Herman Wijffels Innovatieprijs

Dit jaar zijn er 250 inzendingen voor de Herman Wijffels Innovatieprijs. Een kleine 30 vernieuwende deelnemers gaat door naar de volgende ronde. De jury bezoekt deze bedrijven en beoordeelt hun businesscase. De negen finalisten zijn bekend. Zij maken kans op een van de drie juryprijzen van € 20.000, die op 3 november worden uitgereikt.

3 november: hét evenement voor innovatie

Donderdagmiddag 3 november bent u van harte welkom op het Herman Wijffels Innovatie Event bij Cinemec in Nijmegen. Interessante sprekers, een innovatiemarkt, workshops en diverse netwerkmomenten vormen samen een inspirerende middag vol kennis en inzicht in succesvol vernieuwen. Het hoogtepunt is de prijsuitreiking aan de winnaars van de Herman Wijffels Innovatieprijs.

Meld u meteen aan, deelname is gratis.

Bekijk het programma

De finalisten

Er worden prijzen uitgereikt in de categorieën: 'Food & Agri', 'Circulaire economie' en 'Vitale gemeenschappen en zorg'. In iedere categorie zijn er finalisten.

Food en agri

Innovaties die helpen de groeiende wereldbevolking van voldoende, veilige en voedzame voeding te voorzien. Die gericht zijn op minder belasting van het milieu en de omgeving. Of transparantie van de ketens en duurzaam ketenbeheer nastreven.

Aqua-Terra Nova BV en Moor Filtertechniek

Aad Wubben en Lex van der Ende
Een biologische waterzuiveringstechniek die ervoor zorgt dat in de glastuinbouw op natuurlijke wijze de watersamenstelling wordt gereguleerd. Zonder chemische middelen of toevoegingen. De bioreactor Triton bootst middels een uitgekiend systeem de natuurlijke omstandigheden van de bodem na. Met als resultaat een weerbaarder gewas door een gezonde microflora en een schoon watersysteem. Het zorgt voor minder afvalwater, gezondere planten en daarmee een hogere productie, tot wel 5%. De Triton is een samenwerkingsproduct van Aqua-Terra Nova en Moor Filtertechniek.

Lees meer op www.aquaterranova.nl

Lees meer op www.moor.nl

Liquidseal BV

Victor Monster en Eugene van den Berg
Het voorkomen van voedselverspilling is één van de grootste uitdagingen in de food en agri sector. Liquidseal zorgt ervoor dat fruit veel langer houdbaar blijft. Het is een conserveringsmiddel in de vorm van een seal dat op fruit met harde schil wordt toegepast. Biologisch afbreekbaar en composteerbaar. Het middel kan direct na de oogst worden aangebracht zodat tijdens vervoer en verkoop de uitval van 35% teruggaat naar minder dan 5%. Voor elke soort fruit wordt een aparte receptuur ontwikkeld.

Lees meer op www.liquidseal.nl

Skylab Analytics BV

Thomas Schouten
Skylab Analytics ontwikkelt een nauwkeurig agricultuurplatform, dat gebruik maakt van verschillende informatiebronnen om data-driven precisie landbouw te faciliteren. Het brengt informatie van diverse opkomende en innovatieve technologieën samen met bestaande methoden/bronnen. De agrariër beschikt over real-time informatie en een behandelingsplan op basis van o.a. bodem- en plantanalyses. Zo kan de input van chemische hulpmiddelen, als kunstmest en pesticiden, en het gebruik van water geoptimaliseerd worden.

Lees meer op www.skylabanalytics.com

Circulaire economie

Innovaties die kringlopen van grondstoffen of nutriënten sluiten. Die het energie- en grondstofgebruik verminderen of verduurzamen. Of waarbij partners samen innovatieve ketens vormen.

Water Innovation Consulting (WIC)

Albert Jansen
Hemel(s)water is een soort intelligente regenton en maakt het decentraal produceren van drinkwater uit regen van eigen dak mogelijk. Vanuit de opvangtank stroomt het water dankzij zwaartekracht door een membraanfilter in een tweede tank waar het gezuiverde water vrij van bacteriën) wordt opgeslagen. De omvang van de opslagtank maakt het mogelijk om zes weken droogte te overbruggen en een huis van eigen zuiver drinkwater te voorzien. De kwaliteit van het water is door het gebruik van membranen beter dan de kwaliteit van het huidige leidingwater en er zijn geen risico’s meer op legionella en dergelijke. Het proces is duurzaam door geen gebruik van gas, elektra of chemicaliën in tegenstelling tot het huidige leidingwater.

Lees meer op albertwic.wix.com/water

AquaBattery B.V.

Emil Goosen, Jiajun Cen en Edoardo Cometti
Duurzame energiebronnen zoals zon en wind maken een sterke groei door. Echter deze bronnen hebben een periodiek karakter en de energie kan niet optimaal opgeslagen worden. De Blue Battery is een batterij die alleen op water en keukenzout werkt. Deze technologie maakt energieopslag milieuvriendelijk, veilig en schaalbaar en heeft een hoog potentieel. Deze batterij kan de transitie richting duurzame energie een boost geven.

Lees meer op www.aquabattery.nl

Team FAST

Max Aerts, Max Weetzel en Tim van Lohuizen
Het gebruik van fossiele brandstoffen is een bekend probleem en het gebruik van duurzame bronnen is daarom van groot belang. De manieren van opslag van elektrische energie – accu’s en waterstof - zijn echter niet geschikt voor elke toepassing. Team FAST heeft een oplossing bedacht: opslag van energie in mierenzuur. Mierenzuur is een duurzame vloeistof dat gemaakt kan worden door CO2 uit de lucht te filteren en deze samen te voegen met duurzame waterstof. Het systeem van Team FAST is in staat de elektrische energie uit mierenzuur te halen zodat het breed kan worden toegepast.

Lees meer op www.teamfast.nl

Vitale gemeenschappen en zorg

Innovaties die vitaliteit en leefbaarheid bevorderen. Die zuinige en zinnige zorg voor nu en in de toekomst waarborgen. Of waarbij mensen samen ondernemen of samenwerken voor een gemeenschappelijk belang.

MOUNT™

Renske de Bruine en Irene Veth
MOUNT™ brengt artsen en patiënten dichter bij elkaar bij het maken van een medische beslissing. Het product is een digitale keuzehulp die in begrijpelijke taal uitlegt wat de diagnose inhoudt en wat de behandelopties zijn op basis van persoonlijke informatie. Zo kunnen patiënt en arts beter samen beslissen. De arts en patiënt zijn beter geïnformeerd, de patiënt wordt meer betrokken bij de behandeling en ervaart minder keuzestress en angst.

Lees meer op www.mountsoftware.co

Hersenz

Judith Zadoks en Marianne van der Harten
Hersenz – verder met hersenletsel – is een behandelprogramma voor mensen met niet aangeboren hersenletsel. Het richt zich op een optimale re-integratie als mensen na ziekenhuisopname of revalidatie weer thuis zijn. Problemen als gevolg van het hersenletsel worden hanteerbaar, teruggedrongen of voorkomen. Het programma richt zich volledig op de individuele behandeldoelstellingen van de cliënt en diens naasten.

Lees meer op www.hersenz.nl

Symbio Therapy BV

Willem Fontijn en Norbert van der Knaap
Symbio Therapy biedt met de TikTegel en TagTrainer een innovatief therapiehulpmiddel met volledige ondersteuning voor het zelfstandig trainen door patiënten. Met de TikTegel kunnen natuurlijke handelingen getraind worden met alledaagse objecten zoals bekers, munten en knuffels. De objecten worden voorzien van tags die met het interactiebord (TikTegel) gedetecteerd worden. De Tagtrainer meet de snelheid en nauwkeurigheid van de oefening en geeft feedback aan patiënt en therapeut. Oefeningen doen gaat zo beter, sneller, nauwkeuriger en kan bijv. ook thuis uitgevoerd worden. Met de TikTegel kan een beter behandelresultaat worden bereikt tegen lagere kosten. Tegelijk is het prettiger werken voor de patiënt en de therapeut. Vooral voor kinderen is dit een hele vooruitgang.

Lees meer op www.symbiotherapy.com

Prijzen

De winnaars ontvangen € 20.000, publiciteit en toegang tot kennis en netwerken. Ook krijgt iedere winnaar vijf dagen begeleiding van adviesbureau KplusV cadeau. Dit bureau verbindt mensen en mogelijkheden, zodat ze het beste uit zichzelf halen.

Een goed begin voor succes

De Herman Wijffels Innovatieprijs bestaat vijftien jaar. Veel finalisten en winnaars zijn nu succesvolle ondernemers. Laat u enthousiast maken door hun verhalen.

Lees ‘Eindeloze pret met PET’ op Rabobank.com

Lees ‘One2Born alternatief voor broedende kip’ op Rabobank.com

Lees ‘Zorgrobot LEA, het maatje van senioren’ op Rabobank.com

Contact

Rabobank