Veehouderij

Varkensupdate november 2018

De varkensvleesmarkt staat voor uitdagingen. Welke van deze zien we in de internationale varkenshouderij?

Lees de update

Zuivelupdate oktober 2018

De groei van de melkproductie stagneert. Dit heeft gevolgen voor de zuivelsector. Wat zijn de verwachtingen voor komend jaar?

Lees de update

Visiebericht vleespluimveehouderij

De sector moet weerstand bieden aan de toenemende maatschappelijke druk. Wat betekent dit voor u als pluimveehouder?

Krijg inzicht

Varkensstudie 2018

De Nederlandse varkenshouderij heeft op dit moment internationaal een leidende positie. Wat zijn de verwachtingen voor de toekomst?

Lees de varkensstudie

Cijfers en trends voor uw branche

Wat zijn de economische vooruitzichten voor uw branche? Waar liggen kansen? En welke ontwikkelingen zijn er op bijvoorbeeld het gebied van wet- en regelgeving? In welk deel van de veehouderij u ook actief bent, wij praten u bij. Ga naar uw branche en bekijk recente cijfers en trends.

Biologische landbouw

Houderij van vleeskuikenouderdieren

Legpluimveehouderij

Melkgeitenhouderij

Paardenhouderij

Melkveehouderij

Varkenshouderij

Vleeskalverhouderij

Vleespluimveehouderij

Trends en ontwikkelingen

Veehouderij

In de melkveehouderij zal de volatiliteit van de melkprijs zich in 2018 van de mindere kant laten zien. De lagere prijzen ten opzichte van 2017 als gevolg van wereldwijde productiestijgingen vragen om veerkracht. In de varkenshouderij doet de varkenscyclus haar werk. De Europese varkensvleesproductie herstelt zich, al staat de belangrijke export naar China onder druk.

De Europese markt voor pluimveevlees is goed in balans, de vooruitzichten zijn gematigd positief. In Nederland is het belangrijk dat vraag en aanbod voor concepten goed wordt gemanaged. De vermeerderingssector komt langzaam beter in evenwicht, waarbij de exportafhankelijkheid de belangrijkste risicofactor blijft.

  • Verder neemt de maatschappelijke druk toe. De kwaliteit van de leefomgeving moet gewaarborgd worden, bijvoorbeeld op het gebied van geur, fijnstof en ziektes.
  • De consumptie van rundvlees staat in Europa onder druk. Door de invoering van fosfaatrechten kan de productie van kalfsvlees toenemen.
  • De Nederlandse geitenmelksector heeft de afgelopen jaren een onstuimige groei doorgemaakt. In 2017 telde Nederland circa 500 melkgeitenbedrijven met een veestapel van ruim 347.000 melkgeiten, goed voor een productie van circa 310 miljoen kilogram geitenmelk.

Sectorspecialisten veehouderij

Onze sectorspecialisten zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in uw sector. Ze helpen u met uitgebreide kennis over bijvoorbeeld uw branche, wereldwijde trends en nieuws over de binnen- en buitenlandse economie.

Contact

Rabobank