ZorgScoop: onderweg naar digitalisering

Het bedrijfsleven digitaliseert. Vooral in de industrie, landbouw en financiële sector zijn werkzaamheden eenvoudiger geworden met behulp van technologische toepassingen. Denk aan procesautomatisering, klimaatsystemen en internetbankieren. Het inzicht en de kennis van experts blijft daarbij essentieel. Gelukkig ook voor digitalisering in de gezondheidszorg, want de zorg blijft mensenwerk.

In deze ZorgScoop gaan we verder in op de digitalisering binnen de zorg. Wat kan de zorgsector leren van haar omgeving en hoe belangrijk is eHealth?

Aan de slag met een duurzaam informatiestelsel voor de zorg

“Zorginstellingen moeten beter op de hoogte blijven van trends en ontwikkelingen. Daarnaast moeten zij meer investeren in eHealth”, vindt secretaris-generaal van het ministerie van VWS Erik Gerritsen. “Een goed functionerend informatiestelsel is daarbij essentieel. Zeker als het gaat om het nastreven van inhoudelijke ambities voor de zorg en het geven van regie over de eigen gezondheid.”

Lees verder

“Een medisch specialist kan zorg op afstand leveren”

Het KSYOS is het eerste digitale ziekenhuis in Nederland. Met ruim 100.000 teleconsulten per jaar heeft zij een belangrijk rol in zorg buiten het ziekenhuis. Toch weten patiënten nog onvoldoende wat er mogelijk is. Oprichter Leonard Witkamp is van mening dat het aan de huisartsen, patiëntenorganisaties en zorgverzekeraars is om dat mensen duidelijk te maken.

Lees verder

"Voor digitale innovatie met klantwaarde is samenwerking nodig"

"Kijk naar elkaar, leer van elkaar, combineer en organiseer slim," is het credo van Daan van den Eshof, projectmanager Digitale Bank bij Rabobank. De afgelopen jaren heeft de banksector digitale rotondes doorstaan, dankzij samenwerkingen op punten waar tegenaan werd gelopen. Een mooie inspiratiebron voor zorgaanbieders.

Lees verder

Wat de zorg kan leren van de financiële wereld

De zorgsector zet stappen rondom digitalisering. Denk aan de toename in populariteit van elektronische patiëntendossiers, teleconsulten en robots. Daarbij zijn de betrouwbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van informatieverwerking cruciaal. Iets waar banken ook mee te maken hebben.

Lees verder

Michel van Schaik over digitalisering in de zorg

Het verschil in de kwaliteit van dienstverlening en gegevens uitwisseling tussen de financiële sector en de gezondheidszorg is nog te groot. Het is volgens de directeur gezondheidszorg Rabobank 'Michel van Schaik' de hoogste tijd dat er stappen gezet worden om dat te verbeteren. Dat begint bij samenwerken.

Contact

Rabobank