Rabobank Duurzame innovatieprijs

Rabo Duurzame Innovatieprijs 2019

Stel je eens voor… je draagt als ondernemer niet alleen bij aan de groei van je bedrijf, je werkt ook mee aan een maatschappelijk vraagstuk en een betere wereld. Met de Rabo Duurzame Innovatieprijs stimuleert de Rabobank ondernemers met innovatieve oplossingen. De springplank naar succes!

Over de Rabo Duurzame Innovatieprijs 2019

Met de Rabo Duurzame innovatieprijs stimuleert de Rabobank ondernemers mee te werken aan innovatieve oplossingen die er echt toe doen! Ondernemers die niet alleen willen bijdragen aan de groei van hun bedrijf, maar ook aan een maatschappelijk vraagstuk en een betere wereld. 

Op dit moment is de inschrijving gesloten. Houd de pagina in de gaten voor informatie over de genomineerden. Deze worden binnenkort bekendgemaakt! De Rabo Duurzame Innovatieprijs 2019 wordt uitgereikt in de onderstaande categorieën.

landbouwvoertuig op een akker

Categorie: Food & Agri 

Innovaties voor duurzame landbouw en voedselvoorziening 

Innovaties gericht op:  

 • verbetering van voedselproductie, door gebruik te maken van nieuwe technologieën  
 • de groeiende wereldbevolking van voldoende, veilige en voedzame voeding te voorzien 
 • minder belasting van het milieu en de omgeving
 • transparantere ketens en duurzaam efficiënt ketenbeheer
man in witte jas in een keuken

Categorie: Circulaire economie & klimaat

Innovaties voor een duurzame economie

Innovaties met als doel: 

 • kringlopen van grondstoffen of nutriënten te sluiten 
 • uitstoot van broeikasgassen te verlagen  
 • energie- en grondstofverbruik te verminderen of verduurzamen 
 • vernieuwende initiatieven om samen innovatieve ketens te vormen 
jonge vrouw loopt hard

Categorie: Vitale gemeenschappen & zorg

Innovaties voor vitaliteit, leefbaarheid en goede zorg 

Innovaties die: 

 • vitaliteit en leefbaarheid bevorderen 
 • initiatieven stimuleren waarbij mensen samen ondernemen of samenwerken voor een gemeenschappelijk belang 
 • zuinige en zinnige zorg voor nu en in de toekomst waarborgen

Rabo Duurzame Innovatieprijs 2018: de winnaars

Kipster - Food & Agri

Kipster is een revolutionaire kippenboerderij. De jury prijst de circulaire én ketenbrede innovatie van Kipster, die een natuurlijke omgeving voor de kip centraal stelt, gebruik maakt van regionale voedselresten en zorgt voor minimale emissies uit de stal.

PeelPioneers - Circulaire economie

PeelPioneers verwerkt citrusschillen tot waardevolle grondstoffen. De jury is onder de indruk van het circulaire ondernemerschap van PeelPioneers door een afvalstroom om te zetten in diverse hoogwaardige producten.

Somnox - Zorg

Somnox is een unieke slaaprobot die een goede nachtrust stimuleert. De jury ziet in de oplossing én in het team van Somnox een toonaangevend voorbeeld van duurzaam leiderschap in de zorg: de zachte slaaprobot zal op den duur medicatie vervangen.

Zelf regelen & Contact