Prinsjesdag: gevolgen voor ondernemers

Prinsjesdag, de dag waarop de regering haar plannen en begrotingen voor volgend jaar bekendmaakt. De gevolgen raken ons allemaal. Ook jou, als ondernemer. Welke wijzigingen raken jouw financiële zaken of misschien zelfs je bedrijfsvoering? We zetten de belangrijkste wijzigingen voor je op een rij.

Afbouw zelfstandigenaftrek

Ben jij ZZP'er of heb je een eenmanszaak of VOF? Dan ben je belastingplichtig voor de inkomstenbelasting en heb je mogelijk recht op zelfstandigenaftrek. Deze zelfstandigenaftrek mag je aftrekken van je winst zodat je per saldo minder belasting over je winst betaalt. De zelfstandigenaftrek wordt al sinds een aantal jaren verlaagd. Dit is ook voor 2024 het geval. De aftrek daalt van €5.030 in 2023 naar € 3.750 in 2024. Ook de jaren daarna blijft de aftrek ieder jaar dalen totdat hij in 2027 uitkomt op € 900. Heb jij recht op zelfstandigenaftrek? Dan ga je door deze wijziging dus meer belasting betalen.

De MKB-Winstvrijstelling gaat omlaag

Een ander belastingvoordeel dat wordt beperkt is de MKB-Winstvrijstelling. Deze regeling verlaagt je fiscale winst waardoor je minder inkomstenbelasting hoeft te betalen. In 2023 is de vrijstelling 14% van je winst. Dit daalt in 2024 naar 12,7%. Door deze wijziging ga je dus meer inkomstenbelasting betalen. Hoe hoger je winst, des te meer deze wijziging je zal raken.

Onbelaste reiskostenvergoeding stijgt

Als ondernemer betaal je misschien reiskostenvergoeding aan je personeel. Deze reiskostenvergoeding is in 2023 tot €0,21 per kilometer onbelast. In 2024 stijgt de onbelaste reiskostenvergoeding naar €0,23 per kilometer. Geen auto van de zaak? Dan profiteer je mogelijk ook van dit voordeel voor je eigen zakelijk gereden kilometers. Ook zijn er plannen om het eenvoudiger te maken om zonder loonheffing een OV-kaart te vergoeden of verstrekken aan je werknemers.

A day in the life of a female aircraft engineer...Apprentice, aviation, strong, girl engineer, avionics, woman, girl tradie

Sectorprognoses: groeivertraging in vrijwel alle sectoren

In het 2e kwartaal kampten veel sectoren met een lichte krimp. We verwachten dat deze krimp doorzet voor de meeste productiesectoren. Voor dienstverlenende sectoren lopen de voorspellingen uiteen. Benieuwd naar de voorspelling voor jouw sector?

Lees de sectorprognoses

Meer mogelijkheden voor de herinvesteringsreserve

Als ondernemer verkoop je misschien wel eens bedrijfsmiddelen. Denk aan voorraden, inventaris of misschien zelfs je bedrijfspand. Ligt de verkoopprijs hoger dan de boekwaarde, dan is sprake van zogenaamde boekwinst. Over deze boekwinst betaal je belasting. Door de herinvesteringsreserve kan je de belasting op deze boekwinst uitstellen zodat je het bedrag kan reserveren voor nieuwe investeringen. Het kabinet wil vanaf 2024 de voorwaarden voor de herinvesteringsreserve versoepelen. Zo kunnen ondernemers er in meer situaties gebruik van maken.

Versobering Energie-investeringsaftrek

Investeer je in een nieuw bedrijfsmiddel dat duurzame energie toepast, energiezuinig is of de uitstoot van CO₂ reduceert? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor de Energie-investeringsaftrek (EIA). In 2023 kon je hiermee tot wel 45,5% van de investeringskosten aftrekken van de winst. Daarmee wordt het bedrag waar je belasting over moet betalen, lager. Alhoewel de EIA wordt verlengd tot 2028 gaat het percentage dat je mag aftrekken wel omlaag van 45,5% naar 40% in 2024.

Subsidies duurzaam ondernemen

Het kabinet heeft wederom uitgesproken dat investeren in het klimaat door zowel de overheid als het bedrijfsleven noodzakelijk blijft. Dat zien we terug in verschillende subsidieregelingen voor duurzaam ondernemen. Het budget van de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) wordt voor de komende jaren verhoogd met €1,38 miljard. De ISDE is een subsidieregeling voor de verduurzaming van woningen of bedrijfspanden, denk bijvoorbeeld aan (hybride) warmtepompen en zonneboilers. Nieuw in 2024 is dat deze regeling ook mag worden gebruikt voor isolatiemaatregelen.

Ook de SDE++ regeling wordt opnieuw beschikbaar gesteld voor 2024 en 2025. SDE++ staat voor Stimuleringsmaatregel Duurzame Energietransitie. Het is één van de bekendste groene subsidies voor ondernemers. CO2-besparen en investeren in schone energie wordt hiermee financieel aantrekkelijker. Bezig met innoveren? Ook wordt het budget van de innovatieregeling WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) incidenteel en structureel verhoogd. Een regeling waardoor ondernemers een steuntje in de rug krijgen bij het doen van onderzoek naar nieuwe innovaties.

Illustratie busje

Nieuw subsidiebudget voor elektrische bestelauto's

Voor elektrische bestelbussen kun je als ondernemer subsidie krijgen dankzij de Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA). Als je gebruikmaakt van de SEBA ontvang je tot 12% van de aanschafprijs van een elektrische bestelbus subsidie, met een maximum van € 5.000. Het budget voor 2023 was eind augustus al overtekend. Dit betekent dat er meer aanvragen zijn ingediend dan er geld beschikbaar is. Het totale jaarbudget voor de SEBA in 2023 was €33 miljoen. Voor 2024 is € 21,3 miljoen euro beschikbaar. Wil je van de regeling gebruik maken? Zorg dan dat je er op tijd bij bent.

Aanpassing bedrijfsopvolgingsregeling

Het kabinet wil de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) op een aantal onderdelen aanpassen. De regeling bleek gevoelig voor misbruik maar moet blijven bestaan om te voorkomen dat bedrijven betalingsproblemen krijgen bij een bedrijfsoverdracht. Ben je bedrijfsopvolger vanuit erfenis of schenking, dan krijg je belastingvrijstelling als je van de BOR gebruik maakt.

Vanaf 2024 wordt de regeling versoberd. Zo wordt onder andere verhuurd vastgoed niet meer aangemerkt als ondernemingsvermogen. Denk aan verhuurde bedrijfspanden, huizen of akkers. Vanaf 2025 treden er nog meer wijzigingen in. Bedrijfsmiddelen met een waarde van meer dan €100.000 die ook privé worden gebruikt en het beleggingsvermogen van een B.V. vallen dan niet meer onder de BOR. Het kabinet wil ook de vrijstelling in de BOR aanpassen. Deze moet in 2025 stijgen van € 1,2 miljoen naar € 1,5 miljoen. De vrijstelling boven de 1,5 miljoen euro daalt van 83% naar 70%. Voor relatief kleine bedrijven kunnen de aanpassingen gunstig zijn door de verhoging van de vrijstelling tot € 1,5 miljoen.

Meer lezen over subsidies?

Duurzame investeringen betalen zich meestal terug. Of dat nou in de vorm van een lagere energierekening is, een betere reputatie van je bedrijf of een duurzamere toekomst voor mens en milieu. Maar duurzame investeringen kosten in de meeste gevallen ook geld. Dan is het fijn om een steuntje in de rug te krijgen. Bekijk hier de belangrijkste subsidies en fiscale regelingen voor duurzaam ondernemen.

De belangrijkste subsidies op een rij

Introductie minimumuurloon

Nieuw in 2024 is dat werkgevers verplicht het minimumuurloon moeten betalen. Op dit moment wordt aan de hand van het minimummaandloon het loon per uur berekend en vermenigvuldigd met het aantal uren dat iemand werkt. Zo ontstaan verschillen tussen branches waarin een volle werkweek uit 40 uur bestaat en branches waarin een volle werkweek uit 36 uur bestaat. Omdat het minimumuurloon vanaf 2024 verplicht wordt, gaan werknemers die 40 uur werken erop vooruit. Voor jou als werkgever kan dit stijgende loonkosten betekenen, naast de inflatiecorrectie.

Lagere onbelaste vergoeding voor je personeel

Via de werkkostenregeling mag je als werkgever bepaalde extra's belastingvrij aan je werknemers geven. Denk aan sportabonnementen of kerstpakketten. Het totale bedrag moet wel onder de zogenaamde vrije ruimte blijven. Deze wordt berekend op basis van de loonsom van al je medewerkers samen. In 2023 was deze vrije ruimte tijdelijk verhoogd naar 3% tot een loonsom van €400.000 . Dit wordt in 2024 verlaagd naar 1,92% tot een loonsom van €400.000. Concreet betekent dit dat de vrije ruimte over de eerste €400.000 maximaal €7.680 bedraagt. Je hebt dus minder mogelijkheden om belastingvrij extra's aan je medewerkers te geven.

Aanpassing belastingtarief box 2

Heb je een aanmerkelijk belang in een bedrijf? Omdat je bijvoorbeeld minimaal 5% van de aandelen hebt? Dan moet je belasting betalen over het voordeel dat je daarvan hebt, zoals dividend of verkoopwinst op aandelen. Het tarief in box 2 is op dit moment 26,9%. Vanaf 2024 wil het kabinet twee schijven introduceren in box 2. Dat betekent dat je over de eerste €67.000 aan inkomsten 24,5% belasting betaalt. Voor alles boven € 67.000 betaal je 31%. Met deze wijziging wil het kabinet stimuleren om winst vaker in delen uit te keren tegen het lagere tarief.

Je privé situatie

Prinsjesdag heeft natuurlijk niet alleen effect op je onderneming. Ook voor je privé situatie kunnen de plannen van het kabinet gevolgen hebben. Denk bijvoorbeeld aan je hypotheek of je zorgverzekering.

Let op: Bijna alle wetswijzigingen moeten nog worden goedgekeurd door de tweede en eerste kamer.

phone

Hulp nodig?