melkvisie-headervisual-1920x554

Blijven bouwen aan duurzaam verdienmodel

Ga direct naar:

  Als producent van hoogwaardige zuivelproducten, hoeder van het Nederlandse landschap en vanwege de grote economische bijdrage is de Nederlandse melkveehouderij een sector die er toe doet voor de welvaart en algemene leefomstandigheden die wij kennen in Nederland. Een heel belangrijke sector dus, die het verdient om voldoende waardering te krijgen. Gebeurt dat ook?

  Door ontwikkelingen rondom kringlooplandbouw, nieuwe concepten, klimaatdoelstellingen en het PAS-dossier (Programma aanpak Stikstof) is het moeilijk te anticiperen op de wisselende eisen die gesteld worden aan de melkveehouderij. Daarnaast zijn er nog de fysieke gevolgen van klimaatverandering. Daardoor lijkt het soms alsof het roer volledig om moet, terwijl dit in veel gevallen niet nodig is.

  Waardering boeren ruim voldoende

  Door al deze ontwikkelingen worden de melkveehouder en zijn gezin op de proef gesteld. Daarnaast verschijnen dagelijks berichten over wat bevolkingsgroepen van de (melk)veehouderij vinden. Gelukkig blijkt uit diverse onderzoeken dat de algemene waardering voor de boeren in Nederland nog steeds een ruime voldoende haalt. Helaas wordt dit door de boeren niet altijd zo ervaren.

  De vraag naar zuivel blijft bovendien, ondanks alle ontwikkelingen, toenemen. In het visiebericht over de melkveehouderij lees je de belangrijkste updates en inzichten. Hoe staat het ervoor in de sector en hoe zorg je als ondernemer dat je klaar bent voor de toekomst? Hieronder de belangrijkste informatie uitgelicht.

  melkvisie-beeld4-733x368

  Kringlooplandbouw en grondgebondenheid

  Met de visie kringlooplandbouw en grondgebondenheid zijn belangrijke kaders gezet waarbinnen de melkveehouderij zich kan ontwikkelen. Binnen de melkveehouderij wordt al veel gedaan aan kringlooplandbouw. De koers hoeft dus niet 180 graden om. Wat moet je wel weten?

  Lees het in het rapport over kringlooplandbouw (PDF)
  melkvisie-beeld2-733x368

  Behoud van marge vraagt om consistent beleid

  De huidige marges binnen de melkveehouderij zijn beperkt gezien de uitdagingen die de sector te wachten staat. Toch zijn de verschillen tussen bedrijven groot. Gezien de toenemende variëteit in verdienmodellen gaan verschillen in (kost)prijzen waarschijnlijk verder toenemen. Hoe kies je voor een duurzaam verdienmodel? Dat lees je in het rapport Kostenontwikkelingen.

  Download rapport over kostenontwikkelingen (PDF)
  melkvisie-beeld1-733x368

  Wensen maatschappij bieden ook kansen

  Mondiaal blijft zuivel een groeimarkt waarin ook ruimte blijft voor Nederlandse zuivelproducten. Deze groei vindt voornamelijk plaats in opkomende markten. Voor Nederlandse melkveehouders bieden de wensen van de maatschappij ook kansen.

  Lees meer over opkomende markten (PDF)
  melkvisie-beeld3-733x368

  Aan de slag met klimaatmaatregelen

  Nederland heeft het doel om de uitstoot van broeikasgassen in 2030 bijna te halveren (49%) ten opzichte van 1990. Ook partijen binnen de landbouw en zuivelketen leveren een belangrijke bijdrage. De doelstellingen zijn complex, maar bieden ook kansen. Wel zijn er extra financiële middelen nodig.

  Download rapport over klimaatmaatregelen (PDF)

  Winnaars een plan, verliezers een excuus

  Deze uitspraak is makkelijker gezegd dan gedaan.Toch is dit wel de basis om succesvol te zijn en te blijven. In alles wat er op de melkveehouderij af komt, zitten zowel kansen als uitdagingen. Maar we moeten wel de motivatie houden om ook de kansen te blijven zien. Het melkglas is halfvol en niet half leeg!

  Een voorbeeld is het teruglopende aantal melkveebedrijven in Nederland. Uiteraard is stoppen een emotionele beslissing en wordt bedrijfsbeëindiging vaak als bedreiging gezien. Toch creëert het ook mogelijkheden voor de blijvers. Bijvoorbeeld voor jonge ondernemers om hun bedrijf verder te ontwikkelen en een duurzaam verdienmodel op te bouwen.

  Zo benut je het ondernemerschap maximaal

  Bij bedrijfsoptimalisaties komen uiteraard ook veel keuzes om de hoek kijken. Worden alle activiteiten op eigen locatie uitgeoefend, moet alle grond in eigendom zijn, levert optimaliseren meer rendement op dan forse groei? En kan uitbreiding van activiteiten een aanvulling zijn op het verdienmodel? Allemaal vragen om het ondernemerschap maximaal te benutten. Daarbij is het wel belangrijk te blijven denken in de breedte, in mogelijkheden en om de juiste mensen om je heen te verzamelen.

  Veranderingen vragen visie en strategie per individueel melkveebedrijf. De Rabobank ondersteunt op het gebied van kennis, netwerken en financieringen. Zo gaan we met elkaar in gesprek over actuele uitdagingen. Met waardering voor wat de sector al heeft bereikt en door samen te kijken naar gebieden waar we stappen kunnen zetten. Dit zullen we ook doen met jonge ondernemers die vol passie gaan voor de kansen die zij zien om te blijven bouwen aan een duurzaam verdienmodel binnen de melkveehouderij.


  infographic-kringlooplandbouw

  Download de infographic (PDF)

  Stikstof

  Stikstof is volop onder de aandacht in de nationale media en politiek. Op het moment van schrijven van dit visiebericht is er nog veel onduidelijk over de beslissingen die de politiek uiteindelijk gaat nemen voor alle betrokken sectoren.

  Het advies van de commissie Remkens geeft een eerste richting. Een richting die de Rabobank in de basis fair vindt, mits alle sectoren evenredig geraakt worden. De kamerbrief van 4 oktober ligt grotendeels in lijn met het advies van de commissie Remkes. Voor de Food & Agrisector is het inmiddels duidelijk dat het stikstofdossier een grote impact hebben. In het tweede kwartaal van 2020 zal een vervolgadvies vanuit de commissie Remkes volgen waarbij de Rabobank er vanuit gaat dat andere sectoren net zo hard geraakt gaan worden.

  Voor (melk)veehouders die het treft kan de voorgestelde maatregel hard zijn. Echter kan de knellende situatie mogelijk ook een kans zijn om de onderneming elders voort te zetten en daar verder te investeren in een toekomstbestendig bedrijf. De Rabobank wijst er wel op dat de finale uitwerking nog moet volgen en dat ook de financiële consequenties nog niet in kaart zijn gebracht.

  Marijn Dekkers

  Marijn Dekkers

  • Sectorspecialist
  • Melkveehouderij
  030 21 63203 LinkedIn
  Richard Schepers

  Richard Scheper

  • Zuivelanalist RaboResearch
  • Food & Agriculture
  +31 30 71 23788 LinkedIn