Transport

Uitreiking innovatieprijs

Kom op 21 maart naar de uitreiking van de Rabo Duurzame Innovatieprijs. Het thema van de dag is duurzaam leiderschap.

Lees meer

Robotisering: kans of bedreiging?

Door robots sneuvelen in de logistiek 1,5 miljoen banen, Volvo ontwikkelt zuinige vrachtauto, en groei voor de binnenvaart.

Lees de Transport & Logistiek Update

Mondiale groei, daling in Europa

Exportvolume groeit in hoger tempo, omzet transportsector steeg en truckbouwers tonen de trucs van het colonnerijden.

Lees de Transport & Logistiek update

Volumegroei en verrassingen

Antwerpen breekt door grens, overnames aan de orde van de dag en groei Nederlands goederenvervoer verwacht.

Lees de Transport & Logistiek update

Trends en ontwikkelingen

Transport

Voor de transportsector geldt een verwachte volumegroei van 2,5%. De komst van diverse grote Europese distributiecentra, de aantrekkende consumentenmarkt en groei in de bouw zijn belangrijke aanjagers. De marktomstandigheden blijven uitdagend door tarievendruk, personeelsschaarste en toenemende complexiteit in de supply chain.

  • De behoefte aan fijnmazige distributie en e-fulfillment-oplossingen neemt toe.
  • Het transport over water wordt vaker ingezet als alternatief voor wegvervoer.
  • Schaalvergroting in het goederentransport over weg en water zet verder door.

In welk deel van de sector u ook actief bent, u vindt actuele informatie op Rabobank Cijfers & Trends.

Lees meer op de Rabobankwebsite Cijfers & Trends

Contact

Rabobank