Importeren

Wij helpen u graag als u gaat importeren

U wilt gaan importeren. Bijvoorbeeld omdat u producten wilt verkopen die niet in Nederland verkrijgbaar zijn, of omdat u grondstoffen nodig heeft voor uw productie.

Bij importeren komt het een en ander kijken. Met onze internationale kennis helpen wij u om uw inkopen in het buitenland veilig en efficiënt te organiseren. Kom praten over uw importplannen, samen brengen we de mogelijkheden in kaart.

Wet- en regelgeving

Met welke producteisen moet u rekening houden en welke wet- en regelgeving is van toepassing als u gaat importeren? Het lokaal recht, of kunt u zich wenden tot de Nederlandse rechtsgang? Het is altijd zinvol om juridisch advies in te winnen. Zowel de Nederlandse Kamer van Koophandel als de International Chamber of Commerce kunnen u hierin ondersteunen. Daarnaast kan de Rabo International Desk u doorverwijzen naar lokale partners voor het inwinnen van advies.

De wetgeving per land bekijken op Rvo.nl

Risico’s managen bij importeren

Welke risico’s loopt u als importeur en hoe kunt u deze beperken? Hieronder een overzicht. Uw accountmanager kan u hierin ook van advies voorzien.

Levering

U loopt risico dat uw bestelling te laat (of zelfs helemaal niet) geleverd wordt. Dit kan vervelende gevolgen voor u hebben. Bijvoorbeeld als de bestelde goederen al zijn doorverkocht aan een andere partij. Daarom is het belangrijk om afspraken goed vast te leggen en eventueel een performance bond (uitvoeringsgarantie) als zekerheid te vragen. Uw adviseur kan u vertellen hoe zo'n garantie eruit moet zien.

Transport

De vervoerskosten van uw goederen zijn vaak een aanzienlijk percentage van de totale factuurwaarde. Daarom is het erg belangrijk om goede afspraken te maken met uw handelspartner over zowel de kosten als de verzekering van het transport. Hierbij kunt u gebruikmaken van de standaard internationale afspraken (Incoterms) van de Kamer van Koophandel.

Meer lezen op Kvk.nl

Kwaliteit

Natuurlijk rekent u op een bepaalde kwaliteit van uw bestelde goederen. Toch kan het gebeuren dat deze kwaliteit onder de maat is. Met een performance bond (bankgarantie) van uw leverancier kunt u een claim indienen als deze leverancier zijn afspraken niet nakomt.

Daarnaast geven wij u graag advies over het gebruik van documentaire producten, zoals een incasso en Letter of Credit (L/C). Deze betaalproducten bieden u de mogelijkheid middels een kwaliteitsdocument meer zekerheid te krijgen over de kwaliteit van de goederen voordat u betaalt.

Betaling

Ga voorzichtig om met facturen die u via e-mail binnenkrijgt. Het komt voor dat criminelen de computer en mailbox van uw (buitenlandse) zakenpartner misbruiken voor het versturen van valse facturen. Betaal alleen naar bekende rekeningnummers of zoek telefonisch contact met uw vaste zakenpartner als er iets wijzigt. Doet u veel zaken met wisselende partijen waar u geen vaste contacten heeft? Vraag dan vooraf welk rekeningnummer op de factuur zal komen te staan. Voor een advies op maat over internationale betalingsmogelijkheden en -diensten kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met uw accountmanager bij de Rabobank.

Valuta

Het koersverloop van vreemde valuta ligt nooit vast. U wilt uw onderneming daarom beschermen tegen ongunstige koersschommelingen. De Rabobank heeft verschillende producten om grip op uw valutarisicomanagement te houden.

Meer lezen over valutarisicoproducten

Rabo Corporate Connect

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste koersontwikkelingen of lezen wat Rabobank-economen verwachten op dit gebied? Kijk dan op Rabo Corporate Connect, uw grootzakelijke transactieportaal.

Meer lezen over Rabo Corporate Connect

Productaansprakelijkheid

De regelgeving over productaansprakelijkheid en het sanctiebeleid kan per land sterk verschillen. In samenwerking met onze International Desks kan uw accountmanager u precies vertellen welk beleid geldt in de landen waarmee u handel drijft.

De locaties van Rabo’s International Desks bekijken

Landen- en bankenrisico

Voordat u zaken gaat doen met een leverancier in het buitenland, is het zinvol om naar de politieke en economische stabiliteit van het desbetreffende land te kijken. Wilt u zekerheden zoals een bankgarantie accepteren van een bank die u nog niet kent, dan is het raadzaam eerst de kredietwaardigheid en betrouwbaarheid van deze bank te onderzoeken.

In de tijd tussen contractonderhandelingen, levering en betaling kan de situatie in een land veranderen. Dat heeft niet altijd positieve gevolgen voor uw bedrijf. Daarnaast kunt u te maken krijgen met gewijzigd sanctiebeleid. Hier dient u rekening mee te houden, anders kunt u niet aan uw betalingsverplichtingen voldoen.

Financieren

Soms is uw eigen werkkapitaal ontoereikend om een grote betaling te kunnen doen aan een leverancier. Om uw financieringsbehoeften te overbruggen, bieden wij onze zakelijke klanten verschillende kredietfaciliteiten. Uw accountmanager kan u vertellen welke financiering het meest geschikt is voor uw bedrijf.

Internationaal betalingsverkeer

U wilt zelf bepalen op welke wijze en op welk moment u uw leveranciers betaalt. Hierbij kunt u kiezen uit onderstaande producten. Maak een afspraak met uw accountmanager om te bepalen welke mogelijkheden het best bij uw betalingscondities passen.

Lees meer over Trade-oplossingen

Eurobetalingen en Wereldbetalingen

Met deze betaalmogelijkheden boekt u snel en veilig geld over, binnen én buiten Europa.

Meer lezen over Euro- en Wereldbetalingen

Documentaire betaalproducten

Met deze betaalmogelijkheden boekt u snel en veilig geld over, binnen én buiten Europa.

  • Documentair Incasso: u hoeft pas te betalen als door documenten van uw leverancier is aangetoond dat er een levering is. Deze documenten worden u aangeboden door de bank ter betaling of acceptatie.

Lees meer over internationale betalingen

  • Letter of Credit: deze betalingsconditie biedt u als importeur meer zekerheid bij een internationale transactie. U betaalt uw leverancier pas als deze leverancier de documenten aanlevert die u hebt beschreven in de letter of credit. U kunt hierbij bijvoorbeeld om een certificaat vragen dat een goed beeld geeft van de kwaliteit van de door u gekochte goederen.

Meer lezen over Letter of Credit

Vreemde valutarekening

Met een vreemde valutarekening beschikt u over een rekening-courant, waarmee u bedragen in vreemde valuta kunt ontvangen en betalen. U kunt uw valuta bijtijds aankopen, zodat u weet wat uw importtransactie u kost.

Meer lezen over de vreemde valutarekening

Rabo Corporate Connect

Rabo Corporate Connect is het grootzakelijke transactieportaal voor uw internationale geldstromen. Hiermee kunt u rechtstreeks online al uw betalingen en valuta aan- en verkopen uitvoeren en inzien. Heeft u (nog) geen Rabo Corporate Connect, dan kunt u uw geldstromen online volgen en uitvoeren via Rabo Internetbankieren Professional.

Contact

Rabobank