Blog veehouderij

Jeroen van den Hurk

Tijd voor een sectorvisie

Jeroen van den Hurk

Tijd voor een sectorvisie! Een week na het Nationaal Pluimveecongres in Veenendaal is dat vooral de gedachte die bij mij bleef hangen. De gehele productiekolom van vlees en eieren was op het congres aanwezig, net als de bestuurlijke afvaardiging van de diverse belangenbehartigers uit de keten. Na alle inspirerende presentaties en discussies gehoord te hebben, kan het niet anders dan dat iedereen het belang inziet van de noodzaak van een nieuwe richtinggevende sectorvisie. Het waaróm licht ik hieronder toe.

Gezamenlijk vooruit

Kort samengevat hebben de vier inleiders de volgende onderwerpen besproken: productiviteit, ‘feeding the world’, dierwelzijn, consumentenvoorkeur, aanpassing van de voorwaarden, milieu, exportbelang, ketentransitie, de dreiging van vogelgriep, opleiding en ondernemerschap. Als je dan de sector vanuit een helicopterview aanschouwt, moet je concluderen dat de pluimveesector in Nederland op veel fronten een voorbeeld is voor de rest van de wereld. Dat is heel mooi, maar ook hier geldt: stilstand is achteruitgang. De sector moet blijven vernieuwen, ontwikkelen en aanpassen. Om de juiste richting van die activiteiten te kunnen bepalen heb je volgens mij een gezamenlijke stip op de horizon nodig, iets waar je naar toe wilt werken of eigenlijk continu voor aan het werk bent. 

En juist daar wringt de schoen een beetje. Sowieso zijn er meerdere verschillende sectoren binnen de pluimveehouderij, in hoofdlijn vermeerdering, vlees en leg. Vooral door de ontwikkelingen rondom vogelgriep lijkt de eensgezindheid tussen deze sectoren af te brokkelen. Dat is jammer en ik zie dit als een bedreiging, want de kracht van het geheel moet sterker zijn dan iedere schakel afzonderlijk. De sectoren hebben elkaar hard nodig om belangrijke issues zoals bedrijfshygiëne, vogelgriep, dierrechten, uitloop en maatschappelijke acceptatie op te pakken.

Handreikingen

Het mooie is dat er tijdens het pluimveecongres enkele handreikingen zijn gedaan door de dierenbescherming om wellicht een aanpassing van voorwaarden van uitloop (voor leg en vlees) te bereiken. En de Rabobank zal zich na aanpassing inspannen om de groenregeling van de overheid opengesteld te krijgen. Juist daarvoor kun je dan een sectorvisie gebruiken om andere partijen in jouw spoor mee te krijgen. Het opstellen van deze sectorvisie mag wat mij betreft het lonkend perspectief van de pluimveehouderij voor de tweede helft van 2015 zijn.

Als Rabobank zijn we bezig de visie Banking for Food uit te werken en te implementeren, een mooi en uitdagend traject. Vanuit deze ervaringen kunnen we de pluimveesector ondersteunen bij het opstellen van de sectorvisie. Nog een hand dus die wordt aangereikt … wie pakt ‘m aan?

Blog, 10 juli 2015

Contact

Rabobank