Exporteren

Wij adviseren u graag als u gaat uitbreiden naar het buitenland

Uw plannen om de internationale markt te betreden, krijgen steeds meer vorm: u wilt gaan exporteren. Waar dient u bij stil te staan om een stevige positie op de buitenlandse markt te bemachtigen? Wij hebben de juiste exportkennis in huis en delen deze graag met u.

Wet- en regelgeving

Ieder land kent zijn eigen wetten en regels. Als u exporteert binnen de Europese Unie, dan krijgt u te maken met EU-wetgeving, maar ook met aanvullende wetten en fiscale regelgeving van de lidstaten. Buiten de EU is er geen vrij verkeer van goederen en diensten. Verdiep u in de wetgeving van de landen waarmee u zakendoet, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Meer lezen over wet- en regelgeving voor exporteurs

Markttoetreding

Het vinden van de juiste klanten en het opbouwen van een netwerk in het buitenland zijn een uitdaging voor u als exporteur. U kunt uw product zelf op de markt brengen, of dat laten doen door agenten of distribiteurs, of een joint-venture aangaan met een buitenlands bedrijf. Als marktleider op het gebied van internationaal zakendoen, geven wij u graag tips over het vinden van een betrouwbare samenwerkingspartner en het vinden van de juiste klanten.

Bekijk de tips om de juiste klanten in het buitenland te vinden

Distributeur inschakelen of niet? Antwoord op zeven veelgestelde vragen

Risico’s managen bij exporteren

Welke risico’s loopt uw bedrijf als u gaat exporteren? En hoe kunt u deze beperken? Hieronder vindt u een overzicht van een aantal van de belangrijkste risico's. Uw accountmanager denkt graag met u mee over hoe u deze het beste kunt afdekken.

Debiteuren

Als u exporteert, is er altijd een kans dat uw klanten niet (op tijd) betalen. En een grote maatwerkorder brengt extra risico met zich mee, omdat u geen zekerheid heeft dat uw product uiteindelijk wordt afgenomen. Helaas is vooruitbetaling niet altijd mogelijk, maar er zijn wel andere mogelijkheden die u als exporteur meer zekerheid bieden. Denk hierbij aan een betalingsgarantie, een debiteurenverzekering of een Letter of Credit.

Transport

Het kan vervelende gevolgen hebben als een bestelling van goederen onderweg beschadigd raakt of te laat geleverd wordt. In de standaard internationale leveringscondities (incoterms) zijn de verantwoordelijkheden van koper en verkoper vastgelegd. Zo kunt u bepalen wat uw transportrisico is en hoe u dit wilt verzekeren.

Meer lezen over incoterms op Ondernemersplein.nl

Valuta

Bij handel buiten de EU kunt u te maken krijgen met vreemde valuta. De koersverhoudingen tussen de euro en buitenlandse valuta schommelen voortdurend. Deze schommelingen kunnen uw winstmarges onder druk zetten.

Wij bieden u verschillende oplossingen om meer grip te krijgen op uw vreemde valuta. Een vreemde valuta rekening, bijvoorbeeld. Hiermee ontvangt u buitenlandse muntsoorten en bepaalt u zelf of en wanneer u deze omwisselt naar euro’s. En met een valutatermijntransactie spreekt u nu een valutakoers af voor een bedrag dat u in de toekomst gaat ontvangen. Zo beschermt u uzelf tegen eventuele ongunstige koersontwikkelingen.

Ontdek hoe u grip houdt op uw vreemde valuta

Valutaresearch

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste koersontwikkelingen of lezen wat Rabobank-economen verwachten op dit gebied? Kijk dan op Rabo Corporate Connect, uw grootzakelijke transactieportaal.

Meer lezen over Rabo Corporate Connect

Productaansprakelijkheid

Hoever reikt uw aansprakelijkheid voor de producten die u levert? In het buitenland wordt vaak anders gekeken naar productaansprakelijkheid en de hoogte van eventuele claims. Uw accountmanager staat in contact met onze International Desks, die gespecialiseerde kennis hebben over het land waarmee u zaken doet. Samen voorzien zij u van passend advies om de risico’s voor uw bedrijfssituatie goed af te dekken.

Landen- en bankenrisico

Het is verstandig om u te laten informeren over de politieke en economische stabiliteit van het land waarnaar u gaat exporteren. De doorlooptijden van internationale handelstransacties zijn vaak langer dan bij binnenlandse transacties. Wellicht verandert de situatie van het land in de tussentijd. Door oorzaken als een natuurramp, oorlog of economische crisis kan het gebeuren dat uw afnemer niet meer kan betalen omdat er geen betalingen doorgevoerd mogen worden. Daarnaast kunt u te maken krijgen met gewijzigd sanctiebeleid.

Meer lezen over zakendoen met sanctielanden

Kijk ook naar de economische situatie van de banken die bij uw handelstransacties betrokken zijn. Denk bijvoorbeeld aan het scenario dat uw afnemer zijn geld op een rekening heeft staan van een bank die failliet dreigt te gaan. Of het scenario waarbij een buitenlandse bank een verplichting, zoals een betalingsgarantie, met u aangaat, die zij misschien niet na kan komen.

Financieren

Als u een grote exportorder krijgt, heeft u misschien extra werkkapitaal nodig om producten te kunnen inkopen of produceren. Of wellicht wilt u uw afnemer(s) leverancierskrediet bieden zonder zelf lang op uw geld te hoeven wachten. Graag denken we met u mee over de beste oplossing om uw exporttransactie te financieren.

Bedient u uw buitenlandse klanten vanuit Nederland, dan biedt een binnenlandse financiering uitkomst. Denk aan een zakelijke lening, lease of een rekening courant krediet. Komen uw exportactiviteiten in een stroomversnelling en gaat u werken met een buitenlandse dochteronderneming, dan kunt u bij ons ook terecht voor internationale financieringsoplossingen.

Meer lezen over financieren van uw onderneming in Nederland

Meer lezen over financieringsoplossingen in het buitenland

Internationaal betalingsverkeer

Als u exporteert, wilt u uw betalingen ontvangen op de juiste rekeningen en op de tijdstippen die u het beste uitkomen. Wij helpen u om uw betalingsverkeer goed aan te laten sluiten op uw administratieve organisatie en geven u advies over passende betalingscondities en oplossingen voor meer grip op uw inkomende geldstromen.

Overschrijving uit het buitenland

Een overschrijving van uw buitenlandse debiteuren kan met een Eurobetaling of een Wereldbetaling, afhankelijk van het land.

Meer lezen over inkomende Euro- en Wereldbetalingen

Euro-incasso

U kunt uw Europese vorderingen ook innen met een euro-incassocontract. Zo heeft u meer invloed op het moment dat uw betalingen binnenkomen.

Meer lezen over Euro-incasso

Documentaire betaalproducten

Documentaire betaalproducten kunnen u meer zekerheid bieden, bijvoorbeeld als u een buitenlandse afnemer nog niet goed kent. U heeft de keuze tussen:

  • Documentair Incasso: uw afnemer kan pas over uw goederen beschikken als hij zijn bank opdracht heeft gegeven uw leveringsdocumenten te betalen of accepteren.

  • Letter of Credit: de bank van uw afnemer verplicht zich aan u te betalen als u zich houdt aan de voorwaarden die zijn beschreven in het Letter of Credit.

Vreemde valutarekening

Met een vreemde valutarekening beschikt u over een rekening-courant waarmee u bedragen in vreemde valuta kunt ontvangen en betalen. Inkomende bedragen in de betreffende buitenlandse muntsoort worden automatisch op deze rekening geboekt. U bepaalt zelf of en op welk moment u uw tegoed omwisselt naar euro’s. U heeft de keuze uit 32 verschillende muntsoorten.

Meer lezen over de vreemde valutarekening

Contact

Rabobank