2020: het jaar van de Brexit

2020: het jaar van de Brexit

Het heeft drieënhalf jaar geduurd en twee premiers gekost, maar de kogel is dan eindelijk door de kerk. Het Verenigd Koninkrijk heeft de Europese Unie verlaten. De Brexit is een feit en er is geen weg meer terug. De twee voormalige partners moeten nu werken aan een nieuwe gemeenschappelijke relatie. Het zal in de komende maanden blijken dat dit nogal wat voeten in de aarde heeft. Hoe nu verder? Markteconoom Stefan Koopman vertelt over mogelijke scenario’s en wat deze voor jou als ondernemer kunnen betekenen.

Onderhandelingen en transitieperiode van start

De scheiding heeft al plaatsgevonden, maar we merken daar in de komende maanden nog weinig van. Tot en met 31 december 2020 vindt er namelijk een transitieperiode plaats, waarin het Verenigd Koninkrijk lid blijft van de Europese gemeenschappelijke markt en de douane-unie. In deze zogenoemde overgangsperiode wordt er onderhandeld over een nieuw vrijhandelsakkoord. En daar wringt de schoen.

“Brexit is complexer dan de campagneslogan 'Get Brexit Done'.”

Een dergelijk akkoord, zonder handelstarieven en invoerquota, lukt namelijk alleen als het VK en de EU met de neuzen dezelfde kant opstaan. Oftewel: wanneer de handelsrelatie gebaseerd is op een gelijk speelveld. De Europese leiders hebben meerdere malen laten blijken geen akkoord te willen sluiten wanneer premier Johnson de Brexit aangrijpt om de economie te dereguleren. Maar voor de Britten is de Europese ‘bemoeizucht’ over de regelgeving juist één van de belangrijkste beweegredenen geweest voor Brexit. Er moet gezocht worden naar een oplossing die voor beide partijen acceptabel is.

Illustratie kompas

Britten willen eigen koers varen

Het zal daarom snel blijken dat Brexit een stuk ingewikkelder is dan Johnson’s campagneslogan “Get Brexit Done” deed vermoeden. Het vraagstuk of de Britten zich verplicht aan de Europese regels moeten houden of dat ze deze flexibeler mogen interpreteren, maakt de handelsbesprekingen lastig. Want hoe sterker de Britse koers uiteindelijk zal afwijken van de Europese koers, hoe groter de handelsfricties met Europa én hoe negatiever de economische consequenties zullen zijn. Het is dan ook niet helemaal helder hoe deze onderhandelingen in slechts elf maanden afgerond kunnen worden. Voor een handelsakkoord van deze complexiteit worden normaal meerdere jaren uitgetrokken.

Zwichten Europese leiders voor Johnson?

Het is in dit opzicht positief dat de transitieperiode eenmaal verlengd kan worden met één of twee jaar. Een mogelijkheid waar premier Johnson niet om staat te springen. Hij heeft dan ook meerdere malen aangegeven deze transitieperiode niet te willen verlengen, om verdere vertraging te voorkomen. Dit is zelfs in de Britse wetgeving opgenomen. De premier wil hiermee de druk op de Europese leiders opvoeren, in de hoop dat hij er een goede deal voor de Britten uit kan slepen. Het is de vraag of de Europese leiders zwichten voor deze druk.

Illustratie slak

Handel met het VK wordt hoe dan ook moeilijker

Het blijft dus onduidelijk wat Brexit voor ondernemers precies betekent, maar zeker is dat er handelsfricties zullen ontstaan. Dit maakt het voor sommige Europese bedrijven minder interessant om op de Britse markt actief te zijn. Andersom geldt dit natuurlijk ook. Daarnaast is er nog altijd een reële dreiging dat een handelsakkoord uitblijft. In dat geval moeten we er rekening mee houden dat beide partijen handelstarieven zullen invoeren.

Lees over de mogelijke Brexit scenario's

“De transitieperiode is het ideale moment om de gevolgen van Brexit voor jouw bedrijf te onderzoeken.”

Over de handel in diensten blijft eveneens veel onzeker. Het is van cruciaal belang dat het VK en de EU de wederzijdse standaarden, kwalificaties en licenties blijven erkennen, om de gevolgen voor ondernemers te beperken. Deze discussie is echter nog nauwelijks op gang gekomen.

Breng de gevolgen voor jouw bedrijf in kaart

De transitieperiode tot 31 december 2020 is voor jou als ondernemer het ideale moment om de gevolgen van Brexit te onderzoeken. Met de Brexit Impact Scan van De Rijksoverheid breng je eenvoudig de gevolgen van Brexit voor jouw bedrijf in kaart. Denk bijvoorbeeld aan het houden douanecontroles, het invoeren van voorschriften voor in- en uitvoer van producten en kwaliteitseisen én het aanpassen van exportdocumenten. Kijk daarbij verder dan jouw bedrijf. De gevolgen van Brexit raken immers de gehele productieketen.

Dit artikel is tot stand gekomen met medewerking van Stefan Koopman.

Portret Stefan Koopman

Stefan Koopman werkt als markteconoom bij RaboResearch Global Economics & Markets. Zijn specifieke aandachtsgebied ligt bij Brexit en bij de Bank of England. Door kennis te delen en presentaties te geven denkt hij mee met ondernemers op het gebied van zaken doen met het VK.