De vierde dinsdag in september

Investeer nu in vernieuwing van de ouderenzorg

Om de groeiende zorgvraag door de vergrijzing aan te kunnen, is een transformatie van de sector noodzakelijk. Het kabinet trekt daarom voor 2016 onder andere € 140 miljoen extra uit voor het verbeteren van de zorg in verpleeghuizen. De jaren daarna loopt dit bedrag op tot structureel € 210 miljoen per jaar. Dat geld is bedoeld voor het opleiden en bijscholen van personeel. 

Risico van de regeringsplannen

Het is goed dat de regering meer geld besteedt aan de verpleeghuiszorg. Maar er is minder aandacht voor innovatie, vernieuwing en cultuurverandering binnen organisaties. Terwijl die zaken juist hard nodig zijn om goed te reageren op de veranderende zorgvraag. De extra € 140 miljoen zou daarom ook heel goed een bedreiging kunnen zijn voor uw zorginstelling. U voelt wellicht geen noodzaak om via innovatie en vernieuwing nieuwe, effectievere en kostenefficiëntere oplossingen te bedenken voor problemen. 

Kansen voor de zorgsector

Juist in de zorgsector zijn enorm veel mogelijkheden voor innovatie en ondernemerschap. Zo kunt u bestaande technologie op een nieuwe manier inzetten, zodat patiënten meer regie krijgen over hun kwaliteit van leven en gezondheid.  Een internationaal toonaangevend voorbeeld is ParkinsonNet, een landelijk netwerk van ruim 27.000 behandelaars en begeleiders van mensen met Parkinson. Patiënten vinden via de site van dit initiatief snel ondersteuning in de buurt. Zij hoeven daardoor geen lang traject meer af te leggen in het ziekenhuis. Een ander vernieuwend initiatief is Saffier De Residentiegroep, waar de bewoners hun leven voortzetten zoals zij dat gewend waren, in de leefstijl die het beste bij hen past. 

Grote taak voor ouderenzorg

Als aanbieder van ouderenzorg doet u er goed aan om – net als ParkinsonNet en Saffier De Residentiegroep – visie te tonen voor de lange termijn. Om te investeren in vernieuwing. Om moderne technologie innovatief te gebruiken. En om op die manier structureel waarde te creëren voor de patiënt. Dát is de manier waarop u als bestuurder zorgt dat uw organisatie van toegevoegde waarde is en blijft.
Hoe ziet uw organisatie er over vijf jaar uit? Wat betekent dat voor de financiële inrichting? Is uw onderneming voldoende voorbereid op de veranderende omgeving? Als u die vragen beantwoordt, creëert u meer zekerheid voor uw organisatie. 

Ondersteuning bij innovatie

Als u inderdaad wilt innoveren, dan kunt u veel hebben aan diverse beleidsmaatregelen in de Miljoenennota. Zo biedt het kabinet meer ruimte en financiële middelen voor innovatie en ondernemerschap. Bovendien zijn ook wij als Rabobank er voor u. Bijvoorbeeld via het delen van onze kennis van (regionale) behoefte aan woon- en zorgvoorzieningen. We kunnen bijvoorbeeld met u nadenken over financieringsvormen en het betrekken van beleggers of de uitgifte van obligatieleningen. Ook zoeken we graag samen met u naar vormen van risicodragend kapitaal om innovaties die uw zorginstelling heeft ontwikkeld breder uit te rollen in de markt.

Meer informatie

Wilt u meer weten over deze onderwerpen, neem dan contact op met een van onze sectormanagers.