Klacht indienen bij Rabobank Klachtenservice

Als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht door uw Rabobank

Laat ons weten wat uw klacht is

U heeft een klacht ingediend bij uw Rabobank maar u bent niet tevreden met de geboden oplossing. Dan kunt u uw klacht indienen bij Rabobank Klachtenservice. Dit kan tot één jaar nadat uw Rabobank de klacht heeft behandeld. U krijgt zo snel mogelijk en uiterlijk binnen acht weken een schriftelijke reactie.

Voor klachten over rentederivaten geldt een andere procedure.

Lees meer over klachten over rentederivaten