Leden

De Rabobank is ruim 110 jaar een coöperatie. Wij hebben geen aandeelhouders, maar leden. Al bijna 2 miljoen! Als lid vervult u een belangrijke rol: u denkt en beslist met ons mee. Zo hebben we een aandeel in elkaar.

Ledenraad

Als Rabobankklant kunt u uw betrokkenheid kenbaar maken door lid te worden. Bij diverse onderwerpen worden leden gevraagd mee te denken of mee te beslissen over de bank en onze inzet voor de samenleving. 

De ledenraad is een belangrijke gesprekspartner van onze directie. Als Rabobanklid kunt u worden voorgedragen als ledenraadslid en daarmee de leden vertegenwoordigen tijdens bijeenkomsten. U oefent zo invloed uit op de koers van uw lokale Rabobank.

Bijeenkomsten voor u als lid

Wij delen graag onze kennis en contacten met onze leden. Daarom organiseren wij verschillende ledenbijeenkomsten.

  • Lezingen: Regelmatig houden we speciale lezingen rondom een thema. Van leefbaarheid en vrijwilligerswerk, tot ondernemersklimaat en educatie.
  • Evenementen: Onze evenementen zijn vaak gericht op alle leden in een regio, maar soms ook specifiek op een doelgroep zoals studenten of ondernemers.
  • Themagroepen: Rabobankleden kunnen in themagroepen gezamenlijk werken aan de oplossing van een vraagstuk in de lokale gemeenschap.
  • Netwerksessies: Ontmoet andere leden van de bank en inspireer elkaar door ervaringen uit te wisselen.

De maatschappij versterken

De Rabobank staat midden in de samenleving. Samen met onze leden willen wij deze graag versterken, op het gebied van leefbaarheid, economische vitaliteit of duurzaamheid van onze omgeving.

Duurzaamheid
We dragen ons steentje bij aan de verduurzaming van onze leefomgeving. Samen met klanten werken we aan een verantwoorde voedselvoorziening en focussen we op maximaal hergebruik van producten en grondstoffen. We delen onze expertise en brengen partijen bij elkaar. In overleg met de ledenraad investeren we een deel van onze winst in duurzame projecten.

De Rabobank Foundation en Rabo Development
Met de Rabobank Foundation en Rabo Development versterken we de maatschappij, de economie en het milieu in ontwikkelingslanden. Benieuwd?

Meer lezen over de Rabobank Foundation

Meer lezen over Rabo Development

Dichterbij magazine

Vier maal per jaar verschijnt ons ledenmagazine Dichterbij. Met lokaal én landelijk nieuws, interviews en speciale ledenaanbiedingen. Als lid ontvangt u Dichterbij ieder kwartaal kosteloos.

Ledenaanbiedingen

Lid zijn van de Rabobank levert u aantrekkelijke voordelen op. In iedere uitgave van Dichterbij vindt u speciale ledenaanbiedingen.

Actuele ledenaanbiedingen bekijken

Contact

Rabobank