BrancheBarometer Hoger onderwijs

Leerzaam advies voor beter onderwijs

Het aanbod van opleidingen, de rol van de student en het verdienmodel van onderwijsinstellingen staan onder druk. Dit vergt veel ondernemerschap van onderwijsinstellingen. Het sociaal leenstelsel zorgt voor groei van het aantal studenten, maar daarna zal die groei afnemen. Hoe kunnen deze instellingen meer studenten aantrekken? De BrancheBarometer geeft inzicht in belangrijke zaken als profilering en positionering.

Lees de Branchebarometer Onderwijs

In de BrancheBarometer vindt u de laatste ontwikkelingen, perspectieven, trends, kansen en bedreigingen binnen een specifieke branche. In een blog geeft de sectormanager van de Rabobank zijn visie op een actueel thema. Zo bent u direct op de hoogte van de huidige stand van zaken én kunt u uw voordeel doen met tips en adviezen.

Contact

Rabobank