Terugblik door vooruit te kijken

Trends en ontwikkelingen in vastgoed

Wereldwijde trends en ontwikkelingen van de afgelopen jaren zijn van invloed op de toekomst van vastgoed. Vergrijzing, verstedelijking, globalisering, protectionisme en het energievraagstuk zijn belangrijke pijlers om rekening mee te houden in de ontwikkeling van vastgoed.