Betalingen in het buitenland: dit moet u weten

Als u zakendoet over de grens, krijgt u automatisch te maken met internationaal betalingsverkeer. Welke betaalmethodes zijn er? Hoe dekt u betalingsrisico’s af? Wij zetten vier belangrijke zaken op een rij als het gaat om buitenlandse betalingen.

Betalingstermijnen kunnen twee of drie keer langer zijn dan in Nederland

1


Het is goed om te weten hoe de betalingsmoraal is per land, want late betalingen kunnen flinke gevolgen hebben voor de liquiditeit van uw onderneming. In Nederland is het gangbaar dat de klant binnen 30 dagen betaalt. In het buitenland gelden andere betalingstermijnen. Afhankelijk van het land en de sector kan het over de grens 60 en soms zelfs 90 dagen duren voordat u als ondernemer uw geld ziet.

In Italië bijvoorbeeld is de gemiddelde betalingstermijn 60 dagen. Maar in de praktijk betalen Italiaanse bedrijven hun rekening vaak na gemiddeld 80 dagen. In Spanje en Portugal wordt de rekening doorgaans na 70 dagen voldaan. In China bedraagt de betalingstermijn tussen de 30 en 60 dagen. Bedrijven binnen de voedingssector en de detailhandel houden over het algemeen kortere betalingstermijnen aan. In de sectoren gezondheid en technologie duurt het doorgaans langer voor aan facturen wordt voldaan.

U kunt betalingsrisico’s afdekken

2


In het buitenland loopt u, net als in Nederland, kans dat uw facturen niet worden betaald. In het buitenland is het echter een stuk lastiger om erachteraan te gaan. Heeft u geen zin in mogelijke problemen? Dan kunt u deze betalingsrisico’s afdekken. Enkele mogelijkheden zijn:

  • Vraag of uw klant (deels) vooruit wil betalen. De kans daarop is groter als uw goederen essentieel zijn voor het productieproces van uw afnemer of als u een grotere speler in de markt bent. Hoe dan ook, u kunt het gewoon vragen. 
  • Via een documentair incasso krijgt uw afnemer de goederen pas als hij heeft betaald. Wel heeft de bank van te voren alle overeengekomen documenten van u nodig, zoals bijvoorbeeld een bankwissel, vrachtbrieven of certificaten. 
  • U kunt een exportkredietverzekering afsluiten. Hiermee dekt u het risico af dat uw klant niet betaalt. Het gaat dan om kortlopende verzekeringen met een termijn van dertig dagen tot twee jaar. Zo is er de Transactie Garant Service voor wereldwijde debiteurenrisico’s tot € 250.000. In het geval van grote transacties, lange looptijden en politieke risico’s biedt de rijksoverheid exportkredietverzekeringen. Bij een exportkredietverzekering wordt niet het totale factuurbedrag uitgekeerd. 
  • U kunt gebruikmaken van een Letter of Credit oftewel documentair krediet. De bank van het bedrijf waarmee u zakendoet staat garant voor de betaling. Als de afnemer de rekening niet betaalt, doet zijn bank dat voor hem. Een Letter of Credit wordt bijna overal ter wereld gebruikt, dus ook in bijvoorbeeld China. 

Een lokale rekening openen is vaak handig

3


Hét voordeel van de Europese Unie is dat er één uniform Europees betalingsverkeer is gekomen, de zogeheten Single European Payment Area (SEPA). Eigenlijk zijn daarmee alle verschillen tussen een binnenlandse en een internationale betaling weggevallen. En dat is wel zo makkelijk. Internationale betalingen gebeuren voortaan via een International Bank Account Number (IBAN). 

Daarmee is zeker niet gezegd dat al het betalingsverkeer vanuit Nederland kan worden geregeld. Sommige landen kennen hun eigen specifieke betaalmiddelen. In Frankrijk gebruiken mensen LCR’s, oftewel Lettres de Change relevé. RiBa is een typisch Italiaans betalingsinstrument, te vergelijken met een elektronische bankwissel. In Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië wordt nog steeds regelmatig met cheques betaald. Omdat deze middelen niet altijd inwisselbaar zijn bij een Nederlandse rekening, kan het openen van een buitenlandse rekening handig zijn. 

Bovendien bent u vaak als ondernemer zelfs verplicht een lokale rekening te openen. Als u een buitenlandse vestiging opzet, eist lokale wet- en regelgeving meestal dat u een lokale rekening opent. Pas dan kunt u genieten van fiscale voordelen. Een buitenlandse rekening openen kan binnen een paar weken geregeld zijn. Maar in landen als Zuid-Afrika of China worden veel documenten en vergunningen gevraagd en dan kan het zomaar gebeuren dat er ruim een jaar verstrijkt. 

U kunt in acht landen een Rabobankrekening openen. Daarnaast kunt u via de Rabobank een rekening openen bij één van onze partners. Dit is mogelijk in ruim dertig landen.

Lees meer over het openen van een rekening in het buitenland

Houd rekening met valutarisico’s

4


Wanneer u zakendoet in vreemde valuta in plaats van euro’s wordt het een stuk ingewikkelder. Allereerst krijgt u te maken met schommelingen in de wisselkoers. Stel: een grote Amerikaanse klant betaalt zijn factuur pas over twee maanden en de Amerikaanse dollar is tegen die tijd veel minder waard dan nu. Dan is dat nadelig voor u. Koerswisselschommelingen kunnen uw bedrijfsresultaat dus beïnvloeden.

Dat valutarisico kunt u wel ondervangen. Bijvoorbeeld door een valutatermijntransactie af te sluiten. Daarmee legt u de koers van de buitenlandse valuta nu al vast, zodat u zeker weet welk bedrag in euro’s u in de toekomst betaalt of ontvangt. Zo dekt u zich in voor verliezen als gevolg van koerswisselingen. Komen over vier maanden dollars binnen, dan worden ze tegen de afgesproken koers omgewisseld naar euro’s. Het voordeel is dat u als ondernemer van te voren weet hoeveel euro’s u over vier maanden ontvangt.

Bij een valutatermijntransactie heeft u geen profijt van een gunstige wisselkoers. Wilt u daar wel van profiteren, dan kunt u kiezen voor een valutaoptie. Voor zo’n valutaoptie betaalt u vooraf een premie. Dat biedt u het recht om tegen een bepaalde koers vreemde valuta te kopen. Dat is mooi als de koers op het moment van betalen ongunstig is. Als de koers op het moment van betalen in uw voordeel is veranderd, dan hoeft u deze optie niet te gebruiken.

De Rabobank biedt verschillende oplossingen om uw valutarisico’s beter te managen. Ook bieden we oplossingen die u helpen bij het beheren van uw vreemde valuta.

Ontdek hoe u valutarisico’s beter kunt managen

Contact

Rabobank