Varkenshouder in de stal

Varkensupdate januari 2020

Geen tijd om het artikel te lezen? Ga direct naar:

  Onzekerheden bieden kansen

  2019 gaat voor de varkenshouderij als een opmerkelijk jaar de boeken in. Waar de biggenprijzen al snel stegen, was dat voor de vleesprijs pas later het geval. Ook was het een jaar van euforisch hoge voerwinsten en tegelijkertijd de toenemende zorg over AVP en stikstof. Het beeld voor 2020 is op dit moment niet veel anders. Wel kan het een goed varkensjaar worden als de varkenspest in Duitsland en Nederland uitblijft. Dit en meer lees je in deze nieuwste varkensupdate:

  • Nederlandse productie steeg in 2019
  • Impact Brexit op industrie
  • Herstel Chinese productie

  Nederlandse productie steeg in 2019

  De vraag naar varkensvlees vanuit Azië liet de prijzen in Nederland in 2019 sterk stijgen. Zowel voor vlees als voor biggen. De afgelopen weken is een correctie te zien, maar de verwachting is dat de prijzen verder op een relatief hoog niveau blijven richting de lente.

  De varkenssector in China zal de komende vijf jaar niet volledig kunnen herstellen, met als gevolg een aanhoudende vraag naar geïmporteerd vlees. Daarnaast zorgen de onzekerheden rond een handelsakkoord tussen de VS en China er vooralsnog voor dat de EU de belangrijkste exporteur van varkensvlees naar China blijft. De vraag hoe de sector deze exportkansen in kon vullen hield de hele keten het afgelopen jaar bezig.

  Ondanks de beperkingen om productiecapaciteit uit te breiden is Nederland één van de weinige landen binnen de EU die in 2019 meer varkensvlees heeft geproduceerd dan in 2018 (zie figuur 1). Dit is vooral te wijten aan een gemiddeld hoger geslachtgewicht en een lagere export van levende biggen naar omringende landen.

  Aantal zeugen neemt af in Nederland en Duitsland

  Impact Brexit op industrie

  Eind januari zal het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie treden. Het is nog onzeker óf en in welke vorm afspraken tussen beide partijen worden gemaakt. Deal of geen deal? Het antwoord op deze vraag zal cruciaal zijn voor de GBP/EUR wisselkoers en dus de daarmee samenhangende impact op de varkenssector.

  Los van eventuele invloeden op de wisselkoers is de verwachting dat het VK de kwaliteitsstandaard van de EU blijft handhaven. Dit beperkt de invloed van een eventueel handelsverdrag tussen het VK en de VS op het gebied van varkensvlees. Echter compenseert deze relatief positieve verwachting de algemene onzekerheid voor handelaren op dit moment niet.

  Britten meer zelfvoorzienend

  De zelfvoorzieningsgraad van het Britse eiland zal verder toenemen. In de eerste tien maanden van 2019 importeerde ze al 740.000 ton varkensvlees. Dit was 6% minder dan het jaar ervoor (zie figuur 2). Tegelijkertijd nam de productie over dezelfde periode met 3% toe. Net als in Nederland is deze stijging ook te danken aan een hoger geslacht gewicht. De dieren komen met een gemiddelde van 86kg bijna 1,5kg zwaarder aan de haak dan in 2018.

  Productie vlak terwijl export stijgt

  Herstel Chinese productie duurt nog jaren

  Het aantal varkens in China zal in de eerste helft van dit jaar verder afnemen als gevolg van het tekort aan goed fokmateriaal in 2019. De verwachting is dat de varkensstapel pas tegen het einde van het jaar weer langzaam toeneemt. Dit resulteert voor het jaar 2020 in een 15%-20% lagere varkensvleesproductie ten opzichte van het jaar ervoor. De vleesprijzen in China blijven naar verwachting wisselend vanwege reacties van consumenten, subsidies van de overheid en een onvoorspelbare ziektedruk.

  “Varkensvleesproductie 15-20% lager in 2020 door tekort aan fokdieren.”

  Impact Afrikaanse varkenspest enorm

  De uitbraak van de Afrikaanse varkenspest (AVP) heeft de sector radicaal hervormd. Over vijf jaar kan de productie weer voorzichtig gestabiliseerd zijn. De verwachting is dat het aandeel bedrijven in China met meer dan 10.000 varkens in 2025 meer dan een derde zal zijn. Niet alleen de productie wijzigt, de consument zal ook vaker kiezen voor kip in plaats van varkensvlees. De verwachting is dat kip tot de tijd van het herstel een aandeel van 30% in de vleesmix van het dieet zal gaan uitmaken.

  Ondanks de onzekerheid die op vele vlakken de vooruitzichten uitdagend maken, zijn de prijsverwachtingen voor het komende kwartaal positief. Zolang de Europese AVP-situatie maar niet verder escaleert richting Duitsland of Nederland.

  Het jaar 2020 biedt zeker weer nieuwe kansen. Welke zie jij en ga je deze kansen verzilveren? Wij gaan daarover graag met je in gesprek.

  Relevante publicaties

  Kwartaalbericht Varkens – Q4 2019 Global Update Afrikaanse varkenspest China’s herstel van de Afrikaanse varkenspest

  Matz Beuchel

  Matz Beuchel

  • Animal Protein Analyst
  • RaboResearch
  06 46 974045 LinkedIn
  René Veldman

  René Veldman

  • Sectorspecialist
  • Paarden- en varkenshouderij
  030 21 52029 LinkedIn