Managen geldstromen

Wij helpen u uw internationale geldstromen te optimaliseren

Als u over de grens gaat zakendoen, is het belangrijk om uw internationale geldstromen goed te managen. Zo heeft u op het juiste moment de juiste hoeveelheid cash ter beschikking om aan uw financiële verplichtingen te voldoen.

Het optimaal inrichten en plannen van uw geldstromen leidt tot:

 • betere beheersing van financiële risico’s en beschikbaarheid van cash
 • verlaging van operationele kosten
 • verbetering van het renteresultaat
 • verlaging van een eventuele fundingbehoefte

Wij bieden u diverse internationale betaalinstrumenten om uw geldstromen te managen. Of u nu gedecentraliseerd werkt met diverse internationale vestigingen, gecentraliseerd met veel grensoverschrijdend betalingsverkeer, of iets daartussenin. Neem contact op met uw accountmanager om uw situatie door te spreken.

Landinformatie

Voordat u in een land zaken gaat doen, is het belangrijk dat u zich laat informeren over de politieke en economische situatie in het desbetreffende land. Specifiek voor het managen van uw geldstromen kunt u daarnaast rekening houden met de volgende factoren:

 • Betaalcultuur: in Nederland zijn we gewend dat er binnen 30 tot 60 dagen na levering betaald wordt, maar in andere landen kan een termijn van 90 dagen of zelfs langer gebruikelijk zijn.
 • Lokale valuta: koersrisico lopen, of toch liever (laten) betalen in euro's?
 • Lokale betaaloplossingen: praktisch om een buitenlandse rekening te openen?

Kijk op Rabo Wereldwijd voor uitgebreide informatie over ruim 120 landen

Rekeningstructuur

Bedrijven gebruiken veelal meerdere bankrekeningen voor verschillende organisatieonderdelen. Met onze kennis ondersteunen wij u om een efficiënte rekeningstructuur op te zetten. Houd hierbij rekening met:

 • in welke valuta u rekeningen nodig hebt
 • in welke landen u lokale rekeningen nodig hebt
 • hoeveel rekeningen u per land en valuta nodig heeft
 • wie van uw organisatie inzicht nodig heeft in deze rekeningen

Het is interessant om binnen uw organisatie te onderzoeken of het cashmanagement meer gecentraliseerd kan worden. U kunt dan gebruikmaken van onze Europese betaalproducten. Dit is interessant als u in euro’s handelt en:

 • geen vestigingen en/of medewerkers in het buitenland heeft
 • geen specifieke lokale betaalproducten wilt gebruiken
 • tegen zo laag mogelijke kosten betalingen wilt ontvangen of initiëren

Betaalproducten

Heeft u lokale rekeningen in het buitenland nodig? Wij bieden via ons eigen kantorennetwerk en onze partnerbanken in de belangrijkste handelslanden de mogelijkheid om rekeningen in diverse valuta te openen. Zo houdt u controle over uw internationale geldstromen. Onderstaande producten kunt u hiervoor gebruiken:

Buitenlandse rekening

Wilt u sneller betalingen ontvangen door lokale betaal- of incassoproducten te gebruiken of wilt u ontvangen cheques snel en goedkoop laten bijschrijven? Dan kan een buitenlandse rekening voordelen bieden. 

Vreemde valutarekening

Doet u zaken met buitenlandse handelspartners, dan kunt u te maken krijgen met een andere valuta dan de euro. Houdt u dan rekening met:

 • risico’s van valutaschommelingen
 • lokale valuta die niet uitgevoerd mogen worden
 • valuta die niet onbeperkt tegen andere valuta inwisselbaar zijn 

Doet u veel zaken in vreemde valuta, dan is het interessant een vreemde valutarekening te openen. Zo kunt u valuta op het door u gewenste moment aan- of verkopen.

Heeft u tijdelijk te maken met een overschot in de ene valuta en een tekort in een andere valuta, dan kunnen wij u met een valutaswap helpen uw ongunstige liquiditeitspositie te reguleren. Deze ongunstige positie kan bijvoorbeeld ontstaan als u debetrente moet betalen voor een tekort op uw Eurorekening, terwijl u tijdelijk een overschot heeft op uw vreemde valutarekening omdat u de valuta voor een toekomstige betaling al hebt aangekocht.

Uw zakelijke transactieportaal

Met Rabo Corporate Connect houdt u inzicht en grip op uw internationale geldstromen. U levert met dit portaal binnen- en buitenlandse betalingen en incasso’s aan, waarbij rekening wordt gehouden met uw autorisatiestructuur. Opdrachten die worden aangemaakt, kunnen naar wens zowel in binnen- als buitenland worden goedgekeurd. Als u uw opdrachten op tijd indient, dan worden die nog dezelfde dag uitgevoerd.

Optimalisatie geldstromen

U kunt diverse technieken toepassen om een optimaal beheer van uw rekeningen te bereiken en zo min mogelijk kosten te maken.

Cash Pooling

Als bedrijf met meerdere vestigingen of dochterondernemingen in binnen- en/of buitenland heeft u vaak meerdere rekeningen. Dan is het belangrijk om uw geldstromen goed te managen, zodat u uw liquiditeiten optimaal kunt inzetten en uw financieringsbehoefte verkleint. Met Cash Pooling beheert u automatisch uw saldi van uw rekeningen bij Rabobank en rekeningen bij andere banken.

Meer over Cash Pooling

Tijdelijke overschotten wegzetten

U heeft door snel en efficiënt afromen tijdelijk een bedrag over en wilt dit geld tegen een hogere vergoeding wegzetten. Vraag uw accountmanager naar de mogelijkheden hiervoor.

Financieren van tekorten

Verwacht u de komende periode meer uitgaande dan inkomende betalingen op uw buitenlandse rekening? U loopt dan het risico dat uw betalingen niet uitgevoerd worden vanwege onvoldoende saldo. In dat geval heeft u de volgende opties:

 • uw saldo aanzuiveren vanuit Nederland
 • uw buitenlandse rekeningen afromen naar Nederland en al uw uitgaande betalingen ten laste van uw Nederlandse Rabobankrekeningen overmaken
 • een kredietfaciliteit aanvragen voor uw buitenlandse rekening

Uw accountmanager kan u adviseren over een tijdelijke of doorlopende kredietfaciliteit. U kunt ook een deel van uw Nederlandse krediet verplaatsen naar het buitenland, of vorderingen op uw Nederlandse en buitenlandse debiteuren laten voorfinancieren.

Contact

Rabobank