Niet links, niet rechts maar…

Michel van Schaik

Michel van schaik

De verkiezingen zijn voorbij. Een nieuwe regeringscoalitie is momenteel in de maak. De zorg was en is daarbij een belangrijk thema. Wat mij opvalt, is dat de aard van de discussie over de zorg sterk politiek ideologisch gedreven is.

Het gaat vooral over de vraag of marktwerking wel of niet gewenst is. Over het wel of niet afschaffen van het eigen risico en de (on)gewenste rol die zorgverzekeraars spelen. Zou een nationaal zorgfonds niet veel beter zijn? Kortom, een debat dat zwart of wit wordt gekleurd met weinig ruimte voor grijstinten. Wat ik bij alle politieke partijen heb gemist, is een inhoudelijke visie op de toekomst. Een wenkend perspectief waar de actoren in het zorgveld inspiratie aan kunnen ontlenen en zich op kunnen richten.

Zorgaanbod

Er is veel te weinig aandacht voor de veranderende vraag en dus ook behoefte van de samenleving. Onder andere door de vergrijzing neemt het aantal mensen met één of meerdere chronische ziekten enorm toe. Hoe gaat het zorgaanbod daarop inspelen? Om de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg te kunnen garanderen komen we er niet door extra geld te beloven, maar geen fundamentele discussie te voeren over de toekomst. Veel mensen voelen zich kennelijk comfortabeler bij de problemen van het verleden dan bij de oplossingen voor de toekomst, is een uitspraak die op het zorgdebat van toepassing is.

Ondernemerschap

Zelf geloof ik niet dat (politieke) systeemdiscussies de oplossing gaan brengen voor de enorme uitdagingen waar het zorgaanbod zich voor gesteld ziet. Op basis van een toekomstgerichte visie op zorg (zie het artikel van Machteld Huber over positieve gezondheid) zullen we vooral moeten inzetten op het versterken van de innovatiekracht. Dat vereist ondernemerschap, gebruik maken van moderne technologische hulpmiddelen en samenwerking tussen partijen in het publieke domein (zorgaanbieders en onderzoeksinstituten) en het bedrijfsleven.

Waardecreatie

Laten we zo snel mogelijk ophouden met het reduceren van het zorgdebat tot een spelletje voor of tegen de marktwerking. Daar is onze zorg veel te belangrijk en te complex voor. Zoals in 2013 reeds samen met Philip Idenburg (BeBright) bepleit in onze publicatie Diagnose Zorginnovatie ben ik voorstander van het door ontwikkelen van ons zorgstelsel van een Pater-systeem (overheidgestuurd = planeconomie) - via een Ego-syteem (gereguleerde marktwerking) - naar een stelsel dat zich richt op waardecreatie voor de burger (Eco-systeem). We staan nog maar aan het begin van een echte paradigma shift. Daar schuilt een enorme kans in voor ons allemaal. Vooral ook voor de burger.

Blog, 28 maart 2017

Reageer via Rabobank Gezondheidszorg netwerkgroep op linkedIn

Contact

Rabobank