Starten in het buitenland

Wij voorzien u van advies over lokaal vestigen

U gaat een nieuwe internationale markt betreden. Misschien gaat u zakendoen in Duitsland, of zelfs buiten Europa. Maar gaat u uw product of dienst alleen daar verkopen, of heeft het ook voordelen om in het buitenland te gaan produceren? Uw accountmanager kan u hierover adviseren.

Vestigingsvorm kiezen

Als u zich gaat vestigen in een ander land zit u dichtbij de afzetmarkt. Zo kunt u snel inspelen op lokale behoeftes. Neem een aantal zaken in overweging bij het kiezen van de beste vestigingsvorm voor uw bedrijf.

Lokaal kantoor openen met lokale verkopers

 • specifieke lokale kennis
 • lokaal netwerk
 • flexibiliteit in kosten
 • beperkte controle over de afzetmarkt

Lokaal kantoor openen met Nederlandse verkopers

 • kennis over het bedrijf
 • meer controle over de afzetmarkt
 • lokale kennis beperkt

Lokale productiefaciliteit opzetten

 • lagere productiekosten
 • grondstoffen en materialen lokaal verkrijgbaar
 • logistiek voordelig als productie dichtbij afzetmarkt plaatsvindt
 • specifieke lokale kennis
 • vaak aanzienlijk grotere investering dan het opzetten van een lokaal kantoor
 • logistiek nadelig als afstand tussen afzetmarkt en productiefaciliteit groter wordt

Met bestaande lokale partij samenwerken (joint venture)

 • kennis over de lokale markt en gebruiken
 • lokaal netwerk
 • relatief goedkope vorm van lokaal vestigen
 • gedeelde zeggenschap, niet volledig zelfstandig

Een ander belangrijk aspect bij lokaal vestigen is het bepalen van uw bedrijfspositie op de lokale markt. Welke plaats neemt u in ten opzichte van de concurrentie? Analyseer de markt waarin u zich gaat bevinden grondig, en bekijk daarna welke stappen u wilt zetten.

Risico's managen

Gaat u zich lokaal vestigen, dan komen daar ook risico’s bij kijken. Samen met uw accountmanager kunt u bepalen hoe u uw bedrijfsrisico’s in het buitenland kunt afdekken.

Politiek risico

In het buitenland kan zich een gebeurtenis voordoen die overmacht vormt, zoals oorlog, een handelsboycot of overheidsmaatregel.

Transferrisico

Uw bedrijf verliest inkomsten doordat er geen omwisseling van valuta’s kan plaatsvinden, als gevolg van politieke gebeurtenissen of omstandigheden.

Economisch risico

Het kan gebeuren dat uw concurrentiepositie negatief wordt beïnvloed of dat uw toekomstige kasstromen wijzigen als gevolg van prijs- en/of koersveranderingen. Als u uw omzet behaalt in een land met een valuta die zwakker wordt, en uw kosten worden gemaakt in een land met een sterke valuta, dan kan er een steeds grotere mismatch ontstaan tussen uw opbrengsten en kosten.

Renterisico

Fluctuerende rentestanden kunnen een negatieve invloed hebben op uw bedrijfsresultaat.

Valutarisico

Het verloop van valutaschommelingen ligt nooit vast. Uw onderneming is afhankelijk van deze schommelingen, die positief of negatief voor u kunnen uitvallen.

Financieren

Wellicht heeft u financiering nodig om lokaal te vestigen. Wij beschikken over verschillende financieringsmogelijkheden, ook in landen die minder voor de hand liggen.

Uw accountmanager bekijkt samen met een International Finance Manager welke financieringsmix het beste bij uw bedrijfssituatie past.

Bancair financieren

U kunt een bancaire financiering aanvragen in de vorm van een lening of werkkapitaal. Door verschillen in wet- en regelgeving kunnen buitenlandse banken niet in alle landen dezelfde zekerheid bieden aan onroerend goed, debiteuren, inventaris en voorraad. Dit heeft impact op de financierbaarheid van uw internationale onderneming. Bespreek uw mogelijkheden met uw accountmanager.

Financieren vanuit Nederland

Het is mogelijk om uw buitenlandse dochteronderneming rechtstreeks te financieren vanuit uw lokale Rabobank in Nederland. Indien nodig kunnen we in een aantal landen lokale zekerheden vestigen, bijvoorbeeld op uw bedrijfspand.

Financieren vanuit het buitenland

Met ons internationale kantorennetwerk zijn wij u graag van dienst met een financiering vanuit het buitenland. Deze financiering past bij de gebruiken en gewoonten waar u zich lokaal gaat vestigen. In landen waar geen Rabo International Desk is gevestigd, werken wij samen met onze partnerbanken. Hun dienstverlening sluit naadloos aan op uw behoefte als Nederlandse internationaal actieve zakelijke klant.

Lease

Met lease heeft u de gelegenheid om roerende zaken zoals productiemiddelen, transport en ICT eenvoudig te financieren, met het object als onderpand. Uitgangspunt hierbij is het 100% financieren van de aankoop, zodat dit geen invloed heeft op uw werkkapitaal.

Meer lezen over lease

Factoring

Met factoring wordt het bedrag dat u nog van debiteuren verwacht aan u voorgefinancierd. Voorfinanciering op basis van uw voorraden is hierbij ook een optie. Factoring kan variëren van het verstrekken van werkkapitaal tot aan beheer en incasso van uw debiteuren.

Wij geven vaak een voorfinanciering op 50% van de voorraad die zich in Nederland bevindt. Debiteuren kunnen zich over de gehele wereld bevinden. Als u factureert vanuit een dochteronderneming die in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland of België is gevestigd, kunnen wij deze ook in de factoringoplossing meenemen.

Meer lezen over factoring

Rabo Corporate Connect

Rabo Corporate Connect is het grootzakelijke transactieportaal voor uw internationale geldstromen. Hiermee kunt u rechtstreeks online al uw betalingen en valuta aan- en verkopen uitvoeren en inzien.

Contact

Rabobank