Veehouderij

Een slimmer voedselsysteem

In deze studie leest u hoe onder meer drones en data een rol spelen bij het oplossen van het wereldvoedselprobleem in 2025.

Lees de studie (PDF)

Visiebericht Melken in Balans

Aan de hand van zeven factoren presenteren wij in dit bericht onze langetermijnvisie op de melkveehouderij.

Lees het visiebericht

Nog geen herstel varkenssector

Een uitdaging voor de gehele branche vormt het uitblijven van de verwachte stijging van de varkensvleesconsumptie.

Lees het Kwartaalbericht Q4 (PDF)

Pluimveehouderij: markt in balans

Hoogstwaarschijnlijk sluit de vleeskuikenhouderij 2015 met een bovengemiddeld positief resultaat af.

Lees het kwartaalbericht Q4 (PDF)

Trends en ontwikkelingen

De consument wil weten wát hij eet. Het gaat hierbij niet alleen om de kwaliteit en herkenbaarheid van het product. Ook de smaak en de herkomst is belangrijk. Markt en maatschappij vragen van de intensieve veehouderij om een steeds concretere invulling van dierenwelzijn, landschappelijke inpassing, milieu en volksgezondheid. De vraag naar duurzaam geproduceerd vlees neemt toe in zowel binnen- als buitenland.

  • De mondiale vraag naar zuivel stijgt op de lange termijn, voornamelijk in Azië, Latijns-Amerika, het Midden-Oosten en Noord-Afrika.
  • De melkveehouderij heeft uitdagende doelen op het gebied van mineralen, broeikasgassen, weidegang en ammoniak.
  • De Nederlandse melkprijs is sterk afhankelijk van de kaasexport: ruim 7,5 miljard kilogram melk (ruim 55%) wordt verwerkt tot kaas, waarvan ruim 70% wordt geëxporteerd.
  • Er is een onverminderde exportafhankelijkheid. Dit geldt voor zowel biggen, vleesvarkens als geslachte varkens.
  • In de vleeskuikenhouderij heeft het tussensegment nu nog een klein aandeel naast het reguliere segment. Daar komt met een forse vergroting verandering in. Ongeveer 30-40% van de vleeskuikenbedrijven staat voor een nieuw strategisch keuzemoment.

In welk deel van de sector u ook actief bent, u vindt actuele informatie op Rabobank Cijfers & Trends.

Lees meer op de Rabobankwebsite Cijfers & Trends

Sectormanagers veehouderij

Onze sectormanagers zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in uw sector. Ze helpen u met uitgebreide kennis over bijvoorbeeld uw branche, wereldwijde trends en nieuws over de binnen- en buitenlandse economie.

Contact

Rabobank