Herman Wijffels Innovatieprijs 2017

HWI in een nieuw jasje

In 2016 bestond de Herman Wijffels Innovatieprijs voor de 15e keer plaats. Om ervoor te zorgen dat de prijs ook de komende jaren toegekend kan worden aan toonaangevende innovatieve ondernemers wordt de Herman Wijffels Innovatieprijs in 2017 in een nieuw jasje gestoken. In het voorjaar van 2018 vindt de eerste uitreiking van de vernieuwde prijs plaats.

Over de Herman Wijffels Innovatieprijs 2017

Sinds 2002 reikt de Rabobank de Herman Wijffels Innovatieprijs (HWI) jaarlijks uit in diverse categorieën. De inzendingen worden beoordeeld op innovatief vermogen, maatschappelijke impact, duurzaamheid, klantfocus en rentabiliteit. Veel finalisten en winnaars zijn nu succesvolle ondernemers. Vorig jaar waren er ruim 250 aanmeldingen waaruit de jury een keus gemaakt heeft. Iedere finalist heeft € 20.000,- gewonnen om hun innovatie door te ontwikkelen. Daarnaast hebben zij toegang gekregen tot het internationale netwerk van Rabobank. Lees hieronder meer over de winnaars van vorig jaar.

Aqua-Terra Nova BV & Moor Filtertechniek, winnaar categorie Food & Agri

Aqua-Terra Nova BV & Moor Filtertechniek ontwikkelden samen Triton, een bioreactor voor in de glastuinbouw. Met een biologische waterzuiveringstechniek regelt Triton op een natuurlijke wijze de watersamenstelling, zonder chemische middelen of toevoegingen. Dat zorgt voor een schoon watersysteem met minder afvalwater en een gezonde microflora. Daardoor worden de planten gezonder en weerbaarder en leveren ze een hogere productie, tot wel 5%.

De jury over Triton:

"De Triton zorgt voor duurzamer gebruik van water en minder chemische stoffen in de tuinbouw. Sterk is dat het hele proces in beeld is gebracht en slim is samengewerkt met andere partijen. De Triton is een baanbrekende innovatie die een wereldwijde ketenbrede impact in de tuinbouwsector kan betekenen."

Lees meer op www.aquaterranova.nl

Lees meer op www.moor.nl

AquaBattery B.V., winnaar categorie Circulaire Economie

Duurzame energiebronnen zoals zon en wind maken een sterke groei door. Een probleem daarbij is wel dat de opgewekte energie niet goed opgeslagen kan worden. De Blue Battery is een batterij die werkt op alleen water en keukenzout. Deze technologie maakt energieopslag milieuvriendelijk, veilig en schaalbaar en heeft een hoog potentieel. Deze batterij kan de transitie richting duurzame energie een boost geven.

De jury over over de Blue Battery:

"Het is een 100% duurzame batterij, gebaseerd op alleen water en zout”, zegt de jury over de Blue Battery. “De technologie maakt energieopslag milieuvriendelijk en veilig, van kleine tot grote schaal en voor een rendabele prijs. Dit kan de energietransitie naar zon- en windenergie een impuls geven."

Lees meer op www.aquabattery.nl

Hersenz, winnaar categorie Vitale Gemeenschappen & Zorg

Hersenz -verder met hersenletsel- is een behandelprogramma voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Het richt zich op een optimale re-integratie voor mensen die na ziekenhuisopname of revalidatie weer thuis zijn. Problemen als gevolg van het hersenletsel worden hanteerbaar, teruggedrongen of voorkomen. Het programma richt zich volledig op de individuele behandeldoelstellingen van de cliënt en diens naasten.

De jury over Hersenz:

"Hersenz is een voorbeeld van sociale innovatie. De reguliere zorg richt zich vooral op lichamelijk herstel van patiënten met niet aangeboren hersenletsel. Om mensen in hun kracht te zetten, is meer nodig. De multidisciplinaire aanpak van Hersenz blijkt uniek en effectief. Een mooi voorbeeld van investeren in vitaliteit."

Lees meer op www.hersenz.nl

Contact

Rabobank