Thema-update: Inlandterminals

Inlandterminals in opmars

De Duitse industrie heeft steeds meer kolen nodig, wereldwijd stijgt de vraag naar voedsel, de ‘containerisatie’ neemt toe en het consumentenvertrouwen in West-Europa bloeit weer op. Dit is slechts een greep uit de ontwikkelingen die een verdere stijging van het (container)vervoer over water in 2015 zéér aannemelijk maken. Terminals, onmisbare schakels in de vervoersketen, spelen hierop in met uitbreiding.

Nederland als Europees goederenknooppunt

Maar is er straks wel voldoende volume voor die toegenomen capaciteit? En hoe werken deze inlandterminals samen met bevrachters, verladers en concurrenten om een goed netwerk te bieden? Want alleen met betere samenwerking van álle partijen kunnen de volumes goed worden verwerkt en blijft Nederland aantrekkelijk als infrastructureel goederenknooppunt in Europa.

Regie en samenwerking

Ook is het hebben van een inlandterminal ‘in de mode’. Gemeenten tellen niet meer mee als ze er geen hebben, maar weinig gemeenten hebben een goederenstroom die groot genoeg is om de binnenhaven rendabel te exploiteren zonder bijdrage van goederenstromen uit de regio. Ook hier zijn regie en  samenwerking essentieel, evenals een slimme inrichting van een totale logistieke oplossing.

Thema-update Inlandterminals

De toekomst van de transportsector wordt bepaald door economische ontwikkelingen, veranderingen in de logistieke keten én de noodzaak om slimmer en beter om te gaan met lading en vervoersmiddelen. Inlandterminals moeten hierin een sleutelrol spelen, maar die regiefunctie wordt nog niet voldoende opgepakt.

In de thema-update wordt dieper ingegaan op uiteenlopende uitdagingen die de transportstroom beïnvloeden en de kansen die inlandterminals móéten grijpen, anders missen zij de boot.

Lees de thema-update Inlandterminals

Contact

Rabobank