De vierde dinsdag in september

Profiteer van innovatiekansen in de zorgsector

De goede plannen uit de Miljoenennota geven zorgaanbieders ademruimte. Maar juist nú is het moment om te investeren in innovatie en ondernemerschap. Zoals Willem-Alexander al zei in de Troonrede: “Er is geen aanleiding om achterover te leunen.” Voor u als zorgondernemer geldt: laat u niet inhalen door tijd en technologie: onderzoek en benut de kansen binnen en buiten uw onderneming.

Door de voorgestelde belastingverlaging van € 5 miljard neemt de koopkracht van veel burgers toe. Zij hebben meer geld voor het betalen van de zorgpremie, het eigen risico en uitgestelde behandelingen. Tijdens de crisis waren sommige patiënten nog terughoudend met een bezoek aan tandarts, fysiotherapeut of medisch specialist. Nu zijn ze dat steeds minder. 

Naast de belastingverlaging komt er extra budget vrij voor innovatiemogelijkheden. Daar kunt u als zorgondernemer de vruchten van plukken.

Profiteer van de durfkapitaalregeling

Het ministerie van Economische Zaken (EZ) stelt met een durfkapitaalregeling extra geld beschikbaar voor innovatie. Daarmee wordt het voor investeerders makkelijker om geld uit te lenen aan ondernemers, zoals uzelf. Dit geld kunt u bijvoorbeeld inzetten voor innovatie of een overname: belangrijk voor de continuïteit van uw ondernemerschap. De durfkapitaalregeling is een goed initiatief, al is het nog onduidelijk of de regeling en het innovatiebudget daadwerkelijk beschikbaar zijn voor zorgondernemers, zoals mensen met medisch vrije beroepen. De beroepsorganisaties kunnen zich hier hard voor maken. Als Rabobank steunen wij hen hierbij.

Voor de durfkapitaalregeling wordt € 50 miljoen vrijgemaakt, een stimulans voor het mkb en innovatieve start-ups. In tijden van financiële uitdagingen is dit een goede stap vooruit. De maatregel stimuleert niet alleen directe investeringen door bijvoorbeeld familie of vrienden in een startende onderneming, maar ook investeringen via intermediaire fondsen. Met gebundeld kapitaal kunnen fondsen voldoen aan een grotere vermogensvraag van een onderneming.

Innoveer met technologie

Juist in de zorg zijn veel mogelijkheden voor innovatie en ondernemerschap. Met technologie worden steeds meer mensen geholpen om de regie over hun leven en gezondheid in eigen hand te houden. Patiënten kunnen thuis hun bloeddruk en bloedwaarden meten en delen met hun specialist. Er is meer online contact, waardoor een ziekenhuisbezoek minder snel nodig is. En de eerste robots zijn al ingezet bij zorgzaken als revalidatie en (het voorkomen van) eenzaamheid.

Benut de fiscale voordelen

Als ondernemer in de zorg kunt u rekenen op een innovatiebudget en een loonkostensubsidie. Volgend jaar trekt het kabinet € 185 miljoen uit voor onderzoek en ontwikkeling. Dit sluit aan op onze ambitie om te blijven investeren in innovatieve zorgondernemingen, met als doel (meer) waarde creëren voor de burger. Maar er zijn meer mooie fiscale kansen, zoals de handhaving van de zelfstandigenaftrek en de korting op de werkgeversbijdragen voor bedrijven die laagbetaalde of laaggeschoolde mensen in dienst nemen. Dit moet extra banen opleveren.

Streef naar zekerheid op de lange termijn

De verleiding is groot om in tijden van transitie van het zorgsysteem even op adem te willen komen en de huidige koers te vervolgen. Met die houding bent u geneigd om u alleen te richten op uw zorgtaken. Vergeet daarbij niet te kijken naar de ontwikkeling van uw onderneming op de lange termijn. Hoe ziet uw onderneming er over vijf jaar uit? Wat betekent dat voor uw financiën? Is uw onderneming voldoende voorbereid op de veranderende omgeving? Als u die vragen beantwoordt, creëert u meer zekerheid voor de toekomst van uw ondernemerschap.

Als u besluit te investeren in bijvoorbeeld innovatie, dan zijn wij er voor u. Met kennisoverdracht, netwerken en ondersteuning in uw financiering. Zo versterken we gezamenlijk de (innovatieve) slagkracht in de sector.

Meer informatie

Wilt u meer weten over deze onderwerpen, neem dan contact op met een van onze sectormanagers.