Exporteren

Wij adviseren u graag als u gaat exporteren

Uw plannen om de internationale markt te betreden, krijgen steeds meer vorm: u wilt gaan exporteren. Waar dient u bij stil te staan om een stevige positie op de buitenlandse markt te bemachtigen? De Rabobank heeft de juiste exportkennis in huis en deelt deze graag met u. Maak een afspraak met uw accountmanager om de beste exportstrategie voor uw bedrijf te bepalen.

Wet- en regelgeving

Ieder land kent zijn eigen wetten en regels. Als u exporteert binnen de Europese Unie, dan heeft u te maken met de EU-wetgeving. Daarnaast hanteert een land waarnaar u wilt exporteren nog aanvullende wetten en fiscale regelgeving. Binnen, maar ook buiten de EU zult u veel verschillen in wetten en regels tegenkomen. Verdiep u in de wetgeving van de landen waarmee u zakendoet, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

De wetgeving per land bekijken op Rvo.nl

Risico’s managen bij exporteren

Welke risico’s loopt uw bedrijf als u gaat exporteren? En hoe kunt u deze beperken? Hieronder leest u er meer over. Natuurlijk kunt u voor advies ook terecht bij uw accountmanager.

Debiteuren

Als u exporteert, is er altijd een kans dat uw klanten niet (op tijd) betalen. En een grote maatwerkorder brengt extra risico met zich mee, omdat u geen zekerheid heeft dat uw product uiteindelijk wordt afgenomen. Helaas is vooruitbetaling niet altijd mogelijk, maar er zijn wel andere mogelijkheden die u als exporteur meer zekerheid bieden. Denk hierbij aan een betalingsgarantie, een debiteurenverzekering of een Letter of Credit.

Meer lezen over internationale betalingen

Transport

Het kan vervelende gevolgen hebben als een bestelling van goederen onderweg beschadigd raakt of te laat geleverd wordt. Maak daarom gebruik van de standaard internationale leveringscondities (incoterms) van de Kamer van Koophandel, waarin de verantwoordelijkheden van koper en verkoper vastgelegd zijn. Zo kunt u bepalen wat uw transportrisico is en hoe u dit wilt verzekeren.

Meer lezen op Kvk.nl

Valuta

Bij handel buiten de EU kunt u te maken krijgen met vreemde valuta. De koersverhoudingen tussen de euro en buitenlandse valuta schommelen continu, gedurende de dag. Creëer meer zekerheid voor uw bedrijf en beheers valutarisico’s. Hiervoor zijn diverse valutarisicoproducten beschikbaar. Zo beschermt de valutatermijntransactie u als exporteur tegen ongunstige koersontwikkelingen in de toekomst: u spreekt nu een valutakoers af voor een bedrag in vreemde valuta dat u nog gaat ontvangen.

Meer lezen over valutarisicoproducten

Rabo Corporate Connect

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste koersontwikkelingen of lezen wat Rabobank-economen verwachten op dit gebied? Kijk dan op Rabo Corporate Connect, uw grootzakelijke transactieportaal.

Meer lezen over Rabo Corporate Connect

Productaansprakelijkheid

Hoever reikt uw aansprakelijkheid voor de producten die u levert? In het buitenland wordt vaak anders gekeken naar productaansprakelijkheid en de hoogte van eventuele claims. Uw accountmanager staat in contact met onze International Desks, die gespecialiseerde kennis hebben over het land waarmee u zaken doet. Samen voorzien zij u van passend advies om de risico’s voor uw bedrijfssituatie goed af te dekken.

De locaties van Rabo’s International Desks bekijken

Landen- en bankenrisico

Het is verstandig om u te laten informeren over de politieke en economische stabiliteit van het land waarnaar u gaat exporteren. De doorlooptijden van internationale handelstransacties zijn vaak langer dan bij binnenlandse transacties. Wellicht verandert de situatie van het land in de tussentijd. Door oorzaken als een natuurramp, oorlog of economische crisis kan het gebeuren dat uw afnemer niet meer kan betalen omdat er geen betalingen doorgevoerd mogen worden.

Kijk ook naar de economische situatie van de banken die bij uw handelstransacties betrokken zijn. Omdat uw afnemer zijn geld op een rekening kan hebben staan van een bank die failliet dreigt te gaan, of omdat een buitenlandse bank een verplichting zoals een betalingsgarantie met u aangaat, die zij misschien niet na kan komen.

Financieren

Als u een flinke exportorder krijgt, heeft u misschien extra kredietruimte nodig om producten te kunnen inkopen of produceren. Vraag uw accountmanager welke mogelijkheden hiervoor zijn. Wilt u daarnaast uw afnemer(s) leverancierskrediet bieden, zonder zelf lang op uw geld te hoeven wachten, dan kan een debiteurenfinanciering of exportfinanciering een goede oplossing zijn.

Debiteurenfinanciering

  • direct extra liquiditeit beschikbaar 
  • lager uitstaand debiteurensaldo
  • verbeterde kasstroom

Vorderingen die lang openstaan hebben invloed op uw werkkapitaalbehoefte. Met een debiteurenfinanciering hoeft u niet te wachten op betalingen, want het complete bedrag dat u van uw debiteuren tegoed heeft, wordt aan u voorgefinancierd. Zo wordt het heel gemakkelijk om uw klanten leverancierskrediet te bieden en toch uw werkkapitaalmanagement te optimaliseren.

U komt in aanmerking voor een debiteurenfinanciering als:

  • uw bedrijf in Nederland gevestigd is
  • uw omzet minimaal € 1.500.000 is
  • uw bedrijf zich richt op B2B
  • het Nederlands recht op uw bedrijf van toepassing is

Wilt u weten of een debiteurenfinanciering geschikt is voor u? Uw accountmanager kan u hierover adviseren.

Exportfinanciering

U exporteert kostbare kapitaalgoederen en uw afnemer wil de betaling uitstrijken over een aantal jaren. Omdat u niet zolang op uw betaling wilt en kunt wachten, bestaat de kans dat uw deal hierop vastloopt. In dit geval kunt u gebruikmaken van een exportfinanciering. Daarbij verkrijgt uw afnemer een financiering om de importorder te kunnen bekostigen en u te kunnen betalen. 

Lees meer over exportsubsidie en andere overheidsregelingen

Internationaal betalingsverkeer

Als u gaat exporteren, wilt u uw betalingen ontvangen op de juiste rekeningen en de tijdstippen die u het beste uitkomen. Wij helpen u om uw betalingsverkeer goed aan te laten sluiten op uw administratieve organisatie en geven u advies over passende betalingscondities en oplossingen voor meer grip op uw inkomende geldstromen.

Lees meer over Trade-oplossingen

Eurobetalingen en Wereldbetalingen

Met deze betaalmogelijkheden ontvangt u uw geld snel en veilig, van uw debiteuren binnen én buiten Europa.

Meer lezen over Euro- en Wereldbetalingen

Euro-incasso

U kunt uw Europese vorderingen ook innen met een euro-incassocontract. Zo heeft u meer invloed op het moment dat uw betalingen binnenkomen.

Meer lezen over Euro-incasso

Documentaire betaalproducten

Documentaire betaalproducten kunnen u iets meer zekerheid bieden, bijvoorbeeld als u een afnemer nog niet goed kent. U heeft de keuze tussen:

  • Documentair Incasso: uw afnemer kan pas over uw goederen beschikken als hij zijn bank opdracht heeft gegeven uw leveringsdocumenten te betalen of accepteren.

Meer lezen over Documentair Incasso

  • Letter of Credit: de bank van uw afnemer verplicht zich aan u te betalen als u zich houdt aan de condities die zijn beschreven in de Letter of Credit.

Meer lezen over Letter of Credit

Vreemde valutarekening

Met een vreemde valutarekening beschikt u over een rekening-courant, waarmee u bedragen in vreemde valuta kunt ontvangen en betalen. Inkomende bedragen in een vreemde muntsoort worden automatisch op deze rekening geboekt. Tijdelijke overschotten kunt u op een Vreemde Valutadeposito zetten. Ook zou u tijdelijk valuta kunnen ruilen als u bijvoorbeeld een overschot hebt in de ene valuta en een overschot in een andere valuta.

Meer lezen over de vreemde valutarekening

Rabo Corporate Connect

Rabo Corporate Connect is het grootzakelijke transactieportaal voor uw internationale geldstromen. Hiermee kunt u rechtstreeks online al uw betalingen en valuta aan- en verkopen uitvoeren en inzien. Heeft u (nog) geen Rabo Corporate Connect, dan kunt u uw geldstromen online volgen en uitvoeren via Rabo Internetbankieren Professional.

Contact

Rabobank