Veehouderij

Sustainable Development Goal 2017

Vind de balans tussen duurzaam economisch rendement en natuurbescherming. Bezoek het congres van Rabobank en WNF op 5 juli 2017.

Lees meer over dit congres

Mooie lente varkenshouderij

De Nederlandse varkenssector heeft een goed eerste kwartaal achter de rug. Ook het voorjaar belooft zonnige vooruitzichten.

Lees het Kwartaalbericht

Gevolgen Brexit op uw sector

Wat gaat uw bedrijf merken van de Brexit? De Rabobank onderzocht voor verschillende sectoren de impact op de export.

Lees het artikel

Herken een slecht jaar

Een goede boer of tuinder klopt pas na twee slechte jaren aan bij de bank. Dat stelt directeur Food & Agri Ruud Huirne.

Lees de blog

Trends en ontwikkelingen

De consument wil weten wát hij eet. Het gaat hierbij niet alleen om de kwaliteit en herkenbaarheid van het product. Ook de smaak en de herkomst is belangrijk. Markt en maatschappij vragen van de intensieve veehouderij om een steeds concretere invulling van dierenwelzijn, landschappelijke inpassing, milieu en volksgezondheid. De vraag naar duurzaam geproduceerd vlees neemt toe in zowel binnen- als buitenland.

  • De mondiale vraag naar zuivel stijgt op de lange termijn, voornamelijk in Azië, Latijns-Amerika, het Midden-Oosten en Noord-Afrika.
  • De melkveehouderij heeft uitdagende doelen op het gebied van mineralen, broeikasgassen, weidegang en ammoniak.
  • De Nederlandse melkprijs is sterk afhankelijk van de kaasexport: ruim 7,5 miljard kilogram melk (ruim 55%) wordt verwerkt tot kaas, waarvan ruim 70% wordt geëxporteerd.
  • Er is een onverminderde exportafhankelijkheid. Dit geldt voor zowel biggen, vleesvarkens als geslachte varkens.
  • In de vleeskuikenhouderij heeft het tussensegment nu nog een klein aandeel naast het reguliere segment. Daar komt met een forse vergroting verandering in. Ongeveer 30-40% van de vleeskuikenbedrijven staat voor een nieuw strategisch keuzemoment.

In welk deel van de sector u ook actief bent, u vindt actuele informatie op Rabobank Cijfers & Trends.

Lees meer op de Rabobankwebsite Cijfers & Trends

Sectorspecialist veehouderij

Onze sectorspecialist zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in uw sector. Ze helpen u met uitgebreide kennis over bijvoorbeeld uw branche, wereldwijde trends en nieuws over de binnen- en buitenlandse economie.

Contact

Rabobank