Verzekeringen voor uw vereniging of stichting

Verzeker uw spullen, accommodatie en de aansprakelijkheid van het bestuur en uw leden.

 • belangrijkste risico’s voor bestuurders en vereniging of stichting gedekt
 • garantie tegen onderverzekering
 • wijzigingen direct online doorgeven

Verzekering voor aansprakelijkheid van het bestuur, uw vereniging of stichting

Er zijn twee verschillende aansprakelijkheidsverzekeringen die u als vereniging of stichting kunt afsluiten.

Aansprakelijkheid van het bestuur
Als bestuurder kunt u een fout maken waardoor uw vereniging of stichting of een andere partij financiële schade oploopt. Daarvoor kunt u persoonlijk aansprakelijk worden gesteld, maar u wilt natuurlijk niet dat u deze schade van privégeld moet betalen. Daarvoor kunt u een Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

Aansprakelijkheid van uw vereniging of stichting
Het kan gebeuren dat u, uw leden of vrijwilligers tijdens activiteiten iets van een ander beschadigen of dat iemand anders door hun toedoen gewond raakt. Dat risico kunt u afdekken met de Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Die is ook geschikt voor verenigingen of stichtingen en helpt u om schade netjes op te lossen.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Deze verzekering dekt persoonlijk risico dat u in uw functie als bestuurder(s) loopt.

Wat verzekerd is:

 • schade die ontstaat door een fout van u of een ander bestuurslid of toezichthouder
 • kosten van een rechtszaak als u onterecht aansprakelijk wordt gesteld

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Aansprakelijkheid

Deze verzekering dekt het risico dat uw vereniging of stichting loopt.

Wat verzekerd is:

 • schade aan spullen van een ander
 • persoonlijk letsel bij een ander
 • schade of letsel, ontstaan tijdens een activiteit van uw vereniging of stichting

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Het eerste halfjaar gratis voor nieuwe verenigingen en stichtingen

Pas opgerichte verenigingen en stichtingen die korter dan een jaar bestaan, ontvangen nu de aansprakelijkheidsverzekering een halfjaar gratis. Dat geldt voor zowel de bestuurdersaansprakelijkheid, als de aansprakelijkheid van uw vereniging of stichting.

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Verzekering voor uw materiaal

Verenigingen hebben vaak veel materialen die bij sport of bijvoorbeeld muziekles worden gebruikt. Of een kantine met beeld- en geluidsapparatuur, meubilair en voorraad drank en etenswaren. U wilt er niet aan denken dat dit verloren gaat. De Inventaris- en voorraadverzekering vergoedt schade aan uw spullen.

Wat verzekerd is met de Inventaris- en voorraadverzekering

 • schade door vandalisme na inbraak
 • schade door brand (inclusief brandstichting)
 • schade veroorzaakt door het binnendringen van water via de begane grond
 • kasgeld tot € 5.000 ook tijdens transport naar de bank

Inventaris- en voorraadverzekering

Verzekering voor uw accommodatie

U heeft een eigen clubhuis of huurt een pand waaraan dingen verbeterd zijn. Als dat gebouw beschadigt, vergoedt de Gebouwenverzekering de schade. 

Wat verzekerd is met de Gebouwenverzekering

 • schade door vandalisme na inbraak
 • schade door brandstichting
 • schade aan de fundering, hekwerk, lichtmasten, dug-outs
 • ruitbreuk
 • opruimingskosten van asbest als het gebouw beschadigd is door bijvoorbeeld brand of storm.
 • milieuschade op uw terrein, ook als dat komt door uw buren.

Gebouwenverzekering

Verzekering voor stagnatie van uw activiteiten

Komt uw vereniging of stichting (gedeeltelijk) stil te liggen door bijvoorbeeld brand, storm of inbraak?  Als u hierdoor minder inkomsten heeft, dekt de Bedrijfsstagnatieverzekering het verschil in uw exploitatierekening.

Wat verzekerd is met de stagnatieverzekering
Deze verzekering dekt de tijd die nodig is:

 • voor het opnieuw verkrijgen van vergunningen
 • om op te ruimen en/of saneren na milieuverontreiniging
 • voor herbouwen van accommodatie
 • herstel van uw positie in de gemeenschap

Bedrijfsstagnatieverzekering

Contact

Rabobank