BrancheBarometer Medisch specialisten

Meer synergie tussen specialist en ziekenhuis

Door nieuwe strategische keuzes is de medisch specialist genoopt een nieuwe relatie met het ziekenhuis aan te gaan, met toegevoegde waarde voor de patiënt als hoeksteen. Omdat de vraag naar medisch specialistische zorg in 2015 verder afvlakt, wordt de rol van medisch specialist als 'clinical leader' belangrijk. Ook wordt zijn toekomst steeds meer bepaald door de specialismekeuzes van ziekenhuizen. Een uitgebreide prognose van de ontwikkelingen, verwachtingen, trends en kansen voor medisch specialisten leest u in onze BrancheBarometer.

In de BrancheBarometer vindt u de laatste ontwikkelingen, perspectieven, trends, kansen en bedreigingen binnen een specifieke branche. In een blog geven de sectormanagers van de Rabobank hun visie op een actueel thema. Zo bent u direct op de hoogte van de huidige stand van zaken én kunt u uw voordeel doen met tips en adviezen.