Onderwijs update

Slim omgaan met huisvesting en onderhoud

Basisscholen zijn sinds 1 januari 2015 zelf verantwoordelijk voor het onderhoud aan hun schoolgebouwen. Hoe kunt u daarmee omgaan? Investeren in gebouwen gaat vaak over grote bedragen en keuzes voor de lange termijn. Een visie op onderwijshuisvesting helpt bij het maken van verstandige keuzes. In de onderwijs update leest u tips en trends hoe u als schooldirecteur kunt omgaan met onderhoud en huisvesting.

Lees de onderwijs update

In de onderwijs update vindt u de laatste ontwikkelingen en trends binnen het onderwijs. In een blog geeft de sectormanager van de Rabobank zijn visie op een actueel thema. Zo bent u direct op de hoogte van de huidige stand van zaken én kunt u uw voordeel doen met tips en adviezen.

Contact

Rabobank