Veehouderij

Op naar een gezonde veestapel

De overheid wil het antibioticagebruik met 70% reduceren. Dat stelt sommige veehouderijsectoren voor een fikse uitdaging.

Lees de blog

Chinese impuls voor varkenssector?

Waarschijnlijk wordt het een moeizaam derde kwartaal voor de Nederlandse varkenssector. Of zorgt China nog voor een impuls?

Lees het Kwartaalbericht Q3 (PDF)

Rabo M-Tool: online strategiecheck

Inzicht in de status van uw melkveebedrijf, uw strategie toetsen en ontwikkelpunten opsporen. De Rabo M-Tool kan u helpen.

Start de M-Tool

Sectoren moeten elkaar helpen

Het is tijd voor een sectorvisie in de pluimveehouderij; met samenwerking de juiste richting bepalen. Vernieuwing is nodig!

Lees de blog

Trends en ontwikkelingen

De consument wil weten wát hij eet. Het gaat hierbij niet alleen om de kwaliteit en herkenbaarheid van het product. Ook de smaak en de herkomst is belangrijk. Markt en maatschappij vragen van de intensieve veehouderij om een steeds concretere invulling van dierenwelzijn, landschappelijke inpassing, milieu en volksgezondheid. De vraag naar duurzaam geproduceerd vlees neemt toe in zowel binnen- als buitenland.

  • De mondiale vraag naar zuivel stijgt op de lange termijn, voornamelijk in Azië, Latijns-Amerika, het Midden-Oosten en Noord-Afrika.
  • De melkveehouderij heeft uitdagende doelen op het gebied van mineralen, broeikasgassen, weidegang en ammoniak.
  • De Nederlandse melkprijs is sterk afhankelijk van de kaasexport: ruim 7,5 miljard kilogram melk (ruim 55%) wordt verwerkt tot kaas, waarvan ruim 70% wordt geëxporteerd.
  • Er is een onverminderde exportafhankelijkheid. Dit geldt voor zowel biggen, vleesvarkens als geslachte varkens.
  • In de vleeskuikenhouderij heeft het tussensegment nu nog een klein aandeel naast het reguliere segment. Daar komt met een forse vergroting verandering in. Ongeveer 30-40% van de vleeskuikenbedrijven staat voor een nieuw strategisch keuzemoment.

In welk deel van de sector u ook actief bent, u vindt actuele informatie op Rabobank Cijfers & Trends.

Lees meer op de Rabobankwebsite Cijfers & Trends

Sectormanagers veehouderij

Onze sectormanagers zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in uw sector. Ze helpen u met uitgebreide kennis over bijvoorbeeld uw branche, wereldwijde trends en nieuws over de binnen- en buitenlandse economie.

Contact

Rabobank