Incasso - Categorieën

Als u wilt kunt u uw klanten of leden waarvan u wilt incasseren indelen in categorieën. Stel dat uw vereniging beschikt over leden en aspirant-leden met verschillende contributiebedragen. U kunt dan voor deze twee te incasseren groepen een categorie aanmaken.

In uw Incasso adresboek koppelt u de te incasseren klanten of leden aan de categorieën. Vervolgens kunt u met één handeling (keuze van categorie) verschillende incasso-opdrachten tegelijkertijd aan een incassobatch toevoegen.

Incasso - Categorieën

  1. Wis
    U kunt een categorie alleen verwijderen als deze niet meer gekoppeld is aan iemand uit het adresboek Zodra u op Wis klikt, wordt dit gecontroleerd.
  2. Wijzig
    De naam van de categorie kunt u wijzigen. 
  3. <Categorie toevoegen>
    U kunt een categorie toevoegen: in totaal kunt u maximaal 15 categorieën opvoeren.