Briljant idee? Ontwikkel het stap voor stap

Je hebt een nieuw, fris business idee. Althans dat denk je. Maar gaat het werken of moet het misschien toch anders? Kom achter je bureau vandaan en zoek (toekomstige) klanten en samenwerkingspartners op. Een idee kan alleen groeien als je het toetst en stap voor stap verder ontwikkelt.

Wacht niet tot na de marktintroductie om te testen of je idee haalbaar is, neem vooraf de proef op de som (en niet één keer, maar steeds opnieuw). Als je lef hebt om dingen uit te proberen en bereid bent het roer om te gooien als het nodig is, voorkom je dat je tijd en geld investeert in iets dat niet levensvatbaar is.

Zet kleine stappen

Met een ‘lean’ werkwijze check je een idee in kleine stappen. Dat helpt om aannames over je plan, je klant en het verdienmodel snel te toetsen en eventueel aan te passen. Belangrijke aannames om te toetsen zijn bijvoorbeeld:

 • Lost jouw idee werkelijk een probleem op voor de klant?
 • Is er een markt voor?
 • Zijn klanten bereid ervoor te betalen?
 • Is de techniek voorhanden om het te realiseren?

Pas als je een vraag beargumenteerd met 'ja' kunt beantwoorden, zet je de volgende stap. Deze methode heet de ‘lean start up’-methode. Experimenteren, testen en leren staan centraal in deze aanpak van Eric Ries.

Elke stap start met een aanname, over het probleem dat je gaat oplossen of het gat in de markt dat je wilt dichten. De formulering van deze hypothese luistert nauw want je wilt de aanname kunnen toetsen en dan bewijzen, bijstellen of verwerpen.

De hypothese 'Nederlanders willen gezond leven' is bijvoorbeeld lastig te checken. Maar 'in Nederland wordt maandelijks 5.000 keer gegoogeld op gezond leven' kan je wel toetsen.

Build - measure - learn

De kracht zit in de cyclus van build, measure, learn. Door deze steeds dezelfde cyclus te herhalen, groeit je idee en kan je straks met een goed verhaal de markt op.

Stap 1: build
Bedenk een manier om je aanname te toetsen. De hypothese uit het voorbeeld hierboven test je door in Google-statistieken te duiken. In andere gevallen kies je bijvoorbeeld voor klantinterviews of Minimum Viable Product.

Minimum Viable Product

Een kernbegrip in lean start up-methode is het Minimum Viable Product (MVP). Dit is een snel te produceren, simpele versie van je product om te testen bij klanten. Het MVP maakt validated learning (een tweede kernbegrip) mogelijk: achterhalen wat klanten écht nodig hebben, bewijs verzamelen voor keuzes. Vinden klanten dat het anders moet? Dan kun je snel anticiperen.

Stap 2: measure
Voer de test uit en let op de objectiviteit van je resultaten, bewaak die goed. Zonde als je resultaten achteraf veel te rooskleurig bleken omdat je testers jou niet wilden kwetsen.

Tips voor een goed klantinterview

Het klantinterview is een test die veel input kan opleveren. Maar het is niet eenvoudig om de goede vragen te stellen op het juiste moment. Enthousiast als je bent over je onderwerp, kijk je al snel door een gekleurde bril. Enkele tips:

 • Werk met een schema
  Zet de belangrijkste vragen op papier en werk ze af in een vaste volgorde. Dan kun je achteraf de uitkomsten van de interviews met elkaar vergelijken.
 • Gebruik gewonemensentaal
  Stem je woordkeuze af op de geïnterviewde. Jargon is killing. Gebruik woorden en zinnen die je gesprekspartner (her)kent.
 • Stel open vragen
  Open vragen beginnen met: wie, wat, waarom, wanneer, waar en hoe. Ze geven ruimte om vrijuit te antwoorden. Ja/nee-vragen zijn sturend, handig om iets te checken maar ze leveren minder input op.
 • Kijk verder dan sociaal wenselijke antwoorden
  Krijg je écht antwoord op je vraag of is het bedoeld om jou een plezier te doen? Wees alert op sociaal wenselijke reacties. Vraag dóór of herhaal je vraag nog eens in andere woorden.
 • Breng rust in het gesprek
  Breng rust in het gesprek, met je houding, mimiek en stemvolume. Korte stiltes zijn effectief om méér informatie te krijgen.
 • Gebruik LSD
  LSD staat voor Luisteren, Samenvatten en Doorvragen. Luister actief (verbaal en non-verbaal), vat het antwoord samen en vraag dóór.

Stap 3: learn
Leer van de resultaten. Elke meting levert input op om je idee aan te passen, het over een andere boeg te gooien of misschien zelfs helemaal te stoppen. Neem deze input ter harte en pas je product aan.

Herhaal deze stappen tot je tevreden bent en met jouw product de markt op stapt.

De voordelen van de lean start up-methode

 • Klein beginnen en laten groeien van je idee
 • Leren in plaats van gokken
 • Denken vanuit de klant
 • Beargumenteerd beslissen over de volgende stap
 • Voorkomen van tijd- en geldverspilling aan een kansloos idee

Contact

Rabobank