Natuur versus kustrecreatie: het kustpact

Martijn Rol

Martijn Rol

Onlangs werd ik geïnterviewd door het tv-programma Nieuwsuur over het kustpact. Overheid, natuurorganisaties en andere belanghebbenden overleggen namelijk op dit moment om te komen tot een ‘pact’ over de toekomst van onze kustlijn.

Aanleiding

De aanleiding voor deze gesprekken is de zorg van Natuurmonumenten over de toenemende bebouwing in het kustgebied en de impact hiervan op de natuur en leefbaarheid van de kustlijn. In het kustpact moeten afspraken komen zodat we onze kust niet vol bouwen.

Volgebouwd?

De vraag of de kust wordt ‘vol’gebouwd is makkelijker gesteld dan beantwoord. Aan de ene kant is Nederland erg goed in het bijbouwen van nieuw vastgoed, terwijl er al heel veel aanbod is. Aan de andere kant valt het ook wel weer mee met al die nieuwbouw aan de kust. Veel projecten zijn transformaties van oud naar nieuw om zo beter te kunnen inspelen op de veranderende behoefte van de toerist.

Maar omdat onze kustlijn een uniek natuurgebied is met ongekende flora en fauna, is de zorg van Natuurmomenten wel terecht. Onze kust staat bekend om de rust en ruimte en het laatste wat je volgens mij moet willen is dit opofferen voor toerisme.

Meer buitenlandse toeristen

Kortom, voor een deel is de kustontwikkeling onderdeel van een noodzakelijk transformatieproces waarbij de markt inspeelt op de behoefte van de gast. Voor een deel is het ook daadwerkelijk nieuwbouw met alle discussie die daarbij hoort. Dat er een toenemende vraag is naar nieuwbouw, komt ook doordat kustrecreatie nog nooit zo populair is geweest. Volgens het Centraal Bureau voor Statistiek is in vijftien jaar het aantal buitenlandse toeristen dat de kust bezoekt met meer dan 45% toegenomen. Vooral bij Duitsers en Belgen is onze kust een populaire bestemming. Ook voor de komende jaren verwacht ik een verdere groei van het aantal toeristen. Voor ondernemers en kustgemeentes is het belangrijk hierop in te spelen. Het levert voor ondernemers rendement op, en voor gemeentes werkgelegenheid, economische groei en extra inkomsten.

Spanningsveld

Dat is dus het spanningsveld waar de betrokkenen van het Kustpact mee te maken hebben. Enerzijds het behoud van unieke natuur, rust en ruimte. Anderzijds het economisch belang van ondernemingen en gemeentes. Het is belangrijk dat het Kustpact een goede balans weet te vinden tussen deze uitersten. Want zonder de unieke natuur, komt er geen toerist meer naar onze kust. Maar zonder de toerist is er ook geen economische groei, en zijn er onvoldoende inkomsten om kust en natuur in stand te houden.

Ondernemers moeten daarom kunnen blijven investeren en innoveren, maar natuurlijk wel met het nodige respect voor de natuur. Ik ben dan ook erg benieuwd naar de uitkomsten van het kustpact.

Ik nodig u van harte uit om te reageren op deze blog en/of andere onderwerpen in onze netwerkgroep op LinkedIn.

Blog, 23 september 2016

Reageer via Rabobank Horeca & Recreatie netwerkgroep op LinkedIn

Lees eerdere blogs over de sector Horeca en recreatie

Contact

Rabobank