Verder op deze pagina:

  Eetgelegenheden richten zich op de bereiding en verkoop van maaltijden en spijzen. Voor deze branche, waartoe onder meer restaurants, lunchrooms, kantines en cafetaria's behoren, deelt de Rabobank recente cijfers en trends.

  Consumentenbestedingen bepalend

  Op korte termijn verwachten wij dat de vraag naar eetgelegenheden verder zal toenemen, vanwege de ontwikkelingen in consumentenbestedingen en de keuze voor gemak, door de consument.

  Op langere termijn zal er sprake zijn van verdere ketenvorming. Daarnaast zullen procesinnovaties bijdragen aan een efficiëntere bereiding van eten. Wanneer consumentenbestedingen afnemen zullen vooral eetgelegenheden zonder duidelijke waardepropositie niet overleven.

  Ontwikkelingen branche

  De eetgelegenhedenbranche is conjunctuurgevoelig en profiteert van de aantrekkende consumentenbestedingen. Het aanbod groeit op dit moment in gelijke mate of harder mee, waardoor concurrentie gelijk blijft of toeneemt.

  Er is sprake van vergaande ketenvorming in de sector, met ook nieuwe toetreders vanuit de food(retail). Deze ketens zullen in staat zijn om te concurreren op onder meer prijs, door onder andere inkoopvoordelen, waardoor marges onder druk komen te staan.

  Een consument oriënteert zich steeds vaker online op review- en boekingswebsites zoals The Fork. De afhankelijkheid van horecagelegenheden van dit soort websites neemt toe. Een goede online propositie is dan ook essentieel om te kunnen overleven.

  Economie

  De consumentenbestedingen zijn de afgelopen perioden gestegen. Net als de horeca in het algemeen is de eetgelegenhedenbranche conjunctuurgevoelig. Het volume van de omzet in de branche groeit mee met de groei van het bbp. In 2019 zien we dat de omzetverhoging die gerealiseerd wordt, met name afkomstig is van de doorberekening van de hogere btw.

  De eetgelegenhedenbranche is aan het aantrekken. Mensen eten weer vaker buiten de deur dan voorheen. Tegelijkertijd is ook het aantal bedrijven in de branche de afgelopen jaren gestegen. Regionaal kan de toename van het aanbod van eetgelegenheden leiden tot meer concurrentie.

  De bestedingen van buitenlandse toeristen in Nederland nemen al jaren toe. De verwachting is dat het inkomende toerisme de komende jaren verder zal toenemen. Dit heeft een positief effect op de vraag naar eetgelegenheden in toeristische gebieden.

  Het aantrekken van personeel is de grootste uitdaging in de sector en de grootste bedreiging van de groei. We zien dat ondernemers salarissen verhogen, openingstijden hierdoor beperken, investeringen uitstellen en opzoek gaan naar buitenlandse werknemers. Met name de hogere salarissen zorgen voor druk op de marges.

  In 2020 zal de Wet Arbeidsmarkt in Balans in werking treden. Deze wet zal per saldo zorgen voor hogere personeelskosten. Deze kosten zorgen enerzijds voor hogere prijzen en anderzijds voor druk op de marges.

  Duurzaamheid

  Voedselverspilling is een maatschappelijk probleem, wat steeds meer aandacht krijgt. Bewustwording hierover bij horecaondernemers is nog beperkt. De Rabobank verwacht dat steeds grotere maatschappelijke druk hen zal aansporen om voedselverspilling tegen te gaan. Daarbij biedt het tegengaan van voedselverspilling ook kansen om de rentabiliteit te verhogen.

  Consumenten willen steeds vaker weten wat ze consumeren. Dit heeft als gevolg dat consumenten steeds meer waarde hechten aan lokale en biologische producten.

  Er is toenemende aandacht voor impact van voedsel op de volksgezondheid. Met name het gebruik van (veel) zout en verzadigde vetten wordt bekritiseerd. Eetgelegenheden spelen hier steeds vaker een rol in.

  "Consumenten eten vaker buiten de deur en maken vaker onderweg gebruik van eetgelegenheden."

  Innovatie

  Procesinnovatie zien we met name terug bij de grotere ketens. Deze zijn bijvoorbeeld in staat om vanuit een centrale keuken een kwalitatief goed product te leveren. Procesinnovatie verlaagt kosten en beperkt afhankelijkheid van personeel.

  Thuisbezorgd organisaties en reviewsites krijgen steeds meer grip op de consument, waardoor eetgelegenheden hiervan steeds afhankelijker worden. Deze ontwikkeling heeft impact op de marges van eetgelegenheden. Ze betalen immers voor de diensten van dit soort sites. Daarnaast hebben consumenten niet langer direct contact met de eetgelegenheid op het moment van bestellen of reserveren, wat kan leiden tot minder loyaliteit.

  Het gebruik van big data zorgt voor een betere sturing op inkoop en verkoop en andere variabelen. De Rabobank verwacht dat de inzet hiervan de komende jaren toeneemt.

  Maatschappij

  Consumenten eten vaker buiten de deur. Allereerst doordat het besteedbaar inkomen en het consumentenvertrouwen toenemen. Daarnaast koken consumenten steeds minder zelf en kiezen zij voor gemak. Wij verwachten dat dit de komende jaren verder toe zal nemen, en dat met name de fastservice-bedrijven hiervan zullen profiteren.

  De consument maakt steeds vaker onderweg gebruik van eetgelegenheden. De traditionele eetmomenten zijn minder gangbaar.

  Lokalisering speelt een grote rol binnen de eetgelegenhedenbranche. Dit betekent dat het type bedrijf moet aansluiten bij de vraag naar eetgelegenheden die er op de locatie is.

  Deze maatschappelijke ontwikkelingen zorgen er samen voor dat wij verwachten dat de vraag naar maatwerk toeneemt: het juiste concept voor dát moment, díe markt en díe plek.

  Wet- en regelgeving

  De regelgeving is uitgebreid en het niet naleven ervan heeft consequenties die het voortbestaan van de onderneming kunnen bedreigen.

  Op de website Ikgastarten.nl staan alle vergunningen genoemd waar horecaondernemingen over moeten beschikken. Per gemeente kunnen de eisen en voorwaarden verschillen. Check daarom ook Ondernemersplein.nl.

  Lees meer over wet- en regelgeving op Ikgastarten.nl Lees meer over wet- en regelgeving op Ondernemersplein.nl

  Aanbod Rabobank

  Rabobank als maatschappelijk partner 

  Als grootste financier in de sector hebben wij een belangrijke functie. Horeca is binnen elke stad een belangrijke pijler. Als Rabobank werken wij samen met onder meer de brancheorganisaties, maar ook met gemeentes, om te komen tot een visie op de sector.

  Laatste update: augustus 2019