Business Model Canvas: een introductie

Toen Remko Wouters van Synpact het Business Model Canvas ontdekte, kon hij de beslissende onderdelen van zijn bedrijf veel beter doorgronden. Daarna ging zijn evenementenbedrijf pas echt groeien. Ook de Rabobank is fan van het canvas, het scherpt de gedachten en is uitermate geschikt voor startende ondernemers.

Waarom het Business Model Canvas?

Het Business Model Canvas – begin deze eeuw ontwikkeld door Alex Osterwalder en Yves Pigneur – bestaat uit negen bouwstenen. Het is een krachtig instrument om je businessmodel in kaart te brengen of uit te vinden. De structuur dwingt je na te denken over alle belangrijke onderdelen van je nieuwe bedrijf. Blijft een onderdeel leeg, dan is er werk aan de winkel.

Centraal staan steeds klant en klantwaarde. Welke waarde vertegenwoordigt jouw bedrijf voor jouw toekomstige klant? Het is de basis van elk succesvol businessmodel.

De bouwstenen van het Business Model Canvas

Het Business Model Canvas kent negen bouwstenen. Bouwsteen twee – de waardepropositie – is cruciaal. Zorg dat je die zo helder mogelijk omschrijft.

1. Klantsegmenten (Customer Segments)

 • Wie zijn de (potentiële) klanten van je bedrijf?
 • Wat zijn hun wensen en behoeften?

Omdat je als bedrijf meerdere klanten bedient, is het slim om ze in te delen in groepen. Segmenteer bijvoorbeeld op leeftijd, geslacht, regio, inkomen en/of opleiding. Hoe meer je weet van je klantgroepen, hoe beter je je aanbod erop kunt afstemmen en: hoe groter de kans dat mensen je product of dienst kopen.

2. Waardeproposities (Value Propositions)

Inspelen op een klantbehoeften is één, het creëren van (meer)waarde een belangrijke tweede.

 • Welke problemen los je op voor elk klantsegment?
 • Op welke vragen en ambities speel je in?

Als bedrijf ben je pas succesvol als klanten de waarde van je product kennen en erkennen (lees: niet zonder kunnen).

Overtref je klantverwachtingen en concurrenten met slimme, aantrekkelijke, efficiënte producten. Als je waarde weet te creëren, zullen klanten voor jouw product kiezen. Een hoge klanttevredenheid vertaalt zich in (herhaal)aankopen en mond-tot-mond reclame, wat weer leidt tot nieuwe klanten et cetera.

3. Kanalen (Channels)

 • Hoe bereik je je klanten?
 • Hoe en waar kunnen zij je product aanschaffen?
 • Neem alle marketing-, distributie- en verkoopkanalen onder de loep en herhaal dit voor elk segment.

Kijk door de bril van de klant:

Op welke manier kun je hen de waarde van je product het beste laten ervaren?

Via welke communicatiekanalen en in welke marketingmix? Combineer on- en offline kanalen, benut de kracht van social media en wees aanwezig op relevante platformen.

4. Klantrelaties (Customer Relationships)

 • Hoe bouw en onderhoud je relaties met klanten?
 • Zet je in op persoonlijke hulp?
 • Ga je voor self service of geautomatiseerde dienstverlening? Of investeer je in co-creatie?

Analyseer het traject van acquisitie tot en met after sales en stem het af op de verwachtingen van je klantgroepen en de doelen van je business.

5. Verdienmodel / Inkomstenstromen (Revenue Streams)

 • Waar haal je je omzet vandaan?
 • Is je huidige verdienmodel toekomstbestendig?
 • Zijn nieuwe of aanvullende inkomstenbronnen mogelijk?

Denk bijvoorbeeld aan inkomsten uit eenmalige productaankopen, abonnementen, licenties, service of verbruik, lenen, leasen of een combinatie van deze opties. De kernvraag is steeds: waarvoor willen klanten betalen?

Onderdeel van het verdienmodel is het berekenen van de jaaromzet die nodig is om quitte te spelen of liever nog: winst te maken. Daarin is je prijsstelling belangrijk: de prijs van je product of dienst waarin een redelijke winstmarge is ingecalculeerd bovenop de kostprijs.

6. Key resources

 • Wat heeft je bedrijf nodig aan (financiële) middelen en menskracht om te kunnen draaien?

Key resources zijn de middelen die een bedrijf nodig heeft om te kunnen ondernemen. Denk aan fysieke middelen (apparatuur, huisvesting), intellectuele middelen (kennis, patenten, data), financiële middelen en menskracht.

Hulpbronnen vragen investeringen. Daarom is het slim om goed te kijken naar de kernactiviteiten (bouwsteen 7). Overweeg outsourcing of lease om kosten te drukken.

7. Kernactiviteiten (Key Activities)

 • Welke activiteiten zijn nodig om je onderneming draaiende te houden?

Dat kan de productie van je aanbod zijn, maar soms is het de marketing, sales of distributie. Benoem de activiteiten waarmee je toegevoegde waarde levert aan klanten. Maak duidelijk hóe je waarde toevoegt en neem ook klantenservice en acquisitie mee in je overzicht.

8. Key partners

 • Met welke (strategische) partners ga je samenwerken?
 • Hoe ga je die samenwerking inrichten?

Als ondernemer heb je anderen nodig om je onderneming goed te laten draaien. Zoek strategische partners. Zo kun je bijvoorbeeld specifieke kennis en expertise binnenhalen om je bedrijfsrisico's te beperken. Door samen te werken kun je mogelijk meer concurrentiekracht creëren voor je kernactiviteiten.

Zoek een samenwerkingsvorm die bij je past. Bijvoorbeeld: een strategische alliantie, samenwerken in een joint venture of samenwerken in een opdrachtgever-opdrachtnemer-relatie.

9. Kostenstructuur (Cost Structure)

 • Welke kosten moet je maken om jouw businessmodel te laten werken?

Breng de vaste en variabele kosten in beeld. Stel vast waar besparingen mogelijk zijn of waar je schaalvoordelen kunt halen.

“We zien dat het BMC steeds vaker gebruikt wordt door ondernemers. Als je het eenmaal op orde hebt, zie je in één oogopslag hoe jouw bedrijf eruit kan zien, dat helpt enorm bij het bepalen én houden van je koers. Het is trouwens zeker geen statisch document. Zijn er grote veranderingen, dan voer je die natuurlijk ook door in je canvas.”

Aan de slag

Heb je zin om hiermee aan de slag te gaan? Dat kunnen we ons maar al te goed voorstellen. De bedenkers van het BMC schreven trouwens een heel boek over hun model, een aanrader als je nog meer wilt weten. Ook op IkGaStarten.nl vind je meer informatie.

Lees meer op IkGaStarten.nl

Contact

Rabobank