horeca-recreatie-rabobank-november

Horeca- en recreatie-update november 2019

Geen tijd om het artikel te lezen? Ga direct naar:

  Zakelijke dienstverlening transformeert moeizaam

  Het eind van het jaar is in zicht: een mooi moment om terug te kijken, maar ook om nieuwe plannen voor volgend jaar te maken. De horeca- en recreatiesector heeft in 2019 weer groei laten zien, maar deze was weerbarstiger dan 2018.

  In deze horeca- en recreatie-update besteden we aandacht aan de volgende ontwikkelingen:

  • 2019 liet groei zien, al is het beeld wisselend.
  • Aantal toeristen blijft toenemen.
  • 2020: gemak, beleving en betekenis.
  • Voedselverspilling en de kansen die het biedt.

  Herstel van een zwakke start

  De omzet in de sector daalde in het eerste kwartaal van 2019. Het beeld was echter wisselend. Voor restaurants en drinkgelegenheden steeg de omzet namelijk 0,6%, maar het volume nam wel af met 0,2%. Bij logiesverstrekkers daalde zowel volume als omzet met respectievelijk 1,6% en 2,7% (bron: CBS). In het tweede kwartaal zijn de omzetten van de gehele sector weer gestegen met 4,3%. Maar de volumes zijn slechts beperkt gestegen. De omzetverhoging is dus gerealiseerd door hogere prijzen. Dat is deels te verklaren door het doorbelasten van de hogere btw.

  Aantal overnachtingen blijft toenemen

  In de hotelbranche blijft het aantal overnachtingen toenemen. Vooral in onze hoofdstad is dat opvallend omdat de kamerprijzen en bezettingsgraden in het eerste kwartaal van 2019 onder druk stonden.

  Groei aantal horecabedrijven stagneert

  Sinds 2007 hebben we een non-stop groei gezien van horecabedrijven. Deze groei nam tot en met 2014 toe, maar vanaf die periode zien we dat de snelheid van de groei afneemt. Ter vergelijking met eerdere jaren was de aanbod groei in 2018 beperkt en lijkt deze trend in 2019 door te zetten. Dat heeft meerdere oorzaken. De eerste reden is een tekort aan personeel waardoor ondernemers minder snel uitbreiden. Daarnaast worden goede locaties die aan de eisen van ondernemers voldoen steeds schaarser.

  Dat de groei van het aantal horecabedrijven in 2018 en 2019 nog wel toenam, komt doordat ketens nog wel groeiden (zie Figuur 1). In 2019 zien we zelfs dat het aantal zelfstandigen afnam. Consolidatie zet dus verder door in de horecasector.


  infographic-horeca-recreatie-november-2019

   

  Groei blijft stabiel

  We verwachten dat de groei ook in 2020 zal aanhouden want de consumentenbestedingen blijven op peil. De verwachting is dat de groei in 2020 zal uitkomen op 2,5%. Hoewel het aanbod minder groeit dan eerdere jaren, zal het aanbod wel blijven stijgen. Met name het aantal hotelkamers in de regio Amsterdam zal verder toenemen.

  Inkomend toerisme blijft stijgen

  Toerisme in Nederland speelt een belangrijke rol in de groei van de horeca- en recreatiesector. In 2018 bezochten 18,9 miljoen toeristen ons land. Dit jaar zal het aantal toeristen voor het eerst boven de 20 miljoen uitkomen. Hoewel deze groei goed is voor de sector, zorgt de hoeveelheid toeristen in toeristische gebieden steeds vaker voor negatieve ervaringen bij bewoners. Voor de komende jaren is het dus een uitdaging om de negatieve effecten niet te laten escaleren. Inzichtelijk maken hoe inwoners kunnen profiteren van toerisme kan daarbij helpen.

  Kosten stijgen

  De kosten zullen komend jaar toenemen. Zo zullen de personeelskosten verder toenemen door krapte op de arbeidsmarkt, stijging minimumloon, afsluiten van een nieuwe CAO en de introductie van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Wij verwachten dat hierdoor de personeelskosten met 7% zullen toenemen. Ook de inkoopkosten zullen verder stijgen. De inkoopkosten van bijvoorbeeld bier zal stijgen met tenminste 4%. Of deze kosten doorberekend kunnen worden aan de gast, is maar de vraag.

  “Of de stijgende kosten doorberekend kunnen worden aan de gast, is maar de vraag.”

  Gemak en ontzorgen: ook in 2020

  De consument kiest voor gemak! Deze trend is ingezet en zal ook in 2020 verder doorzetten. Met name de generaties vanaf het jaar 1980 eten vaker buiten de deur (bron: FSIN). Niet alleen in de foodservice zien we deze drang naar gemak. Ook binnen de hotelsector, vakantieparken en dagrecreatie zie je dat de consument ontzorgd wilt worden.

  Marge verbeteren door gast te ontzorgen

  Hoe dan? Kijk onder andere naar de fastfoodketens: daar kun je steeds vaker op zuilen bestellen. Daardoor besteden consumenten meer en wordt personeel anders of minder ingezet. Ook door het incheckproces te digitaliseren kunnen logiesbedrijven kosten besparen en kan personeel anders worden ingezet. Bijvoorbeeld als gastvrijheidsmedewerker zodat er meer upsell wordt gerealiseerd.

  De gast is bereid te betalen voor gemak

  Een goed voorbeeld is de vliegindustrie: reizigers vinden het acceptabel om te betalen voor een fastlane. Ook in pretparken is dit inmiddels een goed gebruik. Hoe je hier op kunt inspelen, hangt af van je bedrijf, maar biedt zeker kansen om omzet te verhogen.

  "De gast kiest voor gemak en dat biedt kansen."

  De kansen van voedselverspilling

  Jaarlijks 51 miljoen kilo: dat is de omvang van voedselverspilling binnen de horeca. Een stad van 230.000 mensen zou daar een jaar lang elke avond een maaltijd van kunnen eten. Naast dat voedselverspilling erg zonde is, draagt het terugdringen van voedselverspilling ook bij aan het verbeteren van marges van een (hotel)restaurant.

  Tegengaan van voedselverspilling loont!

  Een euro investeren in de aanpak tegen voedselverspilling levert een restauranteigenaar zeven euro op (bron: Champions 12.3). Naast de besparing van kosten, helpt het tegengaan van voedselverspilling met het terugdringen van de CO₂-uitstoot. Voedselverspilling verminderen binnen de horeca lijkt dan ook een no-brainer.

  Food waste challenge slaat aan

  Hoewel het een no-brainer lijkt om minder voedsel te verspillen, zien we dat de aandacht nog beperkt is binnen de sector. Daarom is de Rabobank samen met partners Wastewatchers, Hotelschool The Haque en Stichting tegen Voedselverspilling de Food Waste Challenge gestart. 175 restaurants gingen de uitdaging aan.

  Wil jij samen met De Rabobank voedselverspilling tegen gaan? Kom dan tijdens de Horecava naar onze Brasserie 2050!

  Relevante publicaties

  Luister de BNR-podcast The Green Quest Luister de podcast over de Food Waste Challenge

  Jos Klerx

  Jos Klerx

  • Sectorspecialist Horeca & Recreatie
  • Horeca & Recreatie en Toerisme
  06 13 20 55 67 LinkedIn