Mobiliteit man werkt aan auto onderdeel

Detail- en groothandel in auto-onderdelen

Verder op deze pagina:

  Handel in auto-onderdelen en –accessoires (zowel detail- als groothandel) valt binnen de sector mobiliteit. Voor deze branche deelt de Rabobank recente cijfers en trends.

  Sector zal op de korte termijn profiteren

  De vraag naar auto-onderdelen en -accessoires is afhankelijk van de omvang van het Nederlandse wagenpark. De Rabobank verwacht dat deze omvang op de korte termijn licht zal stijgen. Daarbij wordt verder herstel van de aftersalesmarkt verwacht. Zowel groothandels als bedrijven in de detailhandel die handelen in auto-onderdelen zullen hier op de korte termijn van profiteren. Op de lange termijn zal de sterk lagere onderhoudsbehoefte van auto's een negatieve impact hebben op deze branches.

  Concurrentie groothandels

  Concurrentie tussen groothandels is sterk. Daarnaast ondervinden zij concurrentie van klanten en leveranciers die de groothandel proberen uit te schakelen, en van andere sectoren zoals logistiek en (online) retail.

  De concurrentie zal verder toenemen omdat 'iedereen' het speelveld van de groothandel kan betreden, ondersteund door technologische ontwikkelingen zoals het internet. Dit leidt tot druk op prijzen en marges.

   

  De retailsector bevindt zich in een fundamentele transitie door veranderingen in:

  consumentengedragdemografieconcurrentietechnologie

  Hierdoor zal het online aandeel in de retail nog fors groeien, wat gevolgen heeft voor fysieke winkels en winkelgebieden.

  Economie

  Het Nederlandse wagenpark blijft ouder worden. Inmiddels is de gemiddelde auto meer dan 10 jaar oud met een gemiddelde levensduur van 18 jaar. Dit stimuleert de onderhoudsbehoefte. 

  Daarbij voert slechts 5% van de consumenten nog zelf onderhoud aan de auto uit. Deze sterke afname komt door de toenemende complexiteit van voertuigen, waardoor zelfreparatie en onderhoud nauwelijks meer mogelijk zijn. Dit zal in de loop der jaren enkel verder toenemen, waardoor de vraag naar auto-onderdelen van consumenten zal afnemen.

  Lagere onderhoudsbehoefte nieuwe auto's

  Op de middellange en lange termijn is de prognose negatief. Aan de ene kant verwacht de Rabobank dat het wagenpark zal stabiliseren en vervolgens zal gaan dalen. Dit vanwege de impact van carsharing en autonoom rijden, en demografische ontwikkelingen zoals verstedelijking. Aan de andere kant neemt de vraag naar onderhoud af door de betere kwaliteit en lagere onderhoudsbehoefte van nieuwe auto's, en de opkomst van de volledig elektrische auto.

  "De automobilist wil zich met zijn auto onderscheiden. Ondernemingen die hierop inspelen hebben een beter toekomstperspectief."

  Duurzaamheid

  Optimaal positioneren voor opkomende trends is volgens de Rabobank essentieel voor een toekomstbestendig business- en verdienmodel.

  Opkomende trends zijn:

  digitaliseringelektrificatieautonoom rijdenvan bezit naar gebruik

  Circulaire economie

  Ondernemers dragen bij aan de overgang naar een circulaire economie waarbij de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen wordt gemaximaliseerd en afval wordt geminimaliseerd. Bijvoorbeeld door zoveel mogelijk gebruik te maken van demontage en gereviseerde onderdelen die afkomstig zijn van een bedrijf onder de Perfect Green – No Risk Parts procedure.

  Lees meer op Noriskparts.nl

  Koplopers in de branche op het gebied van groene bedrijfsvoering opereren zoveel mogelijk energieneutraal en stellen duurzaamheidseisen aan producten en diensten.

  De lokale samenleving

  Verduurzamen betekent ook een actieve bijdrage leveren aan de lokale samenleving. Dit kan bijvoorbeeld door een erkend leerbedrijf te zijn met een aanbod van stageplaatsen, en door actief beleid te voeren voor wat betreft het inzetten van ouderen en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

  Innovatie

  Accessoires bieden de autoshop meer kansen. De automobilist en zijn passagiers zoeken gemak en vermaak. Bovendien wil de automobilist zich met zijn auto onderscheiden. Ondernemingen die hierop inspelen hebben een beter toekomstperspectief.

  ICT-systemen

  ICT-systemen zijn op diverse terreinen van belang, bijvoorbeeld:

  WMS-systemen om de logistiek efficiënter te regelen en/of voorraden te verlagenvolledig geautomatiseerde en/of gerobotiseerde orderpicking om tot snellere, meer betrouwbare en/of goedkopere leveringen te komensystemen die een omnichannel propositie voor klanten mogelijk maken (geïntegreerde klantenservice via verkopers, vestigingen, online, mobiel, social media, callcenter)

  Big data en smart data

  Groothandels beschikken over veel data. Klanten en leveranciers kunnen zij helpen door deze data om te zetten in smart data (en daarmee bijvoorbeeld vraagvoorspelling ondersteunen).

  Online strategie

  Er is een steeds snellere, verdere ontwikkeling van non-store kanalen die gemak bieden vanuit online shopping, mobiele apparaten en social media. Gemak is de hoofdreden voor de groei van online versus offline en nieuw gemak wordt steeds sneller de norm. Daarom is het van belang een online strategie te hebben vanuit een mobile-first mindset.

  De invulling is maatwerk vanuit:

  het gewenste doel (informeren, interactie, verkopen, verbinden)het gewenste bereik (lokaal, nationaal, internationaal)de gewenste vorm (alleen of via samenwerken)

  Wet en regelgeving

  Huidige wet- en regelgeving is vrij beperkend ten aanzien van de bestemming van locaties (welke retail mag waar plaatsvinden) en ten aanzien van blurring (bijvoorbeeld alcohol schenken in winkels). Er wordt geëxperimenteerd met versoepeling van de regelgeving.

  Geopolitieke veranderingen zoals de op handen zijnde Brexit kunnen leiden tot nieuwe handelsbarrières, of juist het verdwijnen daarvan. Veel groothandels begeven zich met in- en verkoop in een internationaal speelveld. Het ontstaan of verdwijnen van handelsbarrières leidt daarmee tot kansen en/of risico's.

  Aanbod Rabobank

  Rabobank als maatschappelijk partner

  De Rabobank helpt stakeholders (retailers, vastgoedeigenaren en gemeenten) actief om winkelgebieden aantrekkelijk te maken of te houden. Daartoe is een samenwerking met platform De Nieuwe Winkelstraat (DNWS) opgezet. 

  DNWS levert kennis en capaciteit. De Rabobank voegt waarde toe via haar lokale netwerk, koopstromeninformatie en cofinanciering van de samenwerking. De Rabobank is vaak aanjager en facilitator.

  Lees meer op Platformdenieuwewinkelstraat.nl