“Samen werken aan een betere en duurzamere wereld”

Op 10 oktober ondertekenden de overheid, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, banken, gemeenten en leveranciers de Green Deal zorg. Daarmee nemen ze verantwoordelijkheid voor de klimaatdoelstellingen in 2030. Greet Prins, bestuurder van zorgorganisatie Philadelphia is een van de ondertekenaars én ambassadeur voor de gehandicaptenzorg. “We hopen met duurzame voorbeelden bij Philadelphia ook anderen te inspireren.”

Foto van geïnterviewde, Greet Prins

Greet Prins
Bestuursvoorzitter Philadelphia en ambassadeur Green deal

“De duurzame initiatieven die Philadelphia heeft genomen zijn talrijk en divers. We zetten stappen op zeven thema’s, zodat duurzaamheid echt een integraal onderdeel wordt in alles wat we doen.”

Al sinds 2014 is Philadelphia actief met maatschappelijk verantwoord ondernemen. “We doen dat in stapjes, want duurzaamheid is een breed onderwerp. Onze ambitie is om niet alleen onze ecologische voetafdruk te verkleinen, maar ook onze sociale voetafdruk te vergroten. Want we vinden het belangrijk dat onze cliënten meer onderdeel worden van de samenleving. ISO 26000 is daarbij het strategisch kader. Vanuit de zeven thema’s - cliënten, medewerkers, mensenrechten, governance, inkoop, zorgketen en de gemeenschap - kijken we in de volle breedte naar het onderwerp duurzaamheid.”

“We zorgen dat ons energiegebruik jaarlijks met 1,5% afneemt en gaan voor het cliëntenvervoer op de locaties elektrische auto’s aanschaffen.”

Van Proud Woman tot aardgasvrij

De duurzame initiatieven die Philadelphia heeft genomen zijn dan ook talrijk en divers. “We doen bijvoorbeeld mee aan programma’s als Proud Mom en Proud Woman, waarbij medewerkers in bepaalde fasen in hun leven extra ondersteuning krijgen om een betere work life balance te realiseren. We zorgen dat ons energiegebruik jaarlijks met 1,5% afneemt en gaan voor het cliëntenvervoer op de locaties elektrische auto’s aanschaffen. In contracten met onze leveranciers of ketenpartners zit altijd een maatschappelijk element of circulariteit. Denk aan een afspraak over het in dienst nemen van een cliënt of over afname van producten die het milieu minder belasten. We gebruiken circulair kantoormeubilair en hebben we onze nieuwe locatie in Sneek aardgasvrij opgeleverd. Op alle zeven thema’s zetten we stapjes zodat duurzaamheid echt een integraal onderdeel wordt in alles wat we doen.”

Gezamenlijk werken aan gedragsverandering

Trots is Prins vooral op de manier waarop cliënten en medewerkers van Philadelphia zelf actief met duurzaamheid aan de slag zijn gegaan. “Cliënten op onze locaties wilden zelf ook iets gaan doen voor het milieu. Samen met hen hebben we de Groene meter ontwikkeld: een soort boom die op locaties hangt. Cliënten en medewerkers bespreken zo acties die bijdragen aan duurzaamheid. Dat zijn praktische dingen: het licht snel uitdoen, wassen op een lagere temperatuur, alleen koken wat je nodig hebt, de verwarming lager zetten. Als zo’n actie een week goed gelukt is, hangen ze een appeltje in de boom. Daarmee wordt het zichtbaar dat je als locatie duurzaam bezig bent. Duurzaamheid is bij ons dus niet iets wat we van bovenaf opleggen. Samen met cliënten werken we aan gedragsverandering.”

Stevige maatregelen voor CO2-reductie

Door de voortvarende duurzame aanpak bij Philadelphia, is Greet Prins dan ook gevraagd om als vertegenwoordiger van VGN (Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland) ambassadeur van Green Deal voor de zorg te worden. Doel van de Green Deal is samen met alle relevante partijen in de zorg verantwoordelijkheid te nemen voor de klimaatdoelstellingen in 2030. Prins: “Er is nog een weg te gaan. De eerste stappen zijn redelijk snel gezet, maar naarmate de tijd vordert, moeten we stevigere maatregelen nemen om uiteindelijk de doelstelling van 49% CO2-reductie in 2030 te halen. In de Green Deal hebben wij ons als VGN gecommitteerd aan een aantal stappen en de ruimte gekregen om voor 1 mei 2019 routekaarten op te zetten hoe we duurzaamheid en CO2-reductie fundamenteler kunnen aanpakken. Die ruimte hebben we nodig om per locatie vast te stellen wat er nodig is en welke investering dat vergt.”

O-meting noodzakelijk

“Bij 10 leden gaan we daarom duurzaamheidsscans uitvoeren volgens ISO 26000 zoals dat ook bij Philadelphia is gebeurd. Daarnaast vragen we onze leden om energiescans te doen zodat ze op basis van die uitkomst zich de komende jaren kunnen committeren aan een jaarlijkse energiebesparing van 1,5%. We stimuleren elektrisch cliëntenvervoer, duurzame inkoop en circulair bouwen waarbij we oude materialen hergebruiken. Tenslotte gaan we met woningcorporaties en gemeenten om tafel om lokaal afspraken te maken over energiezuinige maatregelen in de locaties die wij huren.”

Intrinsieke motivatie

Bestuurders in de zorg moeten snel aan de slag, stelt Prins. “Met elkaar kunnen we werken aan die betere en duurzame wereld. Iedereen kan daar een steentje aan bijdragen. Daar geloof ik echt in. Medewerkers en cliënten, ouders en verwanten vinden dat ook belangrijk en zijn intrinsiek gemotiveerd om daar zelf iets aan te doen. En wat we thuis al doen, kan ook op het werk. Bij Philadelphia doen we dat met aandacht en plezier. En dat werkt!”