Terug naar de kern

Han Verheijden

Han Verheijden

Tot in de jaren zestig was de recreatieondernemer gastheer van zijn streek. Enkele maanden per jaar werd er gekampeerd of huurde men een zomerhuisje. De gasten vermaakten zichzelf door te genieten van natuur, rust en omgeving. In de jaren zeventig exploiteert Sporthuis Centrum het hele jaar door luxe huisjes en fraaie centrumvoorzieningen. Dit wordt als ‘kwaliteitsverbetering’ beschouwd. Veel ondernemers volgden het voorbeeld klakkeloos met overdekte zwembaden en speeltuinen, en kozen met dure bungalows voor seizoenverlenging.

Focus

Door deze ontwikkeling zie ik in mijn adviespraktijk nu veel te kapitaalsintensieve ondernemingen, die bovendien veel diensten zelf leveren en daardoor complex zijn georganiseerd. Er wordt wel veel geboden, maar de kwaliteit van de onderdelen is lang niet altijd optimaal en het nettorendement is vaak laag. Volgens mij moet daarom het roer om: gezonde en solide bedrijven zijn gebaat bij fócus. De recreatieondernemer zou zich moeten positioneren als professionele gastheer, die comfortabele verblijfsaccommodatie biedt en waar contact met de natuur en andere gasten voorop staat.

Meer kwaliteit

Bij investeringen kunnen recreatieondernemers meer samenwerken met externe partijen en specialisten. Bijvoorbeeld met investeerders in accommodaties, zoals VacanSoleil. Een voordeel is dat het kapitaalbeslag lager wordt, terwijl de omzet kan stijgen. Ook in horeca is een joint venture met specialisten voordelig. Center Parcs heeft sinds enkele jaren niet voor niets zijn restaurants uitbesteed aan Albron, die veel efficiënter kan opereren en de consument beter weet te verleiden tot hogere bestedingen. Externe horecapartijen zijn ook meer in staat gasten van buiten aan te trekken, waardoor de leegloop buiten het seizoen wordt aangepakt. Gevolg: meer kwaliteit en betere marges.

Is dit ‘terug naar de jaren zestig’? De ondernemer wordt inderdaad weer primair gastheer van zijn streek, maar toen had hij niets te bieden en was hij overgeleverd aan de markt. Nu kan hij de regie nemen en anderen laten bijdragen aan zijn product. Met als resultaat: hogere omzetten dan ooit en een veel efficiëntere organisatie.

Innovatie anno 2016? Voor mij is dat ‘terug naar de kern’!

Han Verheijden
www.verheijdenconcepten.nl

Ik nodig u van harte uit om te reageren op deze blog en/of andere onderwerpen in onze netwerkgroep op LinkedIn.

Blog, 12 mei 2016

Reageer via Rabobank Horeca & Recreatie netwerkgroep op LinkedIn

Lees eerdere blogs over de sector Horeca en recreatie

Contact

Rabobank