Subsidie voor bedrijven met lef

5 tips voor de aanvraag van een innovatiesubsidie

Innoveren kost geld. Met de juiste innovatiesubsidie geef je jouw project een financieel zetje in de rug. Deze 5 tips van Erwin Vermeulen van SUBtracers helpen je bij het voorbereiden en managen van een succesvolle subsidieaanvraag.

Een bankfinanciering

Het ontvangen van een subsidie kan positieve gevolgen hebben voor je kansen op een bankfinanciering. Subsidies als een WBSO of EIA verstevigen namelijk je financiële positie. Een bedrijfskrediet is daarmee niet automatisch een zekerheidje, wel neemt de Rabobank dit aspect mee in de besluitvorming.

 

1. Begin op tijd

Het vinden, verzilveren en verantwoorden van subsidies is een behoorlijke administratieve rompslomp. Een subsidieaanvraag is dan ook niet iets wat je in een uurtje geregeld hebt. Bezint eer gij begint, stelt Erwin Vermeulen daarom.

"Om te beginnen moet je nagaan of jouw innovatie in één van de subsidiehokjes past. Dat doe je via de Subsidiewijzer van RVO. Wees ervan bewust dat je voor de RVO een begroting moet maken, stukken moet verzamelen en vervolgens moet indienen in de verschillende portals. Trek hiervoor minimaal een maand uit", aldus Vermeulen.

Check 4 innovatiesubsidies voor jouw bedrijf

2. Kijk naar de kosten

Niet alleen het aanvragen van een subsidie kost tijd, de RVO verlangt ook dat je na een succesvolle aanvraag een administratie bijhoudt.

"Ga daarom eerst voor jezelf na of al die tijd je in de subsidie steekt opweegt tegen het geld dat je ontvangt. Op basis van die informatie maak je de overweging: ga ik dit doen of zie ik er toch vanaf?", aldus Vermeulen.

Wel of geen hulp

De aanvraag zelf indienen is een optie, maar je kunt ook een adviesbureau inschakelen. De meeste intermediairs werken overigens op basis van een succesfee. Dat wil zeggen: ze regelen de aanvraag voor je en rekenen pas kosten als de subsidie wordt toegekend. Zo tussen de 10 en 15% van het te ontvangen bedrag is een gangbaar percentage. Voor subsidies waar tienduizenden euro's mee gemoeid zijn, wordt doorgaans een maximaal bedrag afgesproken.

innovatie lab

3. Kies de juiste woorden

Je subsidieaanvraag heeft ambities nodig. Maar pas wel op met beloftes die je mogelijk niet waar kunt maken. "Onzekerheid is inherent aan het innovatieproces en dat weet de subsidieverstrekker ook. Maar dat betekent niet dat de overheid gelooft in fabeltjes", aldus Vermeulen.

"Vermijd daarom subjectieve bewoordingen zoals ‘beste’, ‘snelste’ en ‘eenvoudigste’. Richt je meer op de technische details en maak die zo concreet mogelijk. Leg uit welk probleem je oplost en voor wie eigenlijk?"

"Vermijd in je subsidieaanvraag subjectieve bewoordingen."

4. Ga slim stapelen

Wat veel mkb'ers niet weten, is dat je voor meerdere subsidies tegelijk in aanmerking kunt komen. Je kosten verder naar beneden brengen kan dus door slim te stapelen. "Zo kun je bijvoorbeeld de WBSO (vergoeding voor innovatieprojecten) toepassen en die opvolgen door EIA (vergoeding voor energiezuinig en duurzaam investeren). Laat van tevoren goed uitzoeken voor welke innovaties je in aanmerking komt en of het stapelen van meerdere regelingen is toegestaan. Je kunt hier een adviesbureau voor inschakelen. Daarmee bespaar je dubbele administratieve handelingen bij het indienen van je aanvraag."

5. Vergeet je administratie niet

Subsidies zijn afkomstig van belastinggeld. Logisch dus dat de overheid wil weten of het geld goed besteed wordt. "Het toekennen van subsidie voor jouw innovatieproject is nooit zonder verplichtingen. Zo moet je de RVO voortdurend op de hoogte houden hoe je het geld besteedt. Ook is het verplicht om aan het einde van het project te laten weten of je je doelen hebt gehaald.

"Het bijhouden van een administratie is om die reden een cruciale stap in het proces. Doe je dat niet of niet zorgvuldig genoeg, dan kan de subsidie worden gekort. Of, erger nog, in z'n geheel worden teruggevorderd. Met alle cashflow-problemen tot gevolg", aldus Vermeulen.

Erwin Vermeulen

Dit artikel is tot stand gekomen met hulp van Erwin Vermeulen

senior consultant van SUBtracers dit bureau helpt ondernemers met het voorbereiden en indienen van hun innovatie-aanvraag