Transport

Transport en logistiek op zijn kop

De ingezette omzetstijging binnen de sector levert nog onvoldoende op. Tijd voor verandering.

Lees de transportupdate

Robotisering, wat kun je ermee?

Robotisering kan een belangrijke bijdrage leveren aan het bedrijfssucces. Wat zijn hiervoor de redenen? En hoe start je ermee?

Lees de blog

Rabo Robo Challenge 2018

Benieuwd hoe uw organisatie kan profiteren van intelligente automatisering? Doe mee aan de Rabo Robo Challenge (start juni 2018).

Bekijk het programma

Robotisering: kans of bedreiging?

Door robots sneuvelen in de logistiek 1,5 miljoen banen, Volvo ontwikkelt zuinige vrachtauto, en groei voor de binnenvaart.

Lees de Transport & Logistiek Update

Cijfers en trends voor uw branche

Wat zijn de economische vooruitzichten voor uw branche? Waar liggen kansen? En welke ontwikkelingen zijn er op bijvoorbeeld het gebied van wet- en regelgeving? In welk deel van de transportsector u ook actief bent, wij praten u bij. Ga naar uw branche en bekijk recente cijfers en trends.

Beroepsgoederenvervoer over de weg

Binnenvaart

Trends en ontwikkelingen

Transport

Voor de transportsector geldt een verwachte volumegroei van 2,5%. De komst van diverse grote Europese distributiecentra, de aantrekkende consumentenmarkt en groei in de bouw zijn belangrijke aanjagers. De marktomstandigheden blijven uitdagend door tarievendruk, personeelsschaarste en toenemende complexiteit in de supply chain.

  • De behoefte aan fijnmazige distributie en e-fulfillment-oplossingen neemt toe.
  • Het transport over water wordt vaker ingezet als alternatief voor wegvervoer.
  • Schaalvergroting in het goederentransport over weg en water zet verder door.

Contact

Rabobank