprofiel stelt u samen met uw accountant op. Hierin staat alle informatie die van belang is voor een potentiële opvolger. U maakt ook een financiële planning voor na de overdracht. Zo wordt duidelijk welke verkoopopbrengst minimaal nodig is.

Daarna begint uw zoektocht naar deze opvolger. Maak een profielschets en neem een tussenpersoon in de arm die u het daadwerkelijke zoeken uit handen neemt.

Tips

Neem in het praktijkprofiel de volgende punten mee:
- uw patiëntenbestand - de aanwezige automatisering
- het pand (huur/koop/praktijk aan huis) - eventuele goodwill
- de beschikbare apparatuur - de fiscale en juridische structuur
- het verbruiksmateriaal - de financiële situatie van uw praktijk 
- het personeel  

Maar ook: waarmee onderscheidt uw praktijk zich van anderen? Waarom zou iemand juist úw praktijk moeten overnemen?

 • Neem een in zorg gespecialiseerde tussenpersoon of accountant in de arm om de waarde van uw praktijk te bepalen. Bijvoorbeeld via ons netwerk of uw branchevereniging.
 • Laat ook uw eigen netwerk weten dat u een opvolger zoekt.
 • Laat een potentiële opvolger eerst een periode waarnemen. Dan wordt duidelijk of er een klik is met uw patiënten.
 • Bekijk met een fiscaal specialist of u alle fiscale mogelijkheden voor uw oudedagsvoorziening heeft benut.
Artsen om tafel

Stap 3: verkoopklaar maken

De overdracht komt al dichtbij. Dit is de fase van afspraken maken en onderhandelen. U heeft een potentiële opvolger gevonden en de intentie is om er samen uit te komen. De praktijkwaarde wordt vastgesteld is en u onderhandelt met hem of haar nog over de definitieve voorwaarden. Met uw financieel adviseur en uw bank maakt u uw financiële planning voor na de overdracht definitief.

Quote heer van Herpen

Tips

 • Laat u in de onderhandelingen bijstaan door iemand die daar ervaring meeheeft.
 • Blijft u na de overdracht nog in de praktijk werken? Maak dan goede afspraken over de toekomstige gezagsverhouding.
 • Gaat uw opvolger eerst bij u werken? Kijk dan met uw fiscaal specialist wat voor u de beste samenwerkingsvorm is.
 • Mocht u aan uw opvolger een achtergestelde lening verstrekken, laat u dan goed voorlichten over wat de mogelijke consequenties zijn.
 • Gaat u in loondienst of stopt u helemaal met werken? Dan staakt u de onderneming en moet u afrekenen met de Belastingdienst. Gaat u verder als zzp'er, dan is dit niet in alle gevallen nodig.

Stap 4: overdracht

De overdracht is vrijwel rond. U hebt afspraken gemaakt met uw opvolger over uw eventuele betrokkenheid bij de praktijk en andere belangrijke zaken. Als laatste stap worden de contracten opgesteld en getekend. Dan vindt de daadwerkelijke overdracht plaats.

Dit is het moment om alle belanghebbenden te informeren. Denk aan uw collega's in de regio, toeleveranciers en dienstverleners, verzekeraars, Belastingdienst en natuurlijk uw patiënten.

Tips

 • Vier de overdracht. Organiseer een receptie en geef uw patiënten de kans om persoonlijk afscheid van u te nemen en tegelijkertijd uw opvolger te ontmoeten.
 • Stoppen met werken doet u het beste in het voorjaar, dan gaat u de lange, zonnige dagen van de zomer tegemoet in plaats van grijze somberheid van het najaar.
 • Gaat u in loondienst of zzp'en? Zeg uw aansprakelijkheidsverzekering dan nog niet op.

Stap 5: nieuw perspectief

Nu de overdracht is afgerond, begint uw nieuwe leven. Een hele verandering. Dit nieuwe perspectief kan van alles omvatten: een nieuwe onderneming, een adviseurschap of genieten van uw vrije tijd.

Waar u ook voor kiest, het is belangrijk om uw financiële planning te bewaken. Zeker als uw inkomen daalt omdat u stopt met werken. Om er zeker van te zijn dat uw nieuwe leven loopt zoals u verwacht, is het goed om hierover vanaf het begin met uw bank in gesprek te zijn.

Tips

 • Geniet van uw nieuwe situatie.
 • Blijf in gesprek met uw levenspartner over uw en zijn of haar verwachtingen.
 • Gaat u zzp'en? Blijf dan bij met de laatste ontwikkelingen van het vak.
 • Stel met uw private banker een Estate Plan op, dat geeft u inzicht in de financiële en juridische gevolgen van uw overlijden voor uw nabestaanden.
 • Beleggen kan interessant zijn voor u, uw private banker adviseert u graag welke vorm voor u het meest geschikt is.

Ontdek wat een private banker nog meer voor u kan betekenen

Wij ondersteunen u graag

We kennen u en uw praktijk, weten wat er speelt en welke kant u opgaat. We denken dan ook graag vanaf het begin van dit traject met u mee. De adviseurs van de Medicidesk kunnen u bij het gehele proces ondersteunen.