Vastgoedbericht 2018

English (PDF)

Groeien dankzij leegstand

De vastgoedsector profiteert van de aantrekkende economie in Nederland. Toch liggen er serieuze opgaves. Er is een groeiende en acute behoefte aan (betaalbare) woningen, terwijl in de andere vastgoedmarkten een fors deel van de voorraad onbenut blijft. Daarbij komt dat de sector moet verduurzamen. De energietransitie en de overgang naar een circulaire economie stellen de bouw- en vastgoedsector voor een pittige uitdaging.

Drie vliegen in één klap

Woningschaarste, leegstand en circulariteit: volgens de Rabobank ligt er een maatschappelijke opdracht om deze drie kwesties in samenhang op te pakken. In het Vastgoedbericht 2018 belichten we vooral de opgave en kansen binnen de bestaande voorraad. Ook nieuwbouw in uitleggebieden blijft zeker nodig. Lees hier meer over de cijfers, uw mogelijkheden en onze ambities.

Wat we weten over ons vastgoed?

Een groeiende vastgoedvraag en dalende leegstand: veel signalen in de Nederlandse vastgoedmarkt staan op groen. Maar we zien met lede ogen aan hoe een deel van het vastgoed niet meedoet. Zeker tientallen miljarden aan vastgoed levert geen rendement op.

Lees hoe de markt ervoor staat

De verbinding van tekort en overschot

Grote tekorten aan betaalbare woningen en tegelijkertijd een nog steeds flinke leegstand in de andere vastgoeddeelmarkten. Dat vormt een maatschappelijk vraagstuk. Hoe gaan we om met deze situatie? En wat is een hanteerbare inschatting?

Lees die visie van de Rabobank

De circulaire opgave vergt een nieuwe mindset

In de vastgoedmarkt zien we zes grote ontwikkelingen rondom hergebruik en levensduurverlenging van vastgoed. Dit laat zien dat het tijd is om de circulaire handschoen op te pakken. Vooral in de bestaande voorraad valt heel veel te winnen.

Ontdek de juiste mindset

Deelmarkten & Factsheets

Veel trends en ontwikkelingen zijn van toepassing op de hele vastgoedsector, maar de deelmarkten hebben een eigen karakter. Zo zit de markt voor bedrijfsruimte op een roze wolk, zien we meer vraag naar kantoorruimte en is het beleggingsvolume in winkelvastgoed het afgelopen jaar verdubbeld. Maar de situatie in de huurwoningmarkt is gespannen. Het flinke tekort aan betaalbare woningen zorgt voor prijsstijgingen en beperkt aanbod voor beleggers. Bekijk de actuele cijfers en onze verwachtingen per deelmarkt.

Huurwoningen

Het woningtekort biedt perspectief voor prijsstijgingen, van zowel koop- als huurwoningen. Wat is de oplossing?

Lees meer

Factsheet Huurwoningen

Kantoren

De vraag naar kantoorruimte stijgt licht, terwijl het aanbod daalt. Aandacht voor verduurzaming neemt toe.

Lees meer

Factsheet Kantoren

Winkels

De leegstand daalt, maar de structurele leegstand blijft hoog. Investeren in de kwaliteit van winkelgebieden is noodzakelijk.

Lees meer

Factsheet Winkels

Bedrijfsruimte

Door de groeiende economie blijft de vraag naar bedrijfsruimte hoog. Op het gebied van duurzaamheid worden stappen gezet.

Lees meer

Factsheet Bedrijfsruimte

Ambities Rabobank - Het begint vandaag

Woningschaarste, leegstand en circulariteit in samenhang oppakken vanuit de bestaande vastgoedvoorraad. Dat is voor een toekomstbestendige vastgoedmarkt van groot belang. Door nu na te denken over hoe we het slimst kunnen omspringen met de bestaande voorraad, zetten we al een enorme stap. Wel liggen er serieuze opgaves, voor zowel u als voor de Rabobank. Op welke manier pakt de Rabobank dit maatschappelijk vraagstuk op? 

Lees over onze ambities