Verzekeringen voor je bedrijf

Risico's managen bij groei

Waarom is het afdekken van risico’s juist belangrijk bij groei? Ondernemen is risico nemen, dat weet iedere ondernemer. Wanneer je groeit, komen daar ook nieuwe risico’s bij kijken. Denk bijvoorbeeld aan debiteuren die niet betalen, een dure machine die kapotgaat of personeelsleden die ziek worden. We vinden het niet alleen belangrijk dát je als ondernemer bezig bent met groei, maar ook dat je de risico’s die gepaard gaan met groei goed kent en daarin bewuste keuzes maakt. Dit zijn de 5 stappen die daarbij horen:

Gezond financieren van groei - Financieel inzicht

Stap 1: Ben je financieel in staat om bepaalde risico’s op te vangen?

Je cijfers vertellen je hoe je bedrijf ervoor staat. Ook maken ze inzichtelijk of je voldoende buffers hebt opgebouwd om schadeclaims op te kunnen vangen. Kleinere claims kan je wellicht wel opvangen, maar grotere schades wil je voorkomen. Om je financiële situatie veilig te stellen en zo over voldoende werkkapitaal te beschikken, om in te kunnen spelen op groeikansen.

Wil je meer weten over op welke manier je een gezonde financiële bedrijfsvoering in kan richten? Meer informatie kun je hier vinden.

Gezond financieren van groei - Financieel plan en prognose maken

Stap 2: Maak een risicoanalyse

Als je weet waar je met je bedrijf naartoe wilt, is het belangrijk om ook stil te staan bij de risico’s die daarbij komen kijken. En om daarin bewuste keuzes te maken. Welke risico’s kun je als ondernemer zelf dragen en welke wil je overdragen of zelfs vermijden?

Lees verder: Stappenplan risicoanalyse

Stap 3: Een financieel plan maken

Heb je plannen om met je onderneming te groeien, dan is het een must om financieel vooruit te kijken. Natuurlijk wil je weten of je plan haalbaar is, maar vergeet ook niet goed te kijken naar het effect van groei op je cashflow en de bijkomende (financiële) risico’s. Het maken van een financieel plan helpt je om na te denken over de risico’s die met je groei gepaard gaan. En laat zien of deze impact kunnen hebben op de financiële gezondheid van je bedrijf.

Het plan geeft hier antwoord op

Investeringsbegroting
In de investeringsbegroting leg je de investeringen vast die nodig zijn om je plan te realiseren. Inclusief alle investeringen die nodig zijn om bepaalde risico’s beheersbaar te maken of te verminderen, zoals een inbraakbeveiliging of een sprinklerinstallatie.


Financieringsbegroting
Je kunt de investering uit eigen middelen financieren of privévermogen inleggen. Maar misschien moet je kapitaal van buiten aantrekken. Hoe je dat doet – in de vorm van aandelen of een lening bijvoorbeeld – leg je vast in een financieringsbegroting.


Exploitatiebegroting
Je wilt natuurlijk weten wat de terugverdientijd van je investering is, zodat je je verwachte winst kunt bepalen. Daarom breng je de opbrengsten en kosten in beeld. Dit doe je in een exploitatiebegroting. Wat je hierin opneemt: voorzieningen, afschrijvingen op investeringen, verzekeringspremies en kosteninschattingen voor niet verkochte voorraden, aanrijdingsschades of niet betalende debiteuren. Als je dit in kaart hebt gebracht, kun je inschatten welke risico’s je wilt overdragen en welke je wilt verminderen.


Liquiditeitsbegroting
De cashflow wordt nog weleens over het hoofd gezien bij het opstellen van een financieel plan. Meestal gaan de kosten van groei voor de baten uit. Je loopt het risico dat je zonder cash komt te zitten. Met een liquiditeitsbegroting krijg je inzicht in de verwachte inkomsten en uitgaven in een bepaalde periode. Zo breng je in beeld of je extra cash nodig hebt en kun je daar tijdig op inspelen.

Gezond financieren van groei - Cashflow verbeteren

Stap 4: Je cashflow verbeteren

Altijd genoeg geld in kas hebben. Het kan een uitdaging zijn als je gaat groeien. Zorg dat je grip houdt op je cashflow. Vaak kun je geld vrijspelen door efficiënter om te gaan met je debiteuren, crediteuren en voorraad. Check wat jij kunt doen en wat het je oplevert.

Gezond financieren van groei - Financiering aanvragen

Stap 5: Verzekerbare risico’s overdragen

Als ondernemer ben je het liefst bezig met ondernemen. Met de juiste verzekeringen zorg je ervoor dat je dit onbezorgd kan blijven doen. Wil je zelf online een verzekering afsluiten of heb je behoefte aan advies? Je kunt bij de Rabobank terecht voor een oplossing die past bij je bedrijf.

Bekijk al onze bedrijfsverzekeringen