Prinsjesdag 2021

Prinsjesdag: gevolgen voor ondernemers

Tijdens Prinsjesdag 2021 zijn de kabinetsplannen, de begroting en fiscale maatregelen voor volgend jaar bekendgemaakt. De Rijksoverheid verwacht dat de economie eind 2021 weer terug op het niveau van voor de crisis is. In welke wetswijzigingen heeft dit geresulteerd? Wat zijn de belangrijkste gevolgen voor jou als ondernemer?

Daling van inkomstenbelasting

Heb je een eenmanszaak, V.O.F., maatschap of C.V.? Dan profiteer je van een kleine daling in het tarief van de inkomstenbelasting. Het tarief in de eerste schijf daalt van 37,1% naar 37,07%. Ook ondernemers die de AOW gerechtigde leeftijd hebben bereikt, profiteren van een kleine daling van 19,2% naar 19,17%. De verwachting is dat deze wijzigingen ingaan op 1 januari 2022.

Belastingvoordeel vennootschapsbelasting

Heb je een B.V.? Ook dan profiteer je van een belastingvoordeel. Vanaf 2022 betaal je namelijk over de eerste 395.000 euro winst 15% vennootschapsbelasting.

Deze eerste belastingschijf wordt daarmee met 150.000 euro verlengd ten opzichte van 2021. In 2021 betaalde je namelijk vanaf 245.000 euro al een tarief van 25%, vanaf 2022 ga je pas vanaf 395.000 euro winst over naar het tarief van 25% vennootschapsbelasting. Bijkomend voordeel voor de vennootschapsbelasting is dat je verliezen binnen je B.V. vanaf 2022 onbeperkt mag meenemen naar komende boekjaren. Tot 2021 was hieraan een maximum van 6 jaar verbonden. Wel is het verlies maar tot een bedrag van € 1.000.000 volledig verrekenbaar. Is het verlies hoger? Dan mag je hiervan 50% met de resterende winst verrekenen.

Loep

Arbeidsongeschiktheidsverzekering verplicht voor ZZP'ers?

Arbeidsongeschiktheid is niet alleen een risico voor je werknemers maar ook voor jou als ondernemer. Mogelijk komt Je bedrijf zonder jou stil te liggen of moet je zelfs stoppen met ondernemen. Om de verschillen tussen ZZP'ers en werknemers op de arbeidsmarkt te verkleinen wordt al langer gesproken over een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Alhoewel de uitvoering van deze regeling nog niet duidelijk is, hebben de vakbonden en het kabinet wel overeenstemming bereikt dat een AOV vanaf 2024 verplicht wordt voor ZZP'ers, beroepsbeoefenaars en DGA's.

Wie deze wet gaat uitvoeren, voor welke ondernemers deze wet precies bedoeld is en wat de maximale uitkering wordt, is nog niet bekend. Wil je niet wachten op de verplichte AOV?

Check hier welke maatregelen je kunt nemen om je inkomen te beschermen.

Zakelijk elektrisch rijden

Het kabinet kondigde op Prinsjesdag 2021 aan om € 6,8 miljard extra uit te geven aan klimaatmaatregelen. Om de CO2 uitstoot drastisch te verlagen worden er verschillende maatregelen getroffen. Zo komt er ook voor de overstap naar elektrisch rijden 600 miljoen euro extra vrij, zowel voor ondernemers als particulieren.

Voor ondernemers is dit ondergebracht in de subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto's (SEBA). Hiermee wil de overheid zorgen dat ondernemend Nederland overstapt van vervuilende benzine-en dieselbusjes naar schone bedrijfsbussen zonder uitstoot. De subsidie is 10% van de netto catalogusprijs (exclusief btw, inclusief bpm) tot een maximum van 5.000 euro voor iedere bedrijfsauto.

Bijtelling

Schaf je in 2022 een elektrische auto van de zaak aan die je ook privé gebruikt? Dan wordt je geconfronteerd met een hogere bijtelling in 2022. Deze stijgt van 12% naar 16%.

Marktontwikkeling

Benieuwd of elektrisch rijden voor jou interessant is?

Met onze keuzehulp krijg je in een paar minuten inzicht in de totale gebruikskosten van een elektrische auto of bus van de zaak. Scheelt jou een boel rekenwerk.

Doe de check

Zelfstandigenaftrek verder omlaag

Ben je ondernemer voor de inkomstenbelasting en besteed je minimaal 1225 uur per jaar aan je bedrijf? Dan profiteer je van zelfstandigenaftrek waardoor je minder belasting betaalt over je winst.

De afbouw van de zelfstandigenaftrek is al een aantal jaren gaande en op Prinsjesdag is bevestigd dat deze daling de komende jaren doorgaat. Nu is het belastingvoordeel door de zelfstandigenaftrek nog 6.670 euro, maar dit wordt tot en met 2027 jaarlijks met 360 euro verlaagd. Daarna daalt de zelfstandigenaftrek met verschillende tredes verder totdat er 3.240 euro overblijft in 2036.

Met het inperken van deze belastingvoordelen voor zelfstandigen wil de overheid de fiscale verschillen tussen werknemers en zzp-ers verkleinen en de arbeidsmarkt meer in balans brengen.

Grafiek

Innovatief en duurzaam investeren wordt aantrekkelijker

Met de Milieu-investeringsaftrek (MIA) wil het kabinet bedrijven stimuleren om te investeren in innovatieve en duurzame bedrijfsmiddelen. Met deze aftrekregeling mogen bedrijven een percentage van de investering aftrekken van de fiscale winst waardoor je minder belasting betaalt. De MIA kent nu drie percentages: 13,5%, 27% en 36%. Vanaf 1 januari 2022 worden deze steunpercentages hoger: 27%, 36% en 45%.

Op de Milieulijst van RVO staat aangegeven welk percentage geldt voor ieder bedrijfsmiddel. RVO vernieuwt de Milieulijst aan het einde van ieder jaar.

Lees ook: Innovatie financieren: realiseer je plannen met deze 10 opties

Lagere premies Arbeidsongeschiktheidsfonds voor kleinbedrijf

Als werkgever betaal je voor elke werknemer die je in dienst hebt premie voor het arbeidsongeschiktheidsfonds. Uit dit fonds worden uitkeringen voor volledig en langdurig arbeidsongeschikte werknemers betaald. Vanaf 1 januari 2022 wordt deze premie met 1% verlaagd voor kleine werkgevers (tot ongeveer 25 werknemers). Op deze manier wordt de loondoorbetalingsplicht minder zwaar voor kleinere bedrijven en ontstaat er ruimte om bijvoorbeeld een verzekering te sluiten tegen ziekteverzuim.

Puzzel

Omzetprognoses positief: zorgen om personeelstekort

Veel sectoren hebben een goed of zelfs zeer goed tweede kwartaal achter de rug. Ook zijn de vooruitzichten gunstiger dan eerder dit jaar. Dankzij de steunpakketten konden ondernemers hun personeel behouden – en werknemers hun inkomen. Hierdoor kon de economie dit voorjaar weer snel uit de startblokken komen. Wij verwachten dat deze positieve ontwikkeling doorzet en dat vrijwel alle sectoren in 2022 weer op of boven het niveau van 2019 komen.Voor nagenoeg alle sectoren zien wij de omzetontwikkeling positief in, al verschilt de weg naar herstel per sector. Tegelijkertijd krijgen meer ondernemers te maken met schaarste aan materialen en personeel.

Ontdek meer over de prognoses voor jouw sector

Thuiswerkkostenvergoeding

Door de coronacrisis werken nog steeds veel mensen thuis. De verwachting is dat dit bij veel bedrijven ook deels zo zal blijven. Geldt dit ook voor jouw werknemers? Vanaf 1 januari 2022 mag je als werkgever een onbelaste thuiswerkkostenvergoeding van maximaal 2 euro per dag uitbetalen aan je werknemers. Deze vergoeding is onbelast.

Drukte in de bouwsector: 1 miljard voor de bouw van extra woningen

De komende 10 jaar stelt de regering elk jaar 100 miljoen euro beschikbaar voor de bouw van extra woningen. Gemeenten kunnen hiervoor een aanvraag doen zodat er in hun regio meer en sneller woningen gebouwd kunnen worden. Ondernemers in de bouwsector kunnen zich hiermee voorbereiden op extra werkgelegenheid.

Je privé situatie

Prinsjesdag heeft natuurlijk niet alleen effect op je onderneming. Ook voor je privé situatie kunnen de plannen van het kabinet gevolgen hebben. Denk bijvoorbeeld aan je hypotheek of je zorgverzekering.

Lees hier de belangrijkste maatregelen

Let op: De ingangsdatum van de meeste wetswijzigingen staan nog niet vast