Duurzaam ondernemen

Elke onderneming heeft te maken met duurzame uitdagingen: productiekosten verlagen, minder grondstoffen gebruiken en duurzame producten op de markt brengen. Als bedrijven én personen samen optrekken gaan duurzame ontwikkelingen sneller. Met financiële diensten en toegang tot kennis en netwerken ondersteunen wij u op het gebied van duurzaam ondernemen.

Duurzaam investeren

Rentekorting voor duurzame koplopers: Is uw bedrijf toonaangevend in duurzaam ondernemen? Dan bent u duurzaam koploper en daar zet de Rabobank graag iets tegenover: de impactlening. Daarmee leent u met rentekorting. U bent duurzaam koploper als uw bedrijf voorop loopt op het gebied van duurzaamheid en één van de geselecteerde keurmerken bezit.

Lees meer over duurzaam investeren

Circulair ondernemen

Circulair ondernemen is een belangrijk speerpunt binnen duurzame bedrijfsvoering en biedt u als ondernemer aantrekkelijke kansen. Werk samen met de Rabobank en andere bedrijven en vorm innovatieve ketens. Zo kunt u nieuwe markten aanboren, uw concurrentiepositie verbeteren en beschikbaarheids- en leverrisico's uitsluiten.

  • Grondstoffen en natuurlijke hulpbronnen worden niet uitgeput, maar efficiënt hergebruikt.
  • Producten worden zodanig geproduceerd en gebruikt, dat die aan het einde van hun economische levensduur eenvoudig opgeknapt, hersteld of uit elkaar gehaald kunnen worden.
  • Hierdoor wordt de productketen een kringloop.

Ontdek waar uw kansen liggen

Met de online Prestatie Indicator Circulair Ondernemen krijgt u inzicht waar uw onderneming staat ten opzichte van andere bedrijven. Door een serie vragen te beantwoorden ontdekt u direct waar uw kansen liggen op het gebied van circulair ondernemen.

Lees meer over de Prestatie Indicator

Vind partners

Zoekt u partners om uw product verder te ontwikkelen en geschikt te maken voor circulair ondernemen? Neem dan contact op met uw Rabobank. Op lokaal en regionaal niveau bieden we verschillende mogelijkheden die kunnen leiden tot nieuwe business en samenwerking.

Succesvolle circulaire ondernemers

Biobased ondernemen

Winterkoolzaad als autobrandstof. Papier gemaakt van gras. Restafval van aubergines als grondstof voor plaatmateriaal in de bouw. Een biobased economie (BBE) haalt (en retourneert) zijn grondstoffen grotendeels uit de levende natuur, vooral uit reststromen van de land-, tuin- en bosbouw.

Biobased ondernemers zien ongekende kansen: onze aardbol schreeuwt om een duurzame economie, consumenten kiezen sneller voor 'groene' producten en de huidige technologie maakt het mogelijk. De uitdaging is om groene producten goed en concurrerend te maken.

Succesfactoren

Om succesvol te zijn, heeft u technologie en kennis, een adequaat management, marketing- en ondernemingsplannen en een financiering nodig. Marktdenken is essentieel. De vier succesfactoren voor biobased ondernemen zijn bepalend voor een positief resultaat. Wij helpen u met de invulling van deze succesfactoren.

Duurzame innovatie

De Rabo Duurzame Innovatieprijs is een initiatief van de Rabobank en stimuleert (startende) ondernemers om van hun innovatie een succes te maken. We bieden toegang tot belangrijke netwerken, u krijgt veel publiciteit en de prijs vergroot uw naamsbekendheid. Met het prijzengeld kunt u uw innovatie verder verwezenlijken.

Lees meer over de Rabo Duurzame Innovatieprijs