Betaalopdracht - Nieuwe buitenlandse betaalopdracht - scherm 2

Wanneer de bankgegevens bekend zijn en de opdracht dus compleet is, ziet u hoe de opdracht uitgevoerd wordt (Eurobetaling, WereldBasis of WereldPlus).

 Betaalopdracht

1. Bedrag
Hier ziet u het over te boeken bedrag en de muntsoort zoals u dat heeft ingevoerd op het eerste scherm. Wanneer u het bedrag of de muntsoort wilt wijzigen, moet u terug naar het eerste scherm met < Vorige >.

2. Spoed
Hier wordt aangegeven of de opdracht als spoedbetaling uitgevoerd moet worden. Dit heeft u aangegeven op het vorige scherm. Wanneer u dit wilt wijzigen, moet u terug naar het eerste scherm met < Vorige >. 

3. Van rekening
Hier ziet u het rekeningnummer waarvan de betaalopdracht wordt afgeschreven, zoals u dat heeft ingevoerd op het eerste scherm. Wanneer u het rekeningnummer wilt wijzigen, moet u terug naar het eerste scherm met < Vorige >.

4. Verdeling van de kosten
Hier wordt getoond welke keuze u heeft gemaakt voor de verdeling van de kosten. Wanneer u dit wilt wijzigen, moet u terug naar het eerste scherm met < Vorige >.

5. Uitvoerdatum
Dit is de datum waarop de betaalopdracht wordt uitgevoerd. Deze staat standaard op dag van invoer.

6. Periodiek
Hier kunt u aangeven of het een periodieke betaling betreft.

7. Termijn
In geval van een periodieke opdracht kunt u hier de termijn van de betaling kiezen en aangeven hoe lang of hoe vaak de opdracht uitgevoerd moet worden.

Gegevens begunstigde

8. Naar rekening
Hier wordt het rekeningnummer van de begunstigde getoond, zoals u dat heeft ingevoerd in het eerste scherm. Wanneer u dit rekeningnummer wilt wijzigen, moet u terug naar het eerste scherm met < Vorige >.
Vanwege de koersverschillen is het niet mogelijk om over te boeken tussen uw Eurorekening en uw vreemde valutarekening (of andersom). U kunt geen betaalopdrachten invoeren van uw Eurorekening naar de daarbij horende vreemde valutarekening met hetzelfde rekeningnummer. De opdrachten worden afgekeurd. Wilt u toch geld overmaken van uw Eurorekening naar uw vreemde valutarekening, neem dan contact op met uw eigen Rabobank.

9. Ten name van
Hier vult u de naam van de begunstigde in.

10. Adres
Hier vult u de straatnaam en het huisnummer van de begunstigde in.

11. Plaats
Hier vult u de postcode en de woonplaats van de begunstigde in.

12. Land
Hier kiest u het land waar de begunstigde woont. Standaard staat hier het land dat u bij 'Land bank begunstigde' heeft ingevoerd.

13. Bankgegevens begunstigde
Als u geen IBAN-nummer heeft, moet u de bankgegevens zelf invullen.

Nationale Bankcode
Een beperkt aantal landen kent een nationale bankcode (ook wel Clearing House Code, CHC, genoemd). Dit is een code waarmee bepaald kan worden naar welke vestiging van een bank een betaling moet worden gestuurd. Voor deze betreffende landen wordt een extra veld getoond waar u deze code kunt invullen. U kunt de nationale bankcode aantreffen op facturen. In het scherm wordt de term 'Nationale Bankcode' vervangen door de in het land geldende benaming. Zie 'Begrippen/Nationale Bankcode' voor een nadere toelichting op de nationale bankcode.

14. BIC
BIC: (Bank Identifier Code), wordt ook wel SWIFT-adres genoemd. De BIC is een unieke, internationale, identificatie van de buitenlandse bank en vergemakkelijkt de verwerking van de opdracht. Ook staat de BIC vaak op facturen vermeld. Een BIC bestaat uit 8 of 11 posities, waarvan positie 5 en 6 bestaat uit de landcode van de bank. De BIC van de Rabobank is bijvoorbeeld RABONL2U.

15. Banknaam
Hier vult u de naam van de bank van de begunstigde in.

16. Adres
Hier vult u de straatnaam en het huisnummer van de bank van de begunstigde in.

17. Vestigingsplaats
Hier vult u de postcode en de vestigingsplaats van de bank van de begunstigde in.

Let op! Als u niet over andere gegevens beschikt van de bank begunstigde (zoals IBAN, Nationale Bankcode of BIC), vul dan de adresgegevens zo volledig mogelijk in.
De banknaam en de vestigingsplaats zijn de belangrijkste (en verplichte) gegevens.

18. Land van vestiging
Hier wordt het land van de bank begunstigde getoond, zoals ingevoerd in het eerste scherm. Wanneer u dit wilt wijzigen, moet u terug naar het eerste scherm met < Vorige >.

19. Omschrijving
In dit veld kunt u de reden van betalen opgeven.

20. Toevoegen adresboek
Hier kunt u aangeven of de begunstigde in het adresboek opgenomen moet worden. Dit is alleen mogelijk als de bankgegevens bekend en correct zijn.

<Tariefinformatie>

Hier vindt u per producttype een overzicht van de kosten die voor het uitvoeren van de opdracht worden berekend.

< VORIGE >

U gaat naar het vorige scherm met behoud van gegevens.

< OK >

U bevestigt uw ingevoerde gegevens.

< OK + BETAALOPDRACHT >

U bevestigt uw opdracht en er verschijnt een nieuw, leeg, opdrachtscherm waarin u een nieuwe betaalopdracht kunt invoeren.

< OK + VERZENDEN >

U bevestigt en verzendt uw opdracht. U kunt per keer maximaal 5 opdrachten verzenden met een totale tegenwaarde van maximaal € 50.000.

< ANNULEREN >

Verwijdert uw ingevoerde gegevens. U kunt opnieuw gaan invoeren.

< Meer informatie over betalen naar het buitenland>

Hier vindt u algemene informatie over betalen naar het buitenland.

< Meer informatie over tarieven >

Hier vindt u per producttype een overzicht van de kosten die voor het uitvoeren van de opdracht worden berekend.