Veehouderij

Gematigd herstel varkensmarkt

De ontwikkelingen rond de private opslagregelingen zijn doorslaggevend voor het herstel van de Europese varkensmarkt.

Lees het Kwartaalbericht Varkens Q1 (PDF)

Lastig kiezen voor melkveehouders

Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Kiest u in 2016 voor de liquiditeit van vandaag, of voor de rentabiliteit van de komende jaren?

Lees de blog

Betere prijzen ná herstel balans

In Q4 2015 daalden de melkprijzen niet, maar er was ook nog geen sprake van herstel. Wat brengt 2016 de melkveehouderij?

Lees het Kwartaalbericht Q1 (PDF)

Uitdagingen voor pluimveesector

2016 wordt een uitdagend jaar voor de pluimveesector. Met als doel: streven naar een nieuwe marktbalans.

Lees het Kwartaalbericht Q1 (PDF)

Trends en ontwikkelingen

De consument wil weten wát hij eet. Het gaat hierbij niet alleen om de kwaliteit en herkenbaarheid van het product. Ook de smaak en de herkomst is belangrijk. Markt en maatschappij vragen van de intensieve veehouderij om een steeds concretere invulling van dierenwelzijn, landschappelijke inpassing, milieu en volksgezondheid. De vraag naar duurzaam geproduceerd vlees neemt toe in zowel binnen- als buitenland.

  • De mondiale vraag naar zuivel stijgt op de lange termijn, voornamelijk in Azië, Latijns-Amerika, het Midden-Oosten en Noord-Afrika.
  • De melkveehouderij heeft uitdagende doelen op het gebied van mineralen, broeikasgassen, weidegang en ammoniak.
  • De Nederlandse melkprijs is sterk afhankelijk van de kaasexport: ruim 7,5 miljard kilogram melk (ruim 55%) wordt verwerkt tot kaas, waarvan ruim 70% wordt geëxporteerd.
  • Er is een onverminderde exportafhankelijkheid. Dit geldt voor zowel biggen, vleesvarkens als geslachte varkens.
  • In de vleeskuikenhouderij heeft het tussensegment nu nog een klein aandeel naast het reguliere segment. Daar komt met een forse vergroting verandering in. Ongeveer 30-40% van de vleeskuikenbedrijven staat voor een nieuw strategisch keuzemoment.

In welk deel van de sector u ook actief bent, u vindt actuele informatie op Rabobank Cijfers & Trends.

Lees meer op de Rabobankwebsite Cijfers & Trends

Sectormanagers veehouderij

Onze sectormanagers zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in uw sector. Ze helpen u met uitgebreide kennis over bijvoorbeeld uw branche, wereldwijde trends en nieuws over de binnen- en buitenlandse economie.

Contact

Rabobank