Ondernemer belt achter laptop

Zo maak je een betrouwbare liquiditeitsbegroting

Wil je een liquiditeitsbegroting maken? In dit overzicht zet je de verwachte inkomsten en uitgaven van je onderneming per maand of kwartaal.

Rabobank

Wat is een liquiditeitsbegroting?

Een liquiditeitsbegroting is een planning van de verwachte inkomsten en uitgaven in een bepaalde periode. Het wordt daarom ook wel 'liquiditeitsplanning' genoemd. Je houdt in je planning namelijk rekening met de betalingstermijn van je klanten.

Voor het monitoren van je liquiditeit is het van belang om je saldo in de gaten te houden en vooruit te kijken naar je toekomstige saldo. Een periode van een maand is het meest gangbaar omdat je gedurende het jaar vaak een financieel patroon kunt herkennen. Dat geldt zeker voor bedrijven die afhankelijk zijn van het seizoen.

Je liquiditeitsbegroting is een voorspelling die inzicht geeft in de verwachte geldbehoefte in de nabije toekomst. Je kunt hieraan zien of je voldoende hebt aan de huidige middelen of dat je beroep moet doen op spaargeld of een rekening-courant krediet.

Kortom, met een liquiditeitsbegroting:

    Kom je minder snel voor verrassingen te staan. Weet je of je in staat bent om je rekeningen op tijd te betalen. Heb je inzicht in hoeveel geld je vrij te besteden hebt.

De functie van een liquiditeitsbegroting

De liquiditeitsbegroting is niet alleen een must voor je ondernemingsplan maar zorgt ook dat je zelf financieel inzicht krijgt in je bedrijf. Met deze begroting ontdek je of je steeds over genoeg geld beschikt om je bedrijf gezond te houden. Zo kun je eenvoudig zien of je bij moet sturen en heb je een onderbouwing voor je potentiële investeerders.

Je liquiditeitsbegroting toont de pieken en dalen van je inkomsten en uitgaven. Wat zijn de risico’s? Wanneer heb je een tekort? Veel startende ondernemers moeten bijvoorbeeld eerst flink investeren. Wanneer verwacht je de eerste bijschrijving — en is dat op tijd?

Liquiditeitsbegroting

Krijg elke maand inzicht in je liquiditeit

Voor een betrouwbaar financieel overzicht bepaal je, voordat je begint met het opstellen van een liquiditeitsbegroting, het budget voor het komende jaar. Hiervoor zet je de verwachte omzet, kosten en resultaten op een rij. Vervolgens kijk je wat dat betekent voor je geldstroom qua inkomsten en uitgaven.

  1. Neem het beginsaldo op de zakelijke rekening van 1 januari als uitgangspunt. Als startende ondernemer is dit vaak €0. Onderneem je al langer? Dan gebruik je het realistische te besteden geldbedrag op 1 januari.
  2. Bereken het eindsaldo per maand door de inkomsten bij het beginsaldo op te tellen en de uitgaven ervan af te trekken. Let erop dat btw-bedragen hier ook bij horen. Uiteindelijk trek je de uitgaven van de inkomsten af voor een eindsaldo.
  3. Verbeter je liquiditeitsplanning. Nadat je de eerste versie hebt gemaakt, zie je misschien maanden of periodes waarbij rode cijfers dreigen. Kijk wat je daaraan kunt doen. Kun je bepaalde investeringen opschuiven?

Volg deze stappen voor elke maand, zodat je ziet waar de pieken in je liquiditeitsbehoefte zitten.

De valkuilen van een liquiditeitsprognose

Het is belangrijk om je als ondernemer bewust te zijn van de risico’s binnen je sector en kennis te hebben van de markt. Als je bijvoorbeeld kleding verkoopt via internet, dan moet je rekening houden met retourzendingen. Wanneer je dit niet meeneemt in je verwachting, schat je de inkomsten en uitgaven verkeerd in, met als resultaat een te optimistisch beeld.

Let verder op:

Een adviseur inschakelen voor je liquiditeitsbegroting

Een adviseur kan je hierbij helpen. Die stelt kritische vragen om na te gaan of je overal aan hebt gedacht en zorgt voor een consequente verwerking van gegevens. Samen breng je het optimisme in evenwicht met een stuk realisme. Die combinatie leidt tot de beste oplossingen.

Inzicht in je financiële positie is noodzakelijk als je gaat groeien. Blijkt uit je liquiditeitsbegroting dat je extra cash nodig hebt? Kijk dan of je binnen je onderneming mogelijkheden hebt om je cashflow te verbeteren.

Veelgestelde vragen

Kijk vooruit met de saldovoorspeller

Kijk alvast vooruit met de saldovoorspeller in Rabo Inzicht. Met deze financiële prognose weet jij beter of je moet bijsturen én of je kansen kunt grijpen voor de toekomst. Zoals investeren in een nieuw bedrijfspand of meer personeel.